NJK NJK MDB
About MDB |  Forum |  Log in |  Station database |  Photo archive |  Norwegian | 

This is a database (MDB) on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. MDB is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.

Most of the text is in English, but comments on specific units will mostbly be only in Norwegian. Use e.g. Google translate to solve that problem.

Path Type of rollng stock | Diesel or combustion motor units

Diesel or combustion motor units i følge betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB litra 1916-33(36) | NSB smal vogner 1917- | NSB litra 1933-56 | NSB mvg 1942-56 | NSB pvg/mvg 1956-70 | Pvg/mvg 1970- | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Pvg/mvg 1970-
type 86<span class=black>type 86</span>
86.28 og 86.76 fra Nordisk Jer...
NoJK(mus): BM 86F nr. 86.28
Odnes (1707)
19. okt. 2003
foto: Amund Garthus
type 87<span class=black>type 87</span>
I Hirtshals.
NJK(mus): BM 87 nr. 87.01
3. mai 1985
foto: Erik Borgersen
type 88<span class=black>type 88</span>
88.13 utenfor Lyntoghallen
NSB Oslo: BFmdo type 88b nr. 88.13
Lodalen (1101,001)
20. mai 1970
foto: Svein Sando
type 91<span class=black>type 91</span>
91.02 på endestasjonen etter e...
NSB Hmr.: BM 91 nr. 91.02
Hamar (3101)
11. mai 1972
foto: Bjørn Næss
type 89<span class=black>type 89</span>
Flekkefjord (5212)
 1981
foto: Svein Sando
type 92<span class=black>type 92</span>
Nyleverte BM 92.02
NSB reg. Nord: BM 92 nr. 92.02
Elverum (3109)
1985-1986
foto: Bjørn Næss
type 93<span class=black>type 93</span>
BCM 93.57 + BCM 93.07.
NSB AS: BCM 93 nr. 93.57
NSB AS: BM 93 nr. 93.07

Trondheim (4301)
4. juli 2005
foto: Hans-Ole Sveia
Vis sammlet oversikt over enhetene i Pvg/mvg 1970- i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Pvg/mvg 1970- Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: Diesel/combust. motor unit) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for Diesel/combust. motor unit. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1916 PM nNSB litra 1916-33(36)15NSB ill. og uill. personvognfortegnelser 1916-1932. Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. Inneholder også de første motorvogntypen litra C-m / Co-m - Includes the first motor units
1917 PGM sNSB smal vogner 1917-2NSB ill. vognfortegnelse 1917 smalt spor
1933 PMISk nNSB litra 1933-56 26NSB ill. og uill. vognfortg. 1933-55.Systemet fra 1916 og det nye fra 1936 har et visst overlapp i og med at 1936-systemet allerede brukes i den uillustrerte vognfortegnelsen datert 1.7.1933, for alle vognslag. De første skiftetraktorene er også her.
1942 MNSB mvg 1942-5651NSB ill. fortg. motorvogner 1942Motorvogner NSB. Indeks a, b, d og e innført. For elektriske motorvogner: typetall +100.
1956 PMNSB pvg/mvg 1956-7029NSB trykk 745, 751 (P), 753 (M) 1956-1969Litra - indeks (1-4) - underlitra (a osv) - type nr. Som 1934, men litra C oppgradert til litra B. Formelt 3. juni 1956. Berører ikke godsvogner
1970 PMPvg/mvg 1970-32NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.
UtenlandskUtenlandsk litra/type2
SvenskSvensk litra/type3
KonstruertKonstruert3Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til Diesel/combust. motor unit

Dokumenter knyttet til Diesel/combust. motor unit

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Search in database
Search number on vehicle: Wildcard % will match any number of characters (also 0).
Wildcard _ will match just one character.
Search on classes / types:


Main topics in MDB (Rolling stock database)
About the database | Start page with pictures | Train database | Factories | Articles | Document archive

Important concepts in MDB

The rolling stock is grouped in the following way (Norwegian concepts in parenthesis):

Classification system (Betegnelsessystem) keep together those classes that have been used in a specific span of time. A single unit may have experienced several classification systems during its life. In most cases, one have to choose a classification system in order to proceed in the database.


NJK Reseach Dept., - Requests about MDB, use e-mail mdbreplace this image with at-signnjk.no

Norwegian Rollingstock Database (MDB) version 4 - © NJK 2005-2021

I dag 20686 treff på rmdb, og 80391076 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13114 treff · Statistikk Siste måned