NJK NJK MDB
About MDB |  Forum |  Log in |  Station database |  Photo archive |  Norwegian | 

This is a database (MDB) on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. MDB is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.

Most of the text is in English, but comments on specific units will mostbly be only in Norwegian. Use e.g. Google translate to solve that problem.

Path Type of rollng stock | Diesel locomotives

Diesel locomotives i følge betegnelsessystemet NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Dansk litra/type | Fabrikantens egen betegnelse | Konstruert |

Hovedtypene registrert i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
Di 1<span class=black>Di 1</span>
601 under prøving.
NSB: Di 1 nr. 601
Tog nr. 602
Finse (6323)
ca 21. juli 1942
foto: Wilse?
Di 2<span class=black>Di 2</span>
Di 2.832
NSB: Di 2 nr. 832
Marienborg (4122)
ca  2000
foto: Thomas Markovic
Di 3<span class=black>Di 3</span>
Di 3.603 med tog til Rørosbane...
NSB: Di 3a nr. 603
Tog nr. 301
Hamar (3101)
1971-1973
foto: Bjørn Næss
Di 4<span class=black>Di 4</span>
Di.4.652
NSB AS: Di 4 nr. 652
Garli (4712)
5. apr. 2002
foto: Mona Samdahl
Di 5<span class=black>Di 5</span>
Di 5.863
NSB: Di 5 nr. 863
Marienborg (4122)
6. apr. 1991
foto: Tor Erik Lillehagen
Di 6<span class=black>Di 6</span>
Di6.665.Klar til avgang med go...
NSB AS: Di 6 nr. 665
Bodø (4955)
8. juli 1997
foto: Stein Arild Tufte
Di 7<span class=black>Di 7</span>
Di 7.634
NSB: Di 7 nr. 634
Narvik (8102)
3. juli 1995
foto: R. G. Nilsson
Di 8<span class=black>Di 8</span>
Di 8.702
Di 8 nr. 702
Vst. Marienborg (4000,002)
1. aug. 1996
foto: Tor Erik Lillehagen
CD 66<span class=black>CD 66</span>
CD 66 403.
CN: CD 66 nr. 403
Hell (4310)
16. mai 2003
foto: Hans-Ole Sveia
CD 312<span class=black>CD 312</span>
CD 0312 001-9 på Dombås.
CN: CD 312 nr. 001
Dombås (3330)
11. apr. 2010
foto: H.M. Lie
EMD JT42CWR<span class=green>EMD JT42CWR</span>
Willesden Junction, London
24. jan. 2011
foto: Petter Ramsdal
Vis sammlet oversikt over enhetene i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for NSB/Norske Tog lok 1918 - idag Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: Diesel engine) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for Diesel engine. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag12NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
UtenlandskUtenlandsk litra/type14
SvenskSvensk litra/type15
DanskDansk litra/type7
FabrikanttypeFabrikantens egen betegnelse15
KonstruertKonstruert8Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til Diesel engine

Dokumenter knyttet til Diesel engine

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Search in database
Search number on vehicle: Wildcard % will match any number of characters (also 0).
Wildcard _ will match just one character.
Search on classes / types:


Main topics in MDB (Rolling stock database)
About the database | Start page with pictures | Train database | Factories | Articles | Document archive

Important concepts in MDB

The rolling stock is grouped in the following way (Norwegian concepts in parenthesis):

Classification system (Betegnelsessystem) keep together those classes that have been used in a specific span of time. A single unit may have experienced several classification systems during its life. In most cases, one have to choose a classification system in order to proceed in the database.


NJK Reseach Dept., - Requests about MDB, use e-mail mdbreplace this image with at-signnjk.no

Norwegian Rollingstock Database (MDB) version 4 - © NJK 2005-2021

I dag 23091 treff på rmdb, og 80393481 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13114 treff · Statistikk Siste måned