NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Elektriske lok

Elektriske lok i følge betegnelsessystemet NSB/norske toglok 1918 – idag
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

NSB/norske toglok 1918 – idag | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i NSB/norske toglok 1918 – idag
Ea 1<span class=black>Ea 1</span>
Ea1 501
NSB Oslo: Ea 1 nr. 501
Jernbaner
foto: NSB Maskinavdelingen
Ea 2<span class=black>Ea 2</span>
NSB Oslo: Ska 208 nr. 5
Lodalen
3. juni 1970
foto: Svein Sando
El 1<span class=black>El 1</span>
1.2020
NSB: El 1a nr. 2020
Oslo V (Filipstad)
 1922?
foto: NSB Elektroavdelingen
El 2<span class=black>El 2</span>
2.2024
NSB: El 2 nr. 2024
Oslo V (Filipstad)
tidligst  1923
foto: NSB Elektroavdelingen
El 3<span class=black>El 3</span>
3.2027 og 2025, Hamar Jernstøp...
NSB: El 3 nr. 2027
 1925
foto: NSB Elektroavdelingen
El 4<span class=black>El 4</span>
4.2033 i malmtog på Vassijaure
NSB Nrv.: El 4 nr. 2033
Vassijaure
tidligst  1926
foto: NSB Elektroavdelingen
El 5<span class=black>El 5</span>
5.2035
NSB Oslo: El 5a nr. 2035
Ski
29. juni 1970
foto: Ulf Berntsen
El 6<span class=black>El 6</span>
2503 hensatt
NSB Drm.: El 6 nr. 2503
Sundland jernbaneverksted
 1956?
foto: ukjent
El 7<span class=black>El 7</span>
RjB.1 har blitt restaurert av ...
NJM(mus): Rj.B. Bo'Bo' nr. 1
Norsk Jernbanemuseum
4. juli 2006
El 8<span class=black>El 8</span>
El 8.2055 ved lokstallen.
NSB: El 8 nr. 2055
Oslo V (Filipstad)
1980-1982
foto: Bjørn Næss
El 9<span class=black>El 9</span>
9.2062
NSB: El 9 nr. 2062
Myrdal
 1983
foto: H. Lindholm
El 10<span class=black>El 10</span>
El 10.2518
NSB: El 10 nr. 2518
Hamar
 1971
foto: Erik W. Johansson
El 11<span class=black>El 11</span>
El.11.2087 i Et 603 Oslo Ø De...
NSB: El 11 nr. 2087
Tog nr. 603
Oslo Ø
12. mar. 1970
foto: Svein Sando
El 12<span class=black>El 12</span>
El.12.2113 leveransefoto
NSB: El 12 nr. 2113
 1954
El 13<span class=black>El 13</span>
13.2122, vst. Grorud
NSB: El 13 nr. 2122
Grorud, verksted
20. aug. 1981
foto: Erland Rasten
El 14<span class=black>El 14</span>
El 14.2170
NSB: El 14 nr. 2170
Halden
19. mar. 1977
foto: Sven Hjorth-Johansen
El 15<span class=black>El 15</span>
El 15.2192
NSB: El 15 nr. 2192 Marlowe
Narvik
1971-1973
foto: Bjørn Næss
El 16<span class=black>El 16</span>
El 16.2202
NSB: El 16 nr. 2201 Grobe
Movatn
foto: Bjørn Næss
El 17<span class=black>El 17</span>
17.2225 foran 2222 (dagen før ...
NSB: El 17 nr. 2225
Marienborg (lst & dbg)
31. aug. 1982
foto: Erland Rasten
El 18<span class=black>El 18</span>
El 18.2242 (fra tog 61)
NSB AS: El 18 nr. 2242
Bergen
5. mar. 2005
foto: Kjell Hegna
CE 119<span class=black>CE 119</span>
Første tog på Sørlandsbanen me...
ATC: CE 119 nr. 001
Tog nr. 5803
Nordagutu
27. okt. 2008
foto: Andreas W.
Vis sammlet oversikt over enhetene i NSB/norske toglok 1918 – idag i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for NSB/norske toglok 1918 – idag Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Samtlige hovedtyper i arten elektrisk lok

Her vises alle typer innen arten, på tvers av betegnelsessystemene.
Hovedtyper og klasser.. er klikkbare.

