NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Motorvogn(sett), elektrisk

Motorvogn(sett), elektrisk i følge betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB litra 1916-33(36) | NSB litra 1933-56 | NSB mvg 1942-56 | NSB pvg/mvg 1956-70 | Pvg/mvg 1970- | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Pvg/mvg 1970-
type 62<span class=black>type 62</span>
Co-m 18223, leveransefoto i 19...
NSB Drm.: Co-m type 2 nr. 18501
 des. 1931
foto: Wilse
type 64<span class=black>type 64</span>
BM 64.06
NSB: BM 64 nr. 64.06
Nesheim
3. juni 1973
foto: Sven Hjorth-Johansen
type 65<span class=black>type 65</span>
På forbindelsessporet mellom H...
NJK(mus): BM 65b nr. 65.32
 mai 1989
foto: R. G. Nilsson
type 66<span class=black>type 66</span>
66.02 forlater Drammen mot Osl...
NSB Drm.: BFmeo type 66 nr. 66.02
Drammen
ca  1970
type 67<span class=black>type 67</span>
67.07 som lokaltog til Bjørnfj...
NSB: BM 67 nr. 67.07
Narvik
26. juli 1974
foto: Ulf Berntsen
type 68<span class=black>type 68</span>
68B30 i 4-vogns tog, gul/grønn
NSB: Bmeo type 68b nr. 68.30
Oslo V (Filipstad)
ca  1968
foto: NSB Info
type 69<span class=black>type 69</span>
NSB: BM 69A nr. 69.08
Oslo Ø
25. feb. 1971
foto: Svein Sando
type 70<span class=black>type 70</span>
BM 70.001
NSB: BFM 70 nr. 70.001
Skien N
8. feb. 2004
foto: Martin Bondkall
type 71<span class=black>type 71</span>
BFM 71
Oslo S
 1999
foto: Svein Sando
type 72<span class=black>type 72</span>
72-sett nr. 25.
NSB AS: BMa 72 nr. 72.025
Drammen
13. apr. 2012
foto: Hans-Ole Sveia
type 73<span class=black>type 73</span>
BM 73.004
NSB AS: BM 73 nr. 73.004
Oslo S
 mai 2001
foto: Erland Rasten
type 74<span class=black>type 74</span>
NSB AS: type 74 nr. 74-01
NSB AS: Type 74

Ingedal, i nærheten av
15. mar. 2011
(exif: 2007-01-25)
foto: Knut Ragnar Holme
type 75<span class=black>type 75</span>
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-03
Drammen
5. sep. 2012
foto: Øyvind Berg
type 76<span class=black>type 76</span>
SJ Norge: type 76 nr. 76-03
Tog nr. 11211
Hell
28. jan. 2021
foto: Jon Rokseth
type 78<span class=black>type 78</span>
Flytoget: type 78 nr. 78-04
Drammen
26. aug. 2019
foto: Tom Andre Källman
Vis sammlet oversikt over enhetene i Pvg/mvg 1970- i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Pvg/mvg 1970- Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Samtlige hovedtyper i arten elektrisk motorvognsett

Her vises alle typer innen arten, på tvers av betegnelsessystemene.
Hovedtyper og klasser.. er klikkbare.

