NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Damplokomotiver

Damplokomotiver i følge betegnelsessystemet NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

Loktyper før offisielle systemer NHJ el. NSB | NHJ lok 1900-23 | NHJ lok 1923-27 | NSB lok norm. 1898-1900 | NSB lok norm. 1900-18 | NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | NSB lok smal 1898-1900 | NSB lok smal 1900- | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
2<span class=black>2</span>
Lok 16 på Norsk Jernbanemuseum...
NJM(mus): 2a nr. 16
Norsk Jernbanemuseum
13. sep. 2002
foto: Thor Bjerke, NJM
4<span class=black>4</span> 6<span class=black>6</span>
Et av type 6-lokene på Haugsfo...
VI
Haugsfoss (bro)
ca  1910
7<span class=black>7</span>
I Gamlestallen
NSB Oslo: 7a nr. 11
Lodalen
14. okt. 1972
foto: Svein Sando
8<span class=black>8</span>
M.B. nr. 58
MB: VIII nr. 58
Trondhjem
ca  1900
9<span class=black>9</span>
SB S2, dvs nr. 42 type 9a. Fab...
IX nr. S2
 1876
10<span class=black>10</span> 11<span class=black>11</span>
Fabrikkfoto
EHB: XI nr. 64
 okt. 1891
12<span class=black>12</span>
Fabrikkfoto
XII nr. 67
 1891
13<span class=black>13</span>
Fabrikkfoto
SB: XIII nr. 68
 1891
14<span class=black>14</span> 15<span class=black>15</span>
16<span class=black>16</span> 17<span class=black>17</span>
MB nr. 60 utenfor ringstallen ...
MB: XVII nr. 60
Trondhjem
ca  1905
18<span class=black>18</span>
18c255, Bergen, Stasjonens dag
GVB(mus): 18c nr. 255
Bergen
18. sep. 2004
foto: Egil Sandal
19<span class=black>19</span>
20<span class=black>20</span>
20b 268 under skifting på Kris...
NSB Krs.: 20b nr. 268
Kristiansand
 1953
foto: W.J. Verden Anderson
21<span class=black>21</span>
225 under en utflukt på Numeda...
NJK(mus): 21b nr. 225
Rødberg
20. juni 1982
foto: Bjørn Næss
22<span class=black>22</span> 23<span class=black>23</span>
24<span class=black>24</span>
NJK(mus): 24b nr. 236
Ski
11. mai 1979
foto: Svein Sando
25<span class=black>25</span> 26<span class=black>26</span>
NJK(mus): 26c nr. 411
Vikersund
22. aug. 1982
foto: Svein Sando
27<span class=black>27</span>
27a 218 ved Sydbanens lokstall
XXVII nr. 218
Kristiania Ø
 1910?
28<span class=black>28</span> 29<span class=black>29</span>
39a 166 på Ål stasjon. (NJK po...
NSB Brg.: 39a nr. 166
Ål
12. juni 1957
foto: J.J.H. Meulman
30<span class=black>30</span>
30a 271 på Oslo S før El 11 21...
NJK(mus): 30a nr. 271
Oslo S
5. sep. 2004
foto: Ragnar Andenæs
31<span class=black>31</span>
31a 320 på vei til hugging
NSB Brg.: 31a nr. 320
Lodalen
26. mai 1970
foto: Svein Sando
32<span class=black>32</span>
32a 191
XXXII nr. 291
 1914
foto: NSB Maskinavdelingen
33<span class=black>33</span> 34<span class=black>34</span> 35<span class=black>35</span>
36<span class=black>36</span>
Lok 410 antagelig ved Narvik D
NSB Nrv.: 36a nr. 410
Narvik Havn, antagelig
ca  1925
37

Ingen bilder så langt.