HovedtypeVariantBetegnelsessystemKlasser, typer, litra
DDSvenskDu  – 
DaDaSvenskDa  – 
Dm/Dm3Dm / Dm3SvenskDm  –  Dm3  – 
Ea 1Ea 11918 LnEa 1  – 
Ea 2Ea 21918 LnEa 2  – 
El 1El 11918 LnEl 1a  –  El 1b  – 
El 2El 21918 LnEl 2  – 
El 3El 31918 LnEl 3  – 
El 4El 41918 LnEl 4  – 
El 5El 51918 LnEl 5a  –  El 5b  – 
Rj.B. Bo/El 6El 61918 LnEl 6  – 
Rj.B. Bo/El 6Rj.B. BoKonstruertRj.B. Bo  – 
Rj.B. Bo'Bo' / El 7El 71918 LnEl 7  – 
Rj.B. Bo'Bo' / El 7Rj.B. Bo'Bo'KonstruertRj.B. Bo'Bo'  – 
El 8El 81918 LnEl 8  – 
El 9El 91918 LnEl 9  – 
El 10 (LKAB F)El 101918 LnEl 10  – 
El 10 (LKAB F)F (LKAB)SvenskF  – 
El 11El 111918 LnEl 11  – 
El 12El 121918 LnEl 12  – 
El 13El 131918 LnEl 13  – 
El 14El 141918 LnEl 14  – 
El 15El 151918 LnEl 15  – 
El 15MTAS 91-96KonstruertMTAS 91-96  – 
El 15BR 161SvenskBR 161  – 
El 16El 161918 LnEl 16  – 
El 17El 171918 LnEl 17  – 
El 18El 181918 LnEl 18  – 
EuroDualBR 159UtenlandskBR 159  – 
EuroDualEDSvenskED  – 
EuroDual2159EVN
EuroDualEuroDualFabrikanttype
FFSvenskF  – 
HHSvenskHg  – 
IoreIoreSvenskIore  – 
MaMaSvenskMa  –  Ma  –  Ma2  – 
RaRaSvenskRa  – 
Rc1043Utenlandsk1043  – 
RcRcSvenskRc4  –  Rc6  –  Rc2  –  Rc3  –  BR 143  –  Rc5  –  Rc2 ÖBB  –  Rc7  –  Rc  –  Rc1  –  Rd2  –  ELL  – 
ReReSvenskRe  – 
Rj.B. Sécheron/JungRj.B. SécheronKonstruertRj.B. Sécheron  – 
RmRmSvenskRm  – 
TRAXX F140 AC2BR 185UtenlandskBR 185  –  Re 482  – 
TRAXX F140 AC2CE 1191918 LnCE 119  – 
TRAXX F140 AC2BR 241SvenskRe  –  BR 241  – 
TRAXX F140 AC2TRAXX F140 AC2Fabrikanttype
TRAXX F160 AC3BR 187UtenlandskBR 187  – 
TRAXX F160 AC3TRAXX F160 AC3Fabrikanttype
ST 1-3ST 1-3KonstruertST 1-3  – 
ST 1 (sommerloket)ST 1 (sommerloket)KonstruertST 1 (sommerloket)  – 
ST 5-6ST 5-6KonstruertST 5-6  – 
ST 7-8ST 7-8KonstruertST 7-8  – 
Vectron ACBR 193UtenlandskBR 193  – 
Vectron ACBR 243SvenskBR 243  – 
Vectron ACVectron ACFabrikanttype
Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: elektrisk lok) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for elektrisk lok. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1918 LnNSB/norske toglok 1918 – idag23NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
UtenlandskUtenlandsk litra/type6
SvenskSvensk litra/type30
KonstruertKonstruert8Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til elektrisk lok

Dokumenter knyttet til elektrisk lok

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 11515 treff på rmdb, og 103854763 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15600 treff · Statistikk Siste måned