NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Materiell til internt bruk

Materiell til internt bruk i følge betegnelsessystemet Fabrikantens egen betegnelse
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | Pvg/mvg 1970- | Gods UIC 1980- | Internt matr. til 1970 | Internt matr. fra 1970 | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Fabrikantens egen betegnelse | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Fabrikantens egen betegnelse
Anleggstralle<span class=black>Anleggstralle</span>
Bane NOR: MiTrans LT-10 nr. 019
Drammen
26. mai 2017
foto: Øyvind Berg
Ballastfordeler<span class=black>Ballastfordeler</span>
LEW: P&T SSP 110 SW nr. 88510
Årnes
31. mai 2008
foto: Knut Ragnar Holme
Ballastrenseverk<span class=black>Ballastrenseverk</span>
Det andre ballastrenseverket t...
P&T RM 76 HR
Narvik
29. juni 2008
foto: Hans-Ole Sveia
Framdriftsmateriell<span class=black>Framdriftsmateriell</span>
"Loke" på Lomi stasjon.
Sulis: SUBA Loke* nr. 33-57-03 Loke
2. juli 1971
foto: Thor Bjerke
Kranvogn<span class=black>Kranvogn</span>
Under oppfyring i "Haven" Hvis...
NSB Oslo: Xk nr. 1270 Gullkalven
8. juni 1977
foto: H. Lindholm
Lastetraktor<span class=black>Lastetraktor</span>
NJD Lastetraktor 99 76 9185 00...
NJD: Robel 54.22-41 nr. 001
Sundland lokstall og driftsbanegård
24. sep. 2013
foto: Erland Rasten
Lastetraktorhenger<span class=black>Lastetraktorhenger</span>
NSB: Cemafer R 15 W nr. 0374082A
Eidsvoll
8. mai 1990
foto: Thor Bjerke
P&T MTW 100<span class=black>P&T MTW 100</span>
Den første av de nye LM7 i lev...
Lm 7
Hamar
8. juni 2013
foto: Thor Bjerke
Robel 54.12<span class=black>Robel 54.12</span>
Robel med syk clutch ute i sol...
SRjB(mus): Robel 54.12-113 nr. 31
Rjukan
13. apr. 2005
Robel 54.17<span class=black>Robel 54.17</span>
Robel 30-36-5062 på Dombås ,...
JBV: Robel 54.17-11 nr. 0365062A
Dombås
6. juli 2007
Robel 54.17-8<span class=black>Robel 54.17-8</span>
Robel 54.17-8 nr. 30-36-5029
Lillehammer
15. okt. 1983
foto: Thor Bjerke
Robel 54.17-9<span class=black>Robel 54.17-9</span>
Voss
JBV: Robel 54.17-9 nr. 0365032A
Voss
20. mai 2006
foto: Jon Einar Vistad
Robel 54.17-11<span class=black>Robel 54.17-11</span>
Robel 30-36-5062 på Dombås ,...
JBV: Robel 54.17-11 nr. 0365062A
Dombås
6. juli 2007
Robel 54.22-2<span class=black>Robel 54.22-2</span>
Robel 30-36-5077 på Dombås.
JBV: Robel 54.22-2 nr. 0365077A
15. mar. 2008
foto: H.M. Lie
Robel 54.22-3<span class=black>Robel 54.22-3</span> Robel 54.22-4<span class=black>Robel 54.22-4</span>
NSB: Robel 54.22-4 nr. 0365114A
21. juni 1996
foto: Thor Bjerke
Robel 54.22-7<span class=black>Robel 54.22-7</span>
Robel 54.22 serie 7 , nr BS-36...
Baneservice: Robel 54.22-7 nr. BS-36-5121
20. mar. 2011
foto: H.M. Lie
Robel 54.22-10<span class=black>Robel 54.22-10</span>
Robel nr 30-36-5129.
JBV: Robel 54.22-10 nr. 0365129A
Jaren
23. mai 2006
foto: Hans Martin Lie
Robel 54.22-11<span class=black>Robel 54.22-11</span>
Robel 30 36 5135, Lodalen
JBV: Robel 54.22-11 nr. 0365135A
Lodalen
15. jan. 2009
foto: Erland Rasten
Robel 54.22-25/26<span class=black>Robel 54.22-25/26</span>
Robel 30-36-5145
JBV: Robel 54.22-25 nr. 0365145A
Røros
18. aug. 2010
foto: Hans Martin Lie
Levahn 128<span class=black>Levahn 128</span>
Levahn, Jbv 30-36-5096 på Oppd...
JBV: Levahn 128-2 nr. 0365096A
Oppdal
14. juli 2006
Beilhack Gkw 12/1<span class=black>Beilhack Gkw 12/1</span>
Beilhack 30 36 5026
JBV: Beilhack Gkw 12/1 nr. 0365026A
Oslo S
12. okt. 2000
foto: Erland Rasten
AMC2 APS B 800 N<span class=black>AMC2 APS B 800 N</span>
AMC2 APS B 800 N
Elverum
11. des. 2009
foto: Knut Eidsæther
Windhoff 2.2-50 L<span class=black>Windhoff 2.2-50 L</span>
Bane NOR: Windhoff 2.2-50 L nr. 0365158A
Hokksund
20. feb. 2018
foto: Øyvind Berg
Målevogn<span class=black>Målevogn</span> Pakke-/baksemaskin<span class=black>Pakke-/baksemaskin</span> Revisjonsvogn<span class=black>Revisjonsvogn</span>
Her står hun og venter på vide...
Norsk Transp.: Xlm nr. 16571
Brevikbanen
30. sep. 2016
foto: Vestein Øvrom
Robel Bamowag

