NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Motorvogn(sett), diesel/bensin

Betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-

Hovedkilder: NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->
Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
I øyeblikket er 32 klasser (typer/litra) organisert her.

Hovedtypene registrert i Pvg/mvg 1970-
type 86type 86
86.28 og 86.76 fra Nordisk Jer...
NoJK(mus): BM 86F nr. 86.28
Odnes (1707)
19. okt. 2003
foto: Amund Garthus
type 87type 87
I Hirtshals.
NJK(mus): BM 87 nr. 87.01
3. mai 1985
foto: Erik Borgersen
type 88type 88
88.13 utenfor Lyntoghallen
NSB Oslo: BFmdo type 88b nr. 88.13
Lodalen (1101,001)
20. mai 1970
foto: Svein Sando
type 91type 91
91.02 på endestasjonen etter e...
Hamar (3101)
11. mai 1972
foto: Bjørn Næss
type 89type 89
Flekkefjord (5212)
 1981
foto: Svein Sando
type 92type 92
Nyleverte BM 92.02
Elverum (3109)
1985-1986
foto: Bjørn Næss
type 93type 93
BCM 93.57 + BCM 93.07.
NSB AS: BCM 93 nr. 93.57
NSB AS: BM 93 nr. 93.07

Trondheim (4301)
4. juli 2005
foto: Hans-Ole Sveia

Hvis hovedtypenavnet er med rød tekst, er betegnelsen noe misvisende; mer forklarende i parentesen deretter.

Vis sammlet oversikt over enhetene i Pvg/mvg 1970- i nummerrekkefølge
Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: forbrenningsmotorvognsett) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått sine betegnelser. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for forbrenningsmotorvognsett. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1916 PM nNSB litra 1916-33(36)15NSB ill. og uill. personvognfortegnelser 1916-1932Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag.
1917 PGM sNSB smal vogner 1917-2NSB ill. vognfortegnelse 1917 smalt spor
1933 PMISk nNSB litra 1933-56 26NSB ill. og uill. vognfortg. 1933-55.Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag.
1942 MNSB mvg 1942-5651NSB ill. fortg. motorvogner 1942Motorvogner NSB. Indeks a, b, d og e innført. For elektriske motorvogner: typetall +100.
1956 PMINSB pvg/mvg 1956-7029NSB trykk 745, 751 (P), 753 (M) 1956-1969Litra - indeks (1-4) - underlitra (a osv) - type nr. Som 1934, men litra C oppgradert til litra B. Formelt 3. juni 1956. Berører ikke godsvogner
1970 PMIPvg/mvg 1970-32NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
UtenlandskUtenlandsk litra/type2
SvenskSvensk litra/type3
KonstruertKonstruert3Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til Konstruert

Dokumenter knyttet til Konstruert

DIDFilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
19Personvognerutfasing.docgedo455

 

Pvg/mvg 1970-

Hovedkilder: NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->

Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.

I øyeblikket er 32 klasser (typer/litra) organisert her.

Dokumenter i tilknytning til Pvg/mvg 1970-

Dokumenter knyttet til Pvg/mvg 1970-

DIDFilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
19Personvognerutfasing.docgedo455

 

Hovedtypene registrert i Pvg/mvg 1970-
type 86type 86
86.28 og 86.76 fra Nordisk Jer...
NoJK(mus): BM 86F nr. 86.28
Odnes (1707)
19. okt. 2003
foto: Amund Garthus
type 87type 87
I Hirtshals.
NJK(mus): BM 87 nr. 87.01
3. mai 1985
foto: Erik Borgersen
type 88type 88
88.13 utenfor Lyntoghallen
NSB Oslo: BFmdo type 88b nr. 88.13
Lodalen (1101,001)
20. mai 1970
foto: Svein Sando
type 91type 91
91.02 på endestasjonen etter e...
Hamar (3101)
11. mai 1972
foto: Bjørn Næss
type 89type 89
Flekkefjord (5212)
 1981
foto: Svein Sando
type 92type 92
Nyleverte BM 92.02
Elverum (3109)
1985-1986
foto: Bjørn Næss
type 93type 93
BCM 93.57 + BCM 93.07.
NSB AS: BCM 93 nr. 93.57
NSB AS: BM 93 nr. 93.07

Trondheim (4301)
4. juli 2005
foto: Hans-Ole Sveia

Hvis hovedtypenavnet er med rød tekst, er betegnelsen noe misvisende; mer forklarende i parentesen deretter.

Vis sammlet oversikt over enhetene i Pvg/mvg 1970- i nummerrekkefølge
Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Søk på hovedtyper og klasse:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2020

I dag 30842 treff på rmdb, og 52425632 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 9088 treff · Statistikk Siste måned