NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Diesellok

Diesellok i følge betegnelsessystemet NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Dansk litra/type | Fabrikantens egen betegnelse | Konstruert |

Hovedtypene registrert i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
Di 1<span class=black>Di 1</span>
601 under prøving.
NSB: Di 1 nr. 601
Tog nr. 602
Finse
ca 21. juli 1942
foto: Wilse?
Di 2<span class=black>Di 2</span>
Di 2.832
NSB: Di 2 nr. 832
Marienborg
ca  2000
foto: Thomas Markovic
Di 3<span class=black>Di 3</span>
Di 3.603 med tog til Rørosbane...
NSB: Di 3a nr. 603
Tog nr. 301
Hamar
1971-1973
foto: Bjørn Næss
Di 4<span class=black>Di 4</span>
Di.4.652
NSB AS: Di 4 nr. 652
Garli
5. apr. 2002
foto: Mona Samdahl
Di 5<span class=black>Di 5</span>
Di 5.863
NSB: Di 5 nr. 863
Marienborg
6. apr. 1991
foto: Tor Erik Lillehagen
Di 6<span class=black>Di 6</span>
Di6.665.Klar til avgang med go...
NSB AS: Di 6 nr. 665
Bodø
8. juli 1997
foto: Stein Arild Tufte
Di 7<span class=black>Di 7</span>
Di 7.634
NSB: Di 7 nr. 634
Narvik
3. juli 1995
foto: R. G. Nilsson
Di 8<span class=black>Di 8</span>
Di 8.702
Di 8 nr. 702
Vst. Marienborg
1. aug. 1996
foto: Tor Erik Lillehagen
CD 66<span class=black>CD 66</span>
CD 66 403.
CN: CD 66 nr. 403
Hell
16. mai 2003
foto: Hans-Ole Sveia
CD 312<span class=black>CD 312</span>
CD 0312 001-9 på Dombås.
CN: CD 312 nr. 001
Dombås
11. apr. 2010
foto: H.M. Lie
EMD JT42CWR<span class=green>EMD JT42CWR</span>
Willesden Junction, London
24. jan. 2011
foto: Petter Ramsdal
Vis sammlet oversikt over enhetene i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag i nummerrekkefølge

Tekniske opplysninger

Bare kolonner med innhold vises.
Tekniske opplysninger er ikke lagt inn på alle klassene i MDB.

InnholdAkselanordningTotal hjulavstandDrivhjuldiameterBoggisenteravstandAkselavstand i boggiVannforrådOljeforrådSmøreolje, kjølevann, sand o.l.Bredde vognkasseHøydeLengde over buffereStørste tillatte hastighetMinste kjørbare kurveradiusStarttrekkraftMotorantall TraksjonsmotorerTimeytelse pr. motorMotortypeOmdreininger pr. min.KraftoverføringTransmisjon: vekselVekt totalt i driftsklar standAdhesjonsvektDynamisk vektStyreventil typeBremset vekt GBremset vekt PBremset vekt RAnmerkning
Målenhetmmmmmmmmtltmmmmmmkm/tmkNstkkWsystemtttttt
KlasseHoved-
tegning
                                                         
Di 11'BB1'98001350         13500100100   21000 hkM.A.N. W6V 30/38   Hydraulisk   85,160,079,5          
Di 2C44001250     1000050/801BMV LT6, 441 kW750HydrauliskVoith L37zUb47.4    
Di 3aCo'Co'1430010161030040003,3 *2,9 t     429518600105     161900 hkGM 567C835elektrisk   10210294         *) Kjel for togvarme senere fjernet
Di 3b(A1A)'(A1A)'1430010161030040004,4 *2,9 t     429518600143     141900 hkGM 567C835elektrisk     7096         *) Kjel for togvarme senere fjernet
type 64Co'Co'143001016103004000   429518900105     11900 hkGM 567C835elektrisk   97,697,689,8          
Di 4Co'Co'156001100119003850   52002,4   435020800140     1   2450GM 16-645E3B, 6 x NEBB QD335N4A traksjonsmotorer9003-fas asynkron   113.6113.6            
Di 5
Di 6Co'Co'   1060117503940   5000   3000438520960160100410162650MaK 12 M 282 (V12 diesel), 2650 kW.1000AC   122.2             kontinuerlig 283 kN.
Di 7
Di 8Bo'Bo'11350102090502400           17380120     14 Siemens 1TB 23251570Caterpillar 3516 DITA1800AC (trefas asynkron)Generator: VEM DREBZ 4513-6a828287KE-GPR495568  
CD 66Co'Co'   106714142       21470120     1   GM 12-710G3B-EC. 6 x GM D43TR traksjonsmotorer904DCGenerator GM AR8/CA6126              
CD 312Co'Co'   1067             23020120         1     16-710 G3C-U2   AC/DC   123                        
Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: diesellok) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for diesellok. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag12NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
UtenlandskUtenlandsk litra/type14
SvenskSvensk litra/type15
DanskDansk litra/type7
FabrikanttypeFabrikantens egen betegnelse15
KonstruertKonstruert8Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til diesellok

Dokumenter knyttet til diesellok

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 13035 treff på rmdb, og 93391621 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14612 treff · Statistikk Siste måned