Ingen bilder så langt.

Sporombyggingstog<span class=green>Sporombyggingstog</span>
Baneservice: P&T SMD-80 nr. 30-34-7501
26. apr. 2005
foto: Thor Bjerke
Sporstabilisator<span class=green>Sporstabilisator</span> Sveisemaskin<span class=green>Sveisemaskin</span>
NSB: P&T K 355 APT nr. 30-35-2502
11. juni 1995
foto: Thor Bjerke
Svillebyttemaskin

Ingen bilder så langt.

Tunnelrenskebukk<span class=black>Tunnelrenskebukk</span>
Ram 5 på Hokksund.
NSB Oslo: Xam nr. 5
Hokksund
30. mai 1976
foto: Thor Bjerke
Vedlikeholdstog<span class=green>Vedlikeholdstog</span>
Jernbaneverkets vedlikeholdsto...
JBV: Robel MMS 69.70 nr. 001 Asbjørn
19. sep. 2012
foto: Erland Rasten
Vis sammlet oversikt over enhetene i Fabrikantens egen betegnelse i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Fabrikantens egen betegnelse Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: internt materiell) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for internt materiell. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag21NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
1970 PMPvg/mvg 1970-16NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
1980 G uicGods UIC 1980-20NSB trykk 752 fra 1980UIC-litra godsvogner, uten . først
R 1900-70Internt matr. til 197024Det er uklart når de første vogner med litra R ble tatt i bruk, men en er opplistet i oversikten "Vogntyper i 1ste distrikt" som virker være uutviklet tidlig på 1900-tallet, som et forarbeid til fortegnelsene av 1916.
X 1970-Internt matr. fra 197023
UtenlandskUtenlandsk litra/type4
SvenskSvensk litra/type3
FabrikanttypeFabrikantens egen betegnelse118
KonstruertKonstruert7Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til internt materiell

Dokumenter knyttet til internt materiell

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
53Internvognerlitraca1980.jpggedo7NSBs litrasystem internvogner ca 1980

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 248 treff på rmdb, og 96957533 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14961 treff · Statistikk Siste måned