NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | Sporvogner, forstadsbane

Sporvogner, forstadsbane i følge betegnelsessystemet Sporv./forstadsb. Stor-Oslo
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

Sporv./forstadsb. Stor-Oslo | Konstruert |

Hovedtypene registrert i Sporv./forstadsb. Stor-Oslo
Bærumsbanen A<span class=black>Bærumsbanen A</span> Bærumsbanen C<span class=black>Bærumsbanen C</span>
BærumsB: C1 nr. 302
Avløs (9398)
9. mai 1970
foto: Svein Sando
Bærumsbanen D<span class=black>Bærumsbanen D</span>
BærumsB: D2 nr. 402
Montebello (9413)
8. mai 1971
foto: Svein Sando
Bærumsbanen T<span class=black>Bærumsbanen T</span>
OS: T nr. 1
Avløs vognhall (9591)
9. mai 1970
foto: Svein Sando
Ekebergbanen<span class=black>Ekebergbanen</span>
EB: EB mv 1952 nr. 1012
20. sep. 1973
foto: Svein Sando
HKB 1918<span class=black>HKB 1918</span> HKB 500-vogn<span class=black>HKB 500-vogn</span> HKB 600-vogn<span class=black>HKB 600-vogn</span>
HkB 609 og 610
HKB: HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
HKB: HKB 600

Majorstuen (9304)
 1976
foto: Erik W. Johansson
MO52/53<span class=black>MO52/53</span>
En nydelig sommermorgen. Ullev...
OS: MO53 nr. 37
Sognsveien til Ullevål hageby (9138)
1976-1978
foto: R. G. Nilsson
SS lang (mvg)<span class=black>SS lang (mvg)</span>
SS-vogn 70 på Rådhusplassen
OS: SS lang (mvg) nr. 70
foto: Bjørn Næss
MBO5X (SM53)<span class=black>MBO5X (SM53)</span>
Høkavogn 234 på Rådhusplassen ...
OS: MBO55 (SM53/II) nr. 234
torg og plasser: (9100)
27. aug. 2005
foto: Håkon Kinck Gaarder
SM91<span class=black>SM91</span>
275 og 264 ved Kirkeristen på ...
OS: SM91 nr. 275
1998-2002
foto: Roy Olsen
SL79<span class=black>SL79</span>
Mellom Majorstuen og Schultz g...
OS: SL79 nr. 120
19. mai 2004
foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
A87<span class=black>A87</span>
A87 358 på Holtet
OS: A87 nr. 358
14. okt. 2004
foto: Håkon Kinck Gaarder
SL95<span class=black>SL95</span>
OS: SL95 nr. 148
Jernbanetorget (9513)
28. apr. 2007
foto: Håkon Kinck Gaarder
T1-T4 (østvogn)<span class=black>T1-T4 (østvogn)</span>
1042 ved Ullevål stadion
OS: T1-1 nr. 1042
Ullevål stadion (9456)
27. aug. 2005
foto: Hans Martin Lie
T5-T8 (1300-vogn)<span class=black>T5-T8 (1300-vogn)</span>
Her kommer vogn 1335 som singe...
OS: T7 nr. 1335
Ryen vognhall (9596)
3. apr. 2008
foto: Truls Myrvold
T2000<span class=black>T2000</span>
På Majorstuen stasjon. Koblet ...
OS: T2000 nr. 2004
18. apr. 2004
foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
MX3000<span class=black>MX3000</span>
Datoen er 24.4.06,og siste dri...
24. apr. 2006
foto: Jørn Ole Steina
Gullfisk<span class=black>Gullfisk</span>
På Rådhusplassen i forbindelse...
OS: E1 nr. 183
Akersgt-Rådhusgt-Vestbanen (9156)
27. aug. 2005
foto: Hans Martin Lie
Vis sammlet oversikt over enhetene i Sporv./forstadsb. Stor-Oslo i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for Sporv./forstadsb. Stor-Oslo Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: sporvogn/forstadsbanevogn) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for sporvogn/forstadsbanevogn. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
Oslo-trikkSporv./forstadsb. Stor-Oslo52Noen av klassene er konstruerte (f.eks. Ekebergbanen), men der det finnes offisielle betegnelser brukes de.
KonstruertKonstruert11Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til sporvogn/forstadsbanevogn

Dokumenter knyttet til sporvogn/forstadsbanevogn

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
Dessverre er det ikke opplastet noen dokumenter ennå.

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 29053 treff på rmdb, og 79349689 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 12984 treff · Statistikk Siste måned