NJK NJK MDB
About MDB |  Forum |  Log in |  Station database |  Photo archive |  Norwegian | 

This is a database (MDB) on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. MDB is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.

Most of the text is in English, but comments on specific units will mostbly be only in Norwegian. Use e.g. Google translate to solve that problem.

Path Type of rollng stock | Maintenance rolling stocks

Maintenance rolling stocks i følge betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | Pvg/mvg 1970- | Gods UIC 1980- | Internt matr. til 1970 | Internt matr. fra 1970 | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Fabrikantens egen betegnelse | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Pvg/mvg 1970-
XZ (beredskapsvogn)<span class=black>XZ (beredskapsvogn)</span>
F3 21406
NSB: F3 type 1 nr. 21406
Oslo S (1101)
22. aug. 1987
foto: Erland Rasten
Internmotorvogn<span class=green>Internmotorvogn</span>
BM 91.01 utrangert.
NSB Oslo: XAEL nr. 2
Marienborg (4122)
3. aug. 1988
foto: Tor Erik Lillehagen
XR (redskapsvogn)<span class=black>XR (redskapsvogn)</span>
Berging og Beredskaps hendige,...
NSB BBJ: XR-YF1 nr. 1325
Nykirke (2308)
17. feb. 2012
foto: Hans Morten Tamnes
XØ (øvelsesvogn)<span class=black>XØ (øvelsesvogn)</span>
B3 25538
NSB: B3-2 type 2 nr. 25538
Oslo S (1101)
23. jan. 2002
foto: Erland Rasten
Vis sammlet oversikt over enhetene i Pvg/mvg 1970- i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Pvg/mvg 1970- Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: Maintenance rolling stock) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for Maintenance rolling stock. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag21NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
1970 PMPvg/mvg 1970-16NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
1980 G uicGods UIC 1980-20NSB trykk 752 fra 1980UIC-litra godsvogner, uten . først
R 1900-70Internt matr. til 197022Det er uklart når de første vogner med litra R ble tatt i bruk, men en er opplistet i oversikten "Vogntyper i 1ste distrikt" som virker være uutviklet tidlig på 1900-tallet, som et forarbeid til fortegnelsene av 1916.
X 1970-Internt matr. fra 197022
UtenlandskUtenlandsk litra/type4
SvenskSvensk litra/type3
FabrikanttypeFabrikantens egen betegnelse118
KonstruertKonstruert7Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til Maintenance rolling stock

Dokumenter knyttet til Maintenance rolling stock

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Search in database
Search number on vehicle: Wildcard % will match any number of characters (also 0).
Wildcard _ will match just one character.
Search on classes / types:


Main topics in MDB (Rolling stock database)
About the database | Start page with pictures | Train database | Factories | Articles | Document archive

Important concepts in MDB

The rolling stock is grouped in the following way (Norwegian concepts in parenthesis):

Classification system (Betegnelsessystem) keep together those classes that have been used in a specific span of time. A single unit may have experienced several classification systems during its life. In most cases, one have to choose a classification system in order to proceed in the database.


NJK Reseach Dept., - Requests about MDB, use e-mail mdbreplace this image with at-signnjk.no

Norwegian Rollingstock Database (MDB) version 4 - © NJK 2005-2021

I dag 21598 treff på rmdb, og 80391988 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13114 treff · Statistikk Siste måned