NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Damplokomotiver

Hver hovedart er delt opp ut fra måten de er fått sin betegnelse på (eller uten slik: hvordan vi har organisert disse).
Du må derfor først velge et betegnelsessystem (relevante for arten vises). Mange typer/litra finnes på tvers av disse, men oftest med ulike betegnelser.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
Urform lokLoktyper før offisielle systemer NHJ el. NSB11Loktyper som ikke eksisterte så lenge at de fikk NHJ litra eller NSB typebetegnelse.
1900 L NHJNHJ lok 1900-2311Skjematisk lokoversikt NHJ 1900Offisielt system i den forstand at litra på konkret loknummre er funnet på et dokument fra NHJ datert 1900.
1923 L NHJNHJ lok 1923-2711Skjematisk lokoversikt NHJ 1923Offisielt system i den forstand at litra på konkret loknummre er funnet på et dokument fra NHJ datert 1923. Vi regner at dette systemet varte til NSB innrullerte NHJ-materiellet i sitt system publisert i en egen illustrert fortegelse over materiell overtatt fra NHJ datert 1.7.1927. NHJ ble formelt overtatt av NSB i mars 1926.
1898 LnNSB lok norm. 1898-19006Skjematisk lokoversikt NSB 1898
1900 LnNSB lok norm. 1900-1851Skjematisk lokoversikt NSB des. 1900
1918 LnNSB lok 1918 - idag103NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
1898 LsNSB lok smal 1898-190021Skjematisk lokoversikt NSB 1898
1900 LsNSB lok smal 1900-40Skjematisk lokoversikt NSB des. 1900Det ordinære systemet for NSBs smalsporlok
UtenlandskUtenlandsk litra/type6
SvenskSvensk litra/type1
KonstruertKonstruert23Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser.
Velg fra disse kolonnene

Koden eller beskrivelsen vises ofte for å vise hva slags betegnelsessystem et litra eller type (=klasse) som i konkrete tilfeller brukes.
Bare aktuelle betegnelsessystemer som inneholder klasser for den valgte arten vises.

Dokumenter i tilknytning til materiellarten: Damplokomotiver

Dokumenter knyttet til denne materiellarten

DIDFilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
1Schichau.xlsgedo1Om 63a-lokene bygget hos Schichau
161925-Personvogner_normalt_spor.pdfgedo7

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Søk på hovedtyper og klasse:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2020

I dag 8530 treff på rmdb, og 50793332 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 8843 treff · Statistikk Siste måned