NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Materiell til internt bruk | Internmotorvogn (Pvg/mvg 1970-)

Hovedtype Internmotorvogn

Denne hovedklasse er en samling av flere klasser som kan avvike mye fra hverandre. Betegnelsen er ikke offisiell, men konstruert her.

Betegnelsessystem: Pvg/mvg 1970-

SystemKlasseAksel-
rekkefølge
BildeIndividerAntall
Pvg/mvg 1970-XAEL  4 (86.59>4 ), | 86.28 (86.28>3 ), | 2 (91.01 ), | 1 (91.07 ), 4
Klikk på en klasse for å se mer om både klassen og enhetene i klassen.
Klikk på en enhet for å se mer om dette.

Alle enheter i hovedtype Internmotorvogn

Nr / navnKlasseFabrikantBygget
Levert
I driftHensattUtrangertHuggetBane
Forvaltere
18259
3. juni 195686.59
 19864
Cmo type 6d
 1942Cmdo type 6d
 1951Cmdo type 6e
3. juni 1956Bmdox type 86e
 1963Bmdox type 86f
31. mai 1970BM 86F
 1975BM 86K
 1986XAEL
Strømmen
 194010. feb. 1986 1988
 1940NSB
18328
3. juni 195686.28
 19863
 198986.28
Cmdo type 6f
1. juli 1956Bmdox type 86f
31. mai 1970BM 86F
 1986XAEL
 1989BM 86F
Strømmen
 juni 195410. feb. 1986
 juni 1954NSB
 1989NoJK(mus)
18329
1.7.195691.01
20. juni 19862
Cmdo type 11
1. juli 1956Bmdox type 91
31. mai 1970BM 91
20. juni 1986XAEL
Strømmen
 mar. 1955tidligst  mar. 195510. feb. 1986
 mar. 1955NSB Oslo
27. juni 1955NSB Brg.
3. sep. 1955NSB Oslo
17. mar. 1969NSB Hmr.
senest  1971NSB Thm.
24. nov. 1978NSB Drm.
20. juni 1986NSB Oslo
18335
3. juni 195691.07
7. apr. 19861
Cmdo type 11
1. juli 1956Bmdox type 91
31. mai 1970BM 91
7. apr. 1986XAEL
Strømmen
 1955 sep. 1955 apr. 1986
NSB
 sep. 1955NSB Oslo
28. des. 1955NSB Thm.
10. juni 1965NSB Hmr.
1970-1971NSB Drm.
7. apr. 1986NSB Stv.

Fargekode for datoer for klasse: grønt=systemendring kun, blått=lett teknisk endring, rød=stor teknisk endring, sort=ikke angitt.
Svært mange datoer er ikke vurdert i forhold til disse forskjellene og har feilaktig fått grønn eller sort farge.

Vis info om alle enhetene i hovedtypen på tvers av alle betegnelsessystemer
Vis info om alle enhetene i hovedtypen bare for det valgte betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Vis tekniske opplysninger i tabell for alle klassene i hovedtypen Internmotorvogn

Velg blant mulige betegnelsessystmer for denne hovedtypen

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1970 PMPvg/mvg 1970-1NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.

Bilder av hovedtype Internmotorvogn:
Alle
De beste de vurderte
For noen typer (særlig de vanlige moderne) finnes det svært mange bilder. Ved å velge "De beste" vises bare de av disse som redaksjonen har rangert kvaliteten på (lysegul bakgrunn). Mange bilder har imidlertid ikke fått en slik rangering (lyseblå bakgrunn), så det kan godt finnes flotte bilder som ikke vises i "De beste".

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 21514 treff på rmdb, og 86031850 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13813 treff · Statistikk Siste måned