NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Motorvogn(sett), diesel/bensin

Motorvogn(sett), diesel/bensin i følge betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB litra 1916-33(36) | NSB smal vogner 1917- | NSB litra 1933-56 | NSB mvg 1942-56 | NSB pvg/mvg 1956-70 | Pvg/mvg 1970- | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Pvg/mvg 1970-
type 86<span class=black>type 86</span>
86.28 og 86.76 fra Nordisk Jer...
NoJK(mus): BM 86F nr. 86.28
Odnes
19. okt. 2003
foto: Amund Garthus
type 87<span class=black>type 87</span>
I Hirtshals.
NJK(mus): BM 87 nr. 87.01
3. mai 1985
foto: Erik Borgersen
type 88<span class=black>type 88</span>
88.13 utenfor Lyntoghallen
NSB Oslo: BFmdo type 88b nr. 88.13
Lodalen
20. mai 1970
foto: Svein Sando
type 91<span class=black>type 91</span>
91.02 på endestasjonen etter e...
NSB Hmr.: BM 91 nr. 91.02
Hamar
11. mai 1972
foto: Bjørn Næss
type 89<span class=black>type 89</span>
Flekkefjord
 1981
foto: Svein Sando
type 92<span class=black>type 92</span>
Nyleverte BM 92.02
NSB reg. Nord: BM 92 nr. 92.02
Elverum
1985-1986
foto: Bjørn Næss
type 93<span class=black>type 93</span>
BCM 93.57 + BCM 93.07.
NSB AS: BCM 93 nr. 93.57
NSB AS: BM 93 nr. 93.07

Trondheim
4. juli 2005
foto: Hans-Ole Sveia
Vis sammlet oversikt over enhetene i Pvg/mvg 1970- i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Pvg/mvg 1970- Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Samtlige hovedtyper i arten forbrenningsmotorvognsett

Her vises alle typer innen arten, på tvers av betegnelsessystemene.
Hovedtyper og klasser.. er klikkbare.

