NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Motorvogn(sett), elektrisk

Motorvogn(sett), elektrisk i følge betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB litra 1916-33(36) | NSB litra 1933-56 | NSB mvg 1942-56 | NSB pvg/mvg 1956-70 | Pvg/mvg 1970- | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Pvg/mvg 1970-
type 62<span class=black>type 62</span>
Co-m 18223, leveransefoto i 19...
NSB Drm.: Co-m type 2 nr. 18501
 des. 1931
foto: Wilse
type 64<span class=black>type 64</span>
BM 64.06
NSB: BM 64 nr. 64.06
Nesheim
3. juni 1973
foto: Sven Hjorth-Johansen
type 65<span class=black>type 65</span>
På forbindelsessporet mellom H...
NJK(mus): BM 65b nr. 65.32
 mai 1989
foto: R. G. Nilsson
type 66<span class=black>type 66</span>
66.02 forlater Drammen mot Osl...
NSB Drm.: BFmeo type 66 nr. 66.02
Drammen
ca  1970
type 67<span class=black>type 67</span>
67.07 som lokaltog til Bjørnfj...
NSB: BM 67 nr. 67.07
Narvik
26. juli 1974
foto: Ulf Berntsen
type 68<span class=black>type 68</span>
68B30 i 4-vogns tog, gul/grønn
NSB: Bmeo type 68b nr. 68.30
Oslo V (Filipstad)
ca  1968
foto: NSB Info
type 69<span class=black>type 69</span>
NSB: BM 69A nr. 69.08
Oslo Ø
25. feb. 1971
foto: Svein Sando
type 70<span class=black>type 70</span>
BM 70.001
NSB: BFM 70 nr. 70.001
Skien N
8. feb. 2004
foto: Martin Bondkall
type 71<span class=black>type 71</span>
BFM 71
Oslo S
 1999
foto: Svein Sando
type 72<span class=black>type 72</span>
72-sett nr. 25.
NSB AS: BMa 72 nr. 72.025
Drammen
13. apr. 2012
foto: Hans-Ole Sveia
type 73<span class=black>type 73</span>
BM 73.004
NSB AS: BM 73 nr. 73.004
Oslo S
 mai 2001
foto: Erland Rasten
type 74<span class=black>type 74</span>
NSB AS: type 74 nr. 74-01
NSB AS: Type 74

Ingedal, i nærheten av
15. mar. 2011
(exif: 2007-01-25)
foto: Knut Ragnar Holme
type 75<span class=black>type 75</span>
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-03
Drammen
5. sep. 2012
foto: Øyvind Berg
type 76<span class=black>type 76</span>
SJ Norge: type 76 nr. 76-03
Tog nr. 11211
Hell
28. jan. 2021
foto: Jon Rokseth
type 78<span class=black>type 78</span>
Flytoget: type 78 nr. 78-04
Drammen
26. aug. 2019
foto: Tom Andre Källman
Vis sammlet oversikt over enhetene i Pvg/mvg 1970- i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Pvg/mvg 1970- Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: elektrisk motorvognsett) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for elektrisk motorvognsett. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1916 PM nNSB litra 1916-33(36)4NSB ill. og uill. personvognfortegnelser 1916-1932. Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. Inneholder også de første motorvogntypen litra C-m / Co-m - Includes the first motor units
1933 PMISk nNSB litra 1933-56 4NSB ill. og uill. vognfortg. 1933-55.Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. De første skiftetraktorene er også her.
1942 MNSB mvg 1942-5629NSB ill. fortg. motorvogner 1942Motorvogner NSB. Indeks a, b, d og e innført. For elektriske motorvogner: typetall +100.
1956 PMNSB pvg/mvg 1956-7037NSB trykk 745, 751 (P), 753 (M) 1956-1969Litra - indeks (1-4) - underlitra (a osv) - type nr. Som 1934, men litra C oppgradert til litra B. Formelt 3. juni 1956. Berører ikke godsvogner
1970 PMPvg/mvg 1970-108NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
SvenskSvensk litra/type11
KonstruertKonstruert2Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til elektrisk motorvognsett

Dokumenter knyttet til elektrisk motorvognsett

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
26DSCN7463.jpggedo7Brev fra M-avd 23.03.1938 om at mellom- og styrevogner tilhørende Cmeo 102 ikke må brukes på Cmeo 105 - og ovmendt. Fargekoding.

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 392 treff på rmdb, og 95144574 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14797 treff · Statistikk Siste måned