NJK NJK MDB
About MDB |  Forum |  Log in |  Station database |  Photo archive |  Norwegian | 

This is a database (MDB) on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. MDB is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.

Most of the text is in English, but comments on specific units will mostbly be only in Norwegian. Use e.g. Google translate to solve that problem.

Path Type of rollng stock | Electric motor units

Electric motor units i følge betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB litra 1916-33(36) | NSB litra 1933-56 | NSB mvg 1942-56 | NSB pvg/mvg 1956-70 | Pvg/mvg 1970- | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Pvg/mvg 1970-
type 62<span class=black>type 62</span>
Co-m 18223, leveransefoto i 19...
NSB Drm.: Co-m type 2 nr. 18501
 des. 1931
foto: Wilse
type 64<span class=black>type 64</span>
BM 64.06
NSB: BM 64 nr. 64.06
Nesheim (6405)
3. juni 1973
foto: Sven Hjorth-Johansen
type 65<span class=black>type 65</span>
På forbindelsessporet mellom H...
NJK(mus): BM 65b nr. 65.32
 mai 1989
foto: R. G. Nilsson
type 66<span class=black>type 66</span>
66.02 forlater Drammen mot Osl...
NSB Drm.: BFmeo type 66 nr. 66.02
Drammen (2101)
ca  1970
type 67<span class=black>type 67</span>
67.07 som lokaltog til Bjørnfj...
NSB: BM 67 nr. 67.07
Narvik (8102)
26. juli 1974
foto: Ulf Berntsen
type 68<span class=black>type 68</span>
68B30 i 4-vogns tog, gul/grønn
NSB: Bmeo type 68b nr. 68.30
Oslo V (Filipstad) (2201,1)
ca  1968
foto: NSB Info
type 69<span class=black>type 69</span>
NSB: BM 69A nr. 69.08
Oslo Ø (1101)
25. feb. 1971
foto: Svein Sando
type 70<span class=black>type 70</span>
BM 70.001
NSB: BFM 70 nr. 70.001
Skien N (2720)
8. feb. 2004
foto: Martin Bondkall
type 71<span class=black>type 71</span>
BFM 71
Oslo S (1101)
 1999
foto: Svein Sando
type 72<span class=black>type 72</span>
72-sett nr. 25.
NSB AS: BMa 72 nr. 72.025
Drammen (2101)
13. apr. 2012
foto: Hans-Ole Sveia
type 73<span class=black>type 73</span>
BM 73.004
NSB AS: BM 73 nr. 73.004
Oslo S (1101)
 mai 2001
foto: Erland Rasten
type 74<span class=black>type 74</span>
NSB AS: type 74 nr. 74-01
NSB AS: Type 74

i nærheten av Ingedal (1327)
15. mar. 2011
(exif: 2007-01-25)
foto: Knut Ragnar Holme
type 75<span class=black>type 75</span>
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-03
Drammen (2101)
5. sep. 2012
foto: Øyvind Berg
type 76<span class=black>type 76</span>
SJ Norge: type 76 nr. 76-03
Tog nr. 11211
Hell (4310)
28. jan. 2021
foto: Jon Rokseth
type 78<span class=black>type 78</span>
Flytoget: type 78 nr. 78-04
Drammen (2101)
26. aug. 2019
foto: Tom Andre Källman
Vis sammlet oversikt over enhetene i Pvg/mvg 1970- i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Pvg/mvg 1970- Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: Electric motor unit) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for Electric motor unit. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1916 PM nNSB litra 1916-33(36)4NSB ill. og uill. personvognfortegnelser 1916-1932. Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. Inneholder også de første motorvogntypen litra C-m / Co-m - Includes the first motor units
1933 PMISk nNSB litra 1933-56 4NSB ill. og uill. vognfortg. 1933-55.Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. De første skiftetraktorene er også her.
1942 MNSB mvg 1942-5629NSB ill. fortg. motorvogner 1942Motorvogner NSB. Indeks a, b, d og e innført. For elektriske motorvogner: typetall +100.
1956 PMNSB pvg/mvg 1956-7037NSB trykk 745, 751 (P), 753 (M) 1956-1969Litra - indeks (1-4) - underlitra (a osv) - type nr. Som 1934, men litra C oppgradert til litra B. Formelt 3. juni 1956. Berører ikke godsvogner
1970 PMPvg/mvg 1970-108NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
SvenskSvensk litra/type11
KonstruertKonstruert2Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til Electric motor unit

Dokumenter knyttet til Electric motor unit

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
26DSCN7463.jpggedo7Brev fra M-avd 23.03.1938 om at mellom- og styrevogner tilhørende Cmeo 102 ikke må brukes på Cmeo 105 - og ovmendt. Fargekoding.

 

Search in database
Search number on vehicle: Wildcard % will match any number of characters (also 0).
Wildcard _ will match just one character.
Search on classes / types:


Main topics in MDB (Rolling stock database)
About the database | Start page with pictures | Train database | Factories | Articles | Document archive

Important concepts in MDB

The rolling stock is grouped in the following way (Norwegian concepts in parenthesis):

Classification system (Betegnelsessystem) keep together those classes that have been used in a specific span of time. A single unit may have experienced several classification systems during its life. In most cases, one have to choose a classification system in order to proceed in the database.


NJK Reseach Dept., - Requests about MDB, use e-mail mdbreplace this image with at-signnjk.no

Norwegian Rollingstock Database (MDB) version 4 - © NJK 2005-2021

I dag 49499 treff på rmdb, og 82950688 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13431 treff · Statistikk Siste måned