HovedtypeVariantBetegnelsessystemKlasser, typer, litra
Cmb (smalspor)C-m (1067)1917 PGM sC-m type 1  – 
Cmb (smalspor)Cmb (1067)1942 MCmb type 1 (1067)  – 
Cmbo (smalspor)Cmbo (1067)1942 MCmbo type 1 (1067)  – 
Cmbo (smalspor)Co-m (1067)1917 PGM sCo-m type 1  – 
Type 1type 11942 MCmb type 1a  –  Cmb type 1b  –  C type 2  –  Cmb type 13b  – 
Type 1type 11916 PM nC-m type 1  – 
Type 1type 11933 PMISk nCm type 1a  – 
Type 2type 21916 PM nC-m type 2  – 
Type 3type 31916 PM nC-m type 3  – 
Type 4type 41916 PM nC-m type 4  – 
Type 13type 131956 PMBmb type 13a  –  Bmb type 13b  – 
Type 13type 131916 PM nC-m type 13  – 
Type 13type 131933 PMISk nCm type 13a  –  Cm type 13b  – 
Type 13type 131942 MCmb type 13a  – 
Type 14type 141916 PM nC-m type 14  – 
Type 14type 141933 PMISk nCm type 14a  –  Cm type 14b  –  Cm type 14c  – 
Type 14type 141942 MCmb type 14a  –  Cmb type 14c  –  Cmb type 14b  – 
Type 15type 151916 PM nC-m type 15  – 
Type 15type 151933 PMISk nCm type 15a  –  Cm type 15b  – 
Type 15type 151942 MCmd type 15c  –  Cmd type 15a  –  Cmd type 15b  –  Cmd type 15b  – 
Type 16type 161933 PMISk nCm type 16a  –  Cm type 16b  – 
Type 16type 161942 MCmb type 16a  –  Cmb type 16b  – 
Type 17type 171933 PMISk nCm type 17a  – 
Type 17type 171942 MCmb type 17a  – 
Type 1 (Cmo)Cmo type 11933 PMISk nCmo type 1a  –  Cox4a type 1  –  Cmo type 1b  – 
Type 1 (Cmo)Co-m type 11916 PM nCo-m type 1  – 
Type 3 / 83type 831956 PMBmdo type 83b  – 
Type 3 / 83type 31942 MCmdo type 3b  –  Cmbo type 3a  – 
Type 3 / 83type 31933 PMISk nCmo type 3a  – 
Type 3 / 83type 31916 PM nCo-m type 3  – 
Type 6 / 86type 861956 PMBmdox type 86f  –  Bmdox type 86g  –  Bmdox type 86a  –  Bmdox type 86b  –  Bmdox type 86e  –  BDFox4-7 type 2  –  BFox4b type 1  –  BFox4c type 1  –  BDFox4-7 type 3  –  BFox4b type 2  –  BFox3b type 1  – 
Type 6 / 86type 861970 PMBM 86F  –  BM 86L  –  BM 86K  –  BM 86M  –  BM 86G  –  BM 86E  –  BDFS 86 type 1  –  BFS 86 type 11  –  BFS 86 type 3  –  BDFS 86 type 2  –  BFS 86 type 2  –  BFS 86K  –  BFS 86L  –  BFS 86G  – 
Type 6 / 86type 61942 MCmdo type 6f  –  Cmdo type 6a  –  Cmdo type 6b  –  Cmdo type 6c  –  Cmdo type 6e  –  Cmdo type 6d  –  CDFox4b type 1  –  CFox4b type 1  –  CDFox4b type 2  –  CFox4b type 2  – 
Type 6 / 86type 61933 PMISk nCmo type 6a  –  Cmo type 6b  –  Cmo type 6c  –  Cmo type 6d  – 
Type 7 / 87type 871970 PMBM 87  – 
Type 7 / 87type 871956 PMBmdo type 87b  –  Bmdo type 87a  – 
Type 7 / 87type 71942 MCmdo type 7b  –  Cmdo type 7a  – 
Type 7 / 87type 71933 PMISk nCmo type 7a  – 
Type 8 / 88type 881970 PMBM 88  –  BFM 88  –  B 88  –  B 88  – 
Type 8 / 88type 81942 MCEmdo type 8a  –  BEmdo type 1a  –  CFmdo type 8a  –  BFmdo type 1a  –  Bo3c type 1 (t.8)  –  Co3e type 1 (t.8)  – 
Type 8 / 88type 881956 PMBEmdo type 88a  –  BFmdo type 88a  –  BEmdo type 88b  –  BFmdo type 88b  –  Bo3n type 2  –  Bo3e type 2  –  Bo3e type 1 (t.88)  – 
Type 9 (VT137 BC4vT) type 91956 PMBmdo type 9a  – 
Type 9 (VT137 BC4vT) type 91942 MCmdo type 9a  –  Cmdo type 8a  – 
Type 9 (VT137 BC4vT) VT137.0 (BC4vT)UtenlandskVT137.0 (BC4vT)  – 
Type 10 (VT137 BC4ivT)type 101956 PMBmdeo type 10b  –  Bmdeo type 10a  – 
Type 10 (VT137 BC4ivT)type 101942 MCmdeo type 1  –  Cmdeo type 10b  –  Cmdeo type 10a  – 
Type 10 (VT137 BC4ivT)VT137 BC4ivTUtenlandskVT137 BC4ivT  – 
Type 11 / 91type 911956 PMBmdox type 91  –  BFox3a type 1  –  BDFox3-11 type 1  – 
Type 11 / 91type 911970 PMBM 91  –  BFS 91  –  BDFS11 91  – 
Type 11 / 91type 111942 MCmdo type 11  –  CFox3a type 1  –  CDFox3a type 1  – 
type 89 (Y7)type 891970 PMBM 89  – 
type 89 (Y7)Y7SvenskY7  – 
type 92type 921970 PMBM 92  –  BS 92  –  BFS 92  –  BDFS 92  –  BS 92 type 3  –  type 92  – 
Y1Y1SvenskY1  –  YF1  – 
type 93type 931970 PMBM 93  –  BCM 93  –  type 93  – 
Skinnebiler ImbSkinnebiler1916 PM nC-m type 5  –  C-m type 6  –  C-m type 7  –  C-m type 8  –  C-m type 9  –  C-m type 10  – 
Skinnebiler ImbSkinnebiler1933 PMISk nCm type 5  –  Cm type 6  –  Cm type 7  –  Cm type 8  –  Cm type 9  –  Cm type 10  – 
Skinnebiler ImbSkinnebiler1942 MImb type 255  –  Imb type 256  –  Imb type 257  –  Imb type 258  –  Imb type 259  –  Imb type 260  – 
SolbergfossbanenSolbergfb. (Cmb 1)KonstruertSolbergfb. (Cmb 2)  –  Solbergfb. (Cmb 1)  – 
SUBA SulitelmaSUBA SulitelmaKonstruertSUBA Sulitelma  – 
Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: forbrenningsmotorvognsett) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for forbrenningsmotorvognsett. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1916 PM nNSB litra 1916-33(36)15NSB ill. og uill. personvognfortegnelser 1916-1932. Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. Inneholder også de første motorvogntypen litra C-m / Co-m - Includes the first motor units
1917 PGM sNSB smal vogner 1917-2NSB ill. vognfortegnelse 1917 smalt spor
1933 PMISk nNSB litra 1933-56 26NSB ill. og uill. vognfortg. 1933-55.Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. De første skiftetraktorene er også her.
1942 MNSB mvg 1942-5651NSB ill. fortg. motorvogner 1942Motorvogner NSB. Indeks a, b, d og e innført. For elektriske motorvogner: typetall +100.
1956 PMNSB pvg/mvg 1956-7029NSB trykk 745, 751 (P), 753 (M) 1956-1969Litra - indeks (1-4) - underlitra (a osv) - type nr. Som 1934, men litra C oppgradert til litra B. Formelt 3. juni 1956. Berører ikke godsvogner
1970 PMPvg/mvg 1970-32NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
UtenlandskUtenlandsk litra/type2
SvenskSvensk litra/type3
KonstruertKonstruert3Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til forbrenningsmotorvognsett

Dokumenter knyttet til forbrenningsmotorvognsett

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
64MotorvogndriftNSBTekniskUkeblad32-331959.pdfgedo7Artikkel fra Teknisk Ukeblad nr. 32 og 33/1959
751942-02-25Litramotorvogner.pdfgedo7Litra og typeendringer 1942
761946Litraendringermotorvognertype8910106.pdfgedo7Litra og typeendringer motorvogner
771956-06Omnummereringmotorvognerbrev.pdfgedo7Omnummerering av motorvogner

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 16043 treff på rmdb, og 103793548 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15595 treff · Statistikk Siste måned