HovedtypeVariantBetegnelsessystemKlasser, typer, litra
Type 2 / 102 / 62type 621956 PMBmeo type 62a  –  BDFo4-4 type 2  – 
Type 2 / 102 / 62type 621970 PMBM 62  –  BDFS 62  –  B 62 type 2  – 
Type 2 / 102 / 62type 21933 PMISk nCmo type 2a  – 
Type 2 / 102 / 62type 1021942 MCmeo type 102a  –  CDFo4d type 2  – 
Type 2 / 102 / 62type 21916 PM nCo-m type 2  – 
Type 4 / 104 / 64type 641970 PMBM 64  – 
Type 4 / 104 / 64type 641956 PMBmeo type 64  – 
Type 4 / 104 / 64type 1041942 MCmeo type 104a  – 
Type 4 / 104 / 64type 41933 PMISk nCmo type 4  – 
Type 4 / 104 / 64type 41916 PM nCo-m type 4  – 
Type 5 / 105 / 65type 651970 PMBM 65c  –  BM 65a  –  BM 65b  –  B 65  –  BFS 65  –  BDFS 65 type 1  –  BFS 65 type 1  –  BFS 65 type 2  –  BFS 65 type 3  –  BFS 65 type 4 "Ubåt"  –  BFS 65 type 5  –  BFS 65 type 6  –  BFS 65 type 7  –  B 65 type 2  –  B 65 type 1  –  B65 type 3  –  BDFS 65 type 2  – 
Type 5 / 105 / 65type 651956 PMBmeo type 65a  –  Bmeo type 65b  –  Bmeo type 65c  –  BDFo4-4 type 1  –  BFo4b type 1  –  BFo4b type 2  –  BDFo4-7 type 3  –  BFo4b type 3  –  BDFo4-11 type 1 "Ubåt"  –  BFo4b type 5 "Ubåt"  –  BFo4b type 7  –  BDFo4-7 type 5  –  BFo4c type 1  –  BDFo4-7 type 4  –  BFo4d type 1  –  BDFo4-4 type 3  –  Bo4c type 3  –  Bo4c type 2  –  Bo4d type 3  – 
Type 5 / 105 / 65type 1051942 MCmeo type 105a  –  Cmeo type 105b  –  Cmeo type 105c  –  CDFo4d type 1 (KL)  –  CFo4b type 1 (KL)  –  CFo4b type 5  –  CDFo4d type 3  –  CFo4b type 3  –  CDFo4d type 6 "Ubåt"  –  CDFo4d type 5  –  CFo4c type 1  –  CDFo4d type 4  –  CDFo4d type 7  –  Co4c type 2  –  Co4c type 2 (KL)  –  Co4c type 1 (KL)  –  Co4c type 4  –  Co4d type 3 (KL)  – 
Type 5 / 105 / 65type 51916 PM nCFo type 37  –  Co type 30 (KL)  – 
Type 5 / 105 / 65type 51933 PMISk nCmo type 5a  – 
Type 106 / 66type 661970 PMBFM 66  –  B 66  –  BS 66  – 
Type 106 / 66type 661956 PMBo3e type 1 (t.66)  –  BFmeo type 66  –  Bo3n type 1  –  BEo3b type 1  –  BEo3a type 1  – 
Type 106 / 66type 1061942 MBo3c type 1 (t.106)  –  CFmeo type 106  –  BFmeo type 1  –  CEo3c type 1  –  CFo3c type 1  –  Co3e type 1 (t.106)  – 
Type 107 / 67type 671970 PMBM 67  –  B 67  –  BFS 67  – 
Type 107 / 67type 671956 PMBmeo type 67  –  BFo4b type 4  – 
Type 107 / 67type 1071942 MCmeo type 107  –  CFo4b type 4  – 
Type 68type 681970 PMBM 68A  –  BM 68B  –  B 68A  –  B 68B  –  BFS 68A  –  BFS 68B  – 
Type 68type 681956 PMBmeo type 68a  –  Bmeo type 68b  –  Bo3h type 1  –  Bo3i type 1  –  BFo3c type 1  –  BFo3d type 1  – 
Type 69type 691970 PMBM 69A  –  BM 69B  –  BM 69C  –  BM 69D  –  BFM 69E  –  BM 69H  –  BM 69G  –  BS 69A  –  BS 69B  –  B 69B  –  BS 69c  –  BCS 69E  –  BS 69D  –  BS 69H  –  B 69C  –  BS 69G  –  B 69D  –  B 69E  –  B 69H  –  B 69G  –  B 69C2  –  type 69A  –  type 69B  –  type 69C  –  type 69D  –  type 69E  –  type 69H  –  type 69G  – 
type 70type 701970 PMBFM 70  –  ABS 70  –  B 70  –  type 70  – 
type 71type 711970 PMBM 71  –  BFM 71  –  BMU 71  –  BMX 71  –  type 71  – 
Type 72type 721970 PMBMa 72  –  BMb 72  –  BP 72  –  BC 72  –  type 72  – 
Type 73type 731970 PMBM 73  –  BM 73B  –  BFM 73  –  BFM 73B  –  BMU 73  –  BMU 73B  –  BFR 73  –  B 73B  –  type 73  – 
Type 74type 741970 PMtype 74  –  BMa 74  –  BCMU 74  –  BMb 74  –  BPa 74  –  BPb 74  – 
Type 75type 751970 PMtype 75 (sett)  –  BCMU 75  –  BMa 75  –  BMb 75  –  BPa 75  –  BPb 75  – 
type 76type 761970 PMtype 76  –  BMa 76  –  BMb 76  –  BPa 76  –  BPb 76  –  BC 76  –  XDe 76  – 
type 78type 781970 PMtype 78  –  MC1 78  –  MC2 78  –  MI1 78  –  MI2 78  – 
ST 4ST 4KonstruertST 4  – 
ST 5-6ST 5-6KonstruertST 5-6  – 
X2 (X 2000)X2SvenskX2  –  UA2X/UB2X* (styrevogn)  –  URB2* (bistro)  –  UA2/UB2* (mellomvogn)  –  UBS2FK  – 
X10X10SvenskX10  –  X11  – 
X50–X54 (Regina)X50SvenskX52  –  X52-2  – 
X55 (SJ 3000)X55SvenskX55  – 
X60–X62 (Coradia Nordic)X60SvenskX62  – 
Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: elektrisk motorvognsett) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for elektrisk motorvognsett. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1916 PM nNSB litra 1916-33(36)4NSB ill. og uill. personvognfortegnelser 1916-1932. Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. Inneholder også de første motorvogntypen litra C-m / Co-m - Includes the first motor units
1933 PMISk nNSB litra 1933-56 4NSB ill. og uill. vognfortg. 1933-55.Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. De første skiftetraktorene er også her.
1942 MNSB mvg 1942-5629NSB ill. fortg. motorvogner 1942Motorvogner NSB. Indeks a, b, d og e innført. For elektriske motorvogner: typetall +100.
1956 PMNSB pvg/mvg 1956-7037NSB trykk 745, 751 (P), 753 (M) 1956-1969Litra - indeks (1-4) - underlitra (a osv) - type nr. Som 1934, men litra C oppgradert til litra B. Formelt 3. juni 1956. Berører ikke godsvogner
1970 PMPvg/mvg 1970-108NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
SvenskSvensk litra/type11
KonstruertKonstruert2Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til elektrisk motorvognsett

Dokumenter knyttet til elektrisk motorvognsett

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
26DSCN7463.jpggedo7Brev fra M-avd 23.03.1938 om at mellom- og styrevogner tilhørende Cmeo 102 ikke må brukes på Cmeo 105 - og ovmendt. Fargekoding.

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 2710 treff på rmdb, og 110453777 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 16134 treff · Statistikk Siste måned