NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | Diesellok

Diesellok i følge betegnelsessystemet Svensk litra/type
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Dansk litra/type | Fabrikantens egen betegnelse | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Svensk litra/type
T68<span class=black>T68</span>
CD 0312 001-9 på Dombås.
CN: CD 312 nr. 001
Dombås (3330)
11. apr. 2010
foto: H.M. Lie
T42<span class=black>T42</span>
Ett av de opprinnelige diesell...
Sydvar.: G12 nr. DE100
foto: Allern
EMD JT42CWR<span class=green>EMD JT42CWR</span>
Willesden Junction, London
24. jan. 2011
foto: Petter Ramsdal
TME<span class=black>TME</span>
DSB ME 1530 på planovergang i ...
DSB: ME nr. 1530
Køge
8. mai 2009
foto: Øyvind Berg
TMX<span class=black>TMX</span>
Ett selskap (Tågab), men tre f...
TÅGAB: TMX nr. 104
 2006
TMY<span class=black>TMY</span>
Tågåkeriets TMY 102 på oppdrag...
TÅGAB: TMY nr. 102
Sander (1211)
7. mai 2006
foto: Kjetil Næss
TMZ<span class=black>TMZ</span>
MZ 1415.
JBV: MZ II nr. 1415
Dombås (3330)
15. juni 2005
foto: Hans Martin Lie
T43<span class=black>T43</span>
Baneservice: T43 nr. 252
Kongsvinger (1213)
17. mar. 2008
foto: Jon Rokseth
T44<span class=black>T44</span>
280 i Halden 19.11.04 tog 4595...
GC: T44 nr. 280
 nov. 2004
foto: Knut Ragnar Holme
T45<span class=black>T45</span>
Hensatte DH102, Bjørnevatn.
Sydvar.: T45 nr. DH102
1. nov. 1991
foto: Thor Bjerke
T46<span class=black>T46</span>
MTAB: T46 nr. 1
12. juni 2012
foto: Jan-Inge Hansen
T66<span class=black>T66</span>
T66.713 på Marienborg etter te...
NSB Gods: T66 nr. 713
Marienborg (4122)
26. mar. 2001
foto: Thomas Markovic
BR 941<span class=black>BR 941</span>
Hector: BR 941 nr. 941.001-0 Morricone
Vestmo, Elverum
30. apr. 2011
foto: Knut Eidsæther
Vis sammlet oversikt over enhetene i Svensk litra/type i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Svensk litra/type Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: diesellok) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for diesellok. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag12NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
UtenlandskUtenlandsk litra/type14
SvenskSvensk litra/type15
DanskDansk litra/type7
FabrikanttypeFabrikantens egen betegnelse15
KonstruertKonstruert8Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til diesellok

Dokumenter knyttet til diesellok

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 46343 treff på rmdb, og 80834569 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13168 treff · Statistikk Siste måned