NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Industrilokomotiver

Betegnelsessystemet Konstruert

Hovedkilder:
Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser.
I øyeblikket er 4 klasser (typer/litra) organisert her.

Hovedtypene registrert i Konstruert
Borsig [Borsig]<span class=red>Borsig</span> [Borsig]
Vårt første møte med lokomotiv...
Kings Bay: Borsig nr. 2
Kings Bay, Ny-Ålesund
15. jan. 2016
foto: Are Eeg
Vollert skifter [Vollert skifterobot]<span class=red>Vollert skifter</span> [Vollert skifterobot]
Denne er vel i bruk til skifti...
Ind.baner: Vollert skifter nr. 22
23. mai 2006
Feldbahn 1067 [Feldbahn]<span class=red>Feldbahn 1067</span> [Feldbahn]
BRONA på Norsk Impregneringsko...
Larvik (2321)
 mar. 1993
foto: Roy Olsen

Hvis hovedtypenavnet er med rød tekst, er betegnelsen noe misvisende; mer forklarende i parentesen deretter.

Vis sammlet oversikt over enhetene i Konstruert i nummerrekkefølge
Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: industrilok) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått sine betegnelser. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for industrilok. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
KonstruertKonstruert4Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til Konstruert

Dokumenter knyttet til Konstruert

DIDFilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Konstruert

Hovedkilder:

Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser.

I øyeblikket er 4 klasser (typer/litra) organisert her.

Dokumenter i tilknytning til Konstruert

Dokumenter knyttet til Konstruert

DIDFilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Hovedtypene registrert i Konstruert
Borsig [Borsig]<span class=red>Borsig</span> [Borsig]
Vårt første møte med lokomotiv...
Kings Bay: Borsig nr. 2
Kings Bay, Ny-Ålesund
15. jan. 2016
foto: Are Eeg
Vollert skifter [Vollert skifterobot]<span class=red>Vollert skifter</span> [Vollert skifterobot]
Denne er vel i bruk til skifti...
Ind.baner: Vollert skifter nr. 22
23. mai 2006
Feldbahn 1067 [Feldbahn]<span class=red>Feldbahn 1067</span> [Feldbahn]
BRONA på Norsk Impregneringsko...
Larvik (2321)
 mar. 1993
foto: Roy Olsen

Hvis hovedtypenavnet er med rød tekst, er betegnelsen noe misvisende; mer forklarende i parentesen deretter.

Vis sammlet oversikt over enhetene i Konstruert i nummerrekkefølge
Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Søk på hovedtyper og klasse:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2020

I dag 30922 treff på rmdb, og 52425712 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 9088 treff · Statistikk Siste måned