38<span class=black>38</span>
RjB nr. 3
RjB: 38a nr. 3
Rjukanbanen
ca  1908
39<span class=black>39</span>
39a 166 på Ål stasjon. (NJK po...
NSB Brg.: 39a nr. 166
Ål
12. juni 1957
foto: J.J.H. Meulman
40<span class=black>40</span>
462 skifter på Lillestrøm, et ...
NSB Oslo: 40a nr. 462
Lillestrøm
19. mai 1959
foto: Sigmund Sunde
41<span class=black>41</span>
41a 93
NHJ: G nr. 93
Christiania Ø
 sep. 1904?
foto: NSB Maskinavdelingen
42<span class=black>42</span>
42a 90
NHJ: E nr. 90
Christiania Ø
ca  1905
foto: NSB Maskinavdelingen
43<span class=black>43</span>
43a 95 ca 1905
NHJ: F nr. 95
Christiania Ø
ca  1905
foto: ukjent
44<span class=black>44</span> 45<span class=black>45</span>
NHJ A 3
A nr. 3
 1911?
46<span class=black>46</span>
46a 15
A1 nr. 15
Jernbaner
 1919
foto: Baldwin
47<span class=black>47</span>
Fabrikkfoto nr.96
H nr. 96
 1910?
48<span class=black>48</span>
Fabrikkfoto hos Baldwin
NHJ: C nr. 99
Jernbaner
 1917
foto: Baldwin L.W.
49 (Dovregubber)<span class=black>49 (Dovregubber)</span>
49a 463 med sørgående tog gjør...
NSB Thm.: 49a nr. 463 Dovregubben
Opdal
 1935
50<span class=black>50</span>
VB nr.2 "Land"
VB: VB 1'C1' T n2v (50) nr. 2 Land
ca  1905
51<span class=black>51</span>
Fabrikkfoto
VB: 51b nr. 6
 1913
52<span class=black>52</span>
Fabrikkfoto
VB: 52a nr. 7
 1926
53<span class=black>53</span>
Befaring på Dunderlandsbanen
53a
 1941
54<span class=black>54</span>
Fabrikkfoto av lok A4, bygget ...
DIOC: 54a nr. A4
54a

 1902
55<span class=black>55</span>
Lok A6, bygget hos Barclays (i...
DIOC: 55a nr. A6
 1905
56<span class=black>56</span>
B-type lok, bygget hos Hamar/T...
DIOC: 56a nr. B4
 1905?
61 (Gammeltysker)<span class=black>61 (Gammeltysker)</span>
3334 som DR-lok. Antagelig fab...
DR: BR 5710 nr. 3334
ca  1923
63 (stortysker)<span class=black>63 (stortysker)</span>
Tog til Grorud er klar til avg...
NJK(mus): 63a nr. 2770
Åndalsnes
 1999
foto: Erik Borgersen
Vis sammlet oversikt over enhetene i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for NSB/Norske Tog lok 1918 - idag Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: damplok) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for damplok. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
Urform lokLoktyper før offisielle systemer NHJ el. NSB11Loktyper som ikke eksisterte så lenge at de fikk NHJ litra eller NSB typebetegnelse. - Classes before 1900 that did not exist long enough to get a class number/letter in NSB or NHJ.
1900 L NHJNHJ lok 1900-2311Skjematisk lokoversikt NHJ 1900Offisielt system i den forstand at litra på konkret loknummre er funnet på et dokument fra NHJ datert 1900.
1923 L NHJNHJ lok 1923-2711Skjematisk lokoversikt NHJ 1923Offisielt system i den forstand at litra på konkret loknummre er funnet på et dokument fra NHJ datert 1923. Vi regner at dette systemet varte til NSB innrullerte NHJ-materiellet i sitt system publisert i en egen illustrert fortegelse over materiell overtatt fra NHJ datert 1.7.1927. NHJ ble formelt overtatt av NSB i mars 1926.
1898 LnNSB lok norm. 1898-19006Skjematisk lokoversikt NSB 1898. Den eldste kjente systematiske lokklassifikasjon hos NSB som omfattet hele lokparken. Hver loktype klassifisert med et romertall.
1900 LnNSB lok norm. 1900-1851Skjematisk lokoversikt NSB des. 1900Hele lokoversikten er på 4 sider, for begge sporvidder.
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag103NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
1898 LsNSB lok smal 1898-190021Skjematisk lokoversikt NSB 1898Første kjente loksystematisering for alle loktyper hos NSB
1900 LsNSB lok smal 1900-40Skjematisk lokoversikt NSB des. 1900Det ordinære systemet for NSBs smalsporlok
UtenlandskUtenlandsk litra/type5
SvenskSvensk litra/type3
KonstruertKonstruert24Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til damplok

Dokumenter knyttet til damplok

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
1Schichau.xlsgedo1Om 63a-lokene bygget hos Schichau
161925-Personvogner_normalt_spor.pdfgedo7
45Loktype99-22fraTyskland.pdfgedo7Brev vedr. lok 99 221 og 99 223 på Thamshavnbanen - kilde: IKA Trøndelag boks Ea L0116
46Loktype99-22fraTysklandavhending.pdfgedo7Brev vedr. lok 99 221 og 99 223 på Thamshavnbanen, avhending - kilde: IKA Trøndelag boks Ea L0096

 

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 5787 treff på rmdb, og 98932567 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15136 treff · Statistikk Siste måned