NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | Elektriske lok

Elektriske lok i følge betegnelsessystemet NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
Ea 1<span class=black>Ea 1</span>
Ea1 501
NSB Oslo: Ea 1 nr. 501
foto: NSB Maskinavdelingen
Ea 2<span class=black>Ea 2</span>
NSB Oslo: Ska 208 nr. 5
Lodalen (1101,001)
3. juni 1970
foto: Svein Sando
El 1<span class=black>El 1</span>
1.2020
NSB: El 1a nr. 2020
Oslo V (Filipstad) (2201,1)
 1922?
foto: NSB Elektroavdelingen
El 2<span class=black>El 2</span>
2.2024
NSB: El 2 nr. 2024
Oslo V (Filipstad) (2201,1)
tidligst  1923
foto: NSB Elektroavdelingen
El 3<span class=black>El 3</span>
3.2027 og 2025, Hamar Jernstøp...
NSB: El 3 nr. 2027
 1925
foto: NSB Elektroavdelingen
El 4<span class=black>El 4</span>
4.2033 i malmtog
NSB: El 4 nr. 2033
Vassijaure
tidligst  1926
foto: NSB Elektroavdelingen
El 5<span class=black>El 5</span>
5.2035
NSB Oslo: El 5a nr. 2035
Ski (1309)
29. juni 1970
foto: Ulf Berntsen
El 6<span class=black>El 6</span>
2503 hensatt
NSB Drm.: El 6 nr. 2503
Vst. Sundland (2000,001)
 1956?
foto: ukjent
El 7<span class=black>El 7</span>
RjB.1 har blitt restaurert av ...
NJM(mus): Rj.B. Bo'Bo' nr. 1
Norsk Jernbanemuseum (3101,002)
4. juli 2006
El 8<span class=black>El 8</span>
El 8.2055 ved lokstallen.
NSB: El 8 nr. 2055
Oslo V (Filipstad) (2201,1)
1980-1982
foto: Bjørn Næss
El 9<span class=black>El 9</span>
9.2062
NSB: El 9 nr. 2062
Myrdal (6325)
 1983
foto: H. Lindholm
El 10<span class=black>El 10</span>
El 10.2518
NSB: El 10 nr. 2518
Hamar (3101)
 1971
foto: Erik W. Johansson
El 11<span class=black>El 11</span>
El.11.2087 i Et 603 Oslo Ø De...
NSB: El 11 nr. 2087
Tog nr. 603
Oslo Ø (1101)
12. mar. 1970
foto: Svein Sando
El 12<span class=black>El 12</span>
El.12.2113 leveransefoto
NSB: El 12 nr. 2113
 1954
El 13<span class=black>El 13</span>
13.2122, vst. Grorud
NSB: El 13 nr. 2122
Vst. Grorud (1000,002)
20. aug. 1981
foto: Erland Rasten
El 14<span class=black>El 14</span>
El 14.2170
NSB: El 14 nr. 2170
Halden (1329)
19. mar. 1977
foto: Sven Hjorth-Johansen
El 15<span class=black>El 15</span>
El 15.2192
NSB: El 15 nr. 2192 Marlowe
Narvik (8102)
1971-1973
foto: Bjørn Næss
El 16<span class=black>El 16</span>
El 16.2202
NSB: El 16 nr. 2201 Grobe
Movatn (1605)
foto: Bjørn Næss
El 17<span class=black>El 17</span>
17.2225 foran 2222 (dagen før ...
NSB: El 17 nr. 2225
Marienborg (4122)
31. aug. 1982
foto: Erland Rasten
El 18<span class=black>El 18</span>
El 18.2242 (fra tog 61)
NSB AS: El 18 nr. 2242
Bergen (6131)
5. mar. 2005
foto: Kjell Hegna
CE 119<span class=black>CE 119</span>
Første tog på Sørlandsbanen me...
ATC: CE 119 nr. 001
Tog nr. 5803
Nordagutu (2715)
27. okt. 2008
foto: Andreas W.
Vis sammlet oversikt over enhetene i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for NSB/Norske Tog lok 1918 - idag Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: elektrisk lok) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for elektrisk lok. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag23NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
UtenlandskUtenlandsk litra/type5
SvenskSvensk litra/type30
KonstruertKonstruert8Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til elektrisk lok

Dokumenter knyttet til elektrisk lok

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 52190 treff på rmdb, og 79206234 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 12966 treff · Statistikk Siste måned