NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | Materiell til internt bruk

Materiell til internt bruk i følge betegnelsessystemet Utenlandsk litra/type
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | Pvg/mvg 1970- | Gods UIC 1980- | Internt matr. til 1970 | Internt matr. fra 1970 | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Fabrikantens egen betegnelse | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Utenlandsk litra/type
TmIII<span class=black>Tm<sup>III</sup></span>
JBV LT16, ombygget fra innkjøp...
JBV: Lt 16 nr. 0395020A
21. juni 2012
foto: Thor Bjerke
Målevogn<span class=green>Målevogn</span> Skinneslipemateriell<span class=green>Skinneslipemateriell</span>
Slipe-vogn nr. 901 på tur. Fot...
Bybanen: TW6000 nr. 901 Sliping Beauty
Bergen sentrum (9701)
19. mar. 2012
foto: Hans-Ole Sveia
Vis sammlet oversikt over enhetene i Utenlandsk litra/type i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Utenlandsk litra/type Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: internt materiell) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for internt materiell. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag21NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
1970 PMPvg/mvg 1970-16NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
1980 G uicGods UIC 1980-20NSB trykk 752 fra 1980UIC-litra godsvogner, uten . først
R 1900-70Internt matr. til 197022Det er uklart når de første vogner med litra R ble tatt i bruk, men en er opplistet i oversikten "Vogntyper i 1ste distrikt" som virker være uutviklet tidlig på 1900-tallet, som et forarbeid til fortegnelsene av 1916.
X 1970-Internt matr. fra 197022
UtenlandskUtenlandsk litra/type4
SvenskSvensk litra/type3
FabrikanttypeFabrikantens egen betegnelse118
KonstruertKonstruert7Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til internt materiell

Dokumenter knyttet til internt materiell

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 49809 treff på rmdb, og 80838035 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13168 treff · Statistikk Siste måned