NJK NJK MDB
About MDB |  Forum |  Log in |  Station database |  Photo archive |  Norwegian | 

This is a database (MDB) on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. MDB is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.

Most of the text is in English, but comments on specific units will mostbly be only in Norwegian. Use e.g. Google translate to solve that problem.

Path Type of rollng stock | Steam engines

Steam engines i følge betegnelsessystemet NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
Andre betegnelsessystemer, som kan vise andre/flere hovedtyper, velger du nedenfor bildemenyen, eller fra denne hurtigmyen:

Loktyper før offisielle systemer NHJ el. NSB | NHJ lok 1900-23 | NHJ lok 1923-27 | NSB lok norm. 1898-1900 | NSB lok norm. 1900-18 | NSB/Norske Tog lok 1918 - idag | NSB lok smal 1898-1900 | NSB lok smal 1900- | Utenlandsk litra/type | Svensk litra/type | Konstruert |

Hovedtypene registrert i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag
2<span class=black>2</span>
Lok 16 på Norsk Jernbanemuseum...
NJM(mus): 2a nr. 16
Norsk Jernbanemuseum (3101,002)
13. sep. 2002
foto: Thor Bjerke, NJM
4<span class=black>4</span>
Eneste kjente bilde av type 4....
KB: IV nr. 20
sør for Vesterhaug (1414)
ca  1910
6<span class=black>6</span>
Et av type 6-lokene på Haugsfo...
VI
sør for Vesterhaug (1414)
ca  1910
7<span class=black>7</span>
I Gamlestallen
NSB Oslo: 7a nr. 11
Lodalen (1101,001)
14. okt. 1972
foto: Svein Sando
8<span class=black>8</span>
M.B. nr. 58
MB: VIII nr. 58
Trondhjem (4301)
ca  1900
9<span class=black>9</span>
SB S2, dvs nr. 42 type 9a. Fab...
IX nr. S2
 1876
10<span class=black>10</span> 11<span class=black>11</span>
Fabrikkfoto
EHB: XI nr. 64
 okt. 1891
12<span class=black>12</span>
Fabrikkfoto
XII nr. 67
 1891
13<span class=black>13</span>
Fabrikkfoto
SB: XIII nr. 68
 1891
14<span class=black>14</span> 15<span class=black>15</span>
16<span class=black>16</span> 17<span class=black>17</span>
MB nr. 60 utenfor ringstallen ...
MB: XVII nr. 60
Trondhjem (4301)
ca  1905
18<span class=black>18</span>
18c255, Bergen, Stasjonens dag
GVB(mus): 18c nr. 255
Bergen (6131)
18. sep. 2004
foto: Egil Sandal
19<span class=black>19</span>
20<span class=black>20</span>
20b 268 under skifting på Kris...
NSB Krs.: 20b nr. 268
Kristiansand (7201)
 1953
foto: W.J. Verden Anderson
21<span class=black>21</span>
225 under en utflukt på Numeda...
NSB Drm.: 21b nr. 225
Rødberg (2918)
20. juni 1982
foto: Bjørn Næss
22<span class=black>22</span> 23<span class=black>23</span>
24<span class=black>24</span>
NJK(mus): 24b nr. 236
Ski (1309)
11. mai 1979
foto: Svein Sando
25<span class=black>25</span> 26<span class=black>26</span>
NJK(mus): 26c nr. 411
Vikersund (2111)
22. aug. 1982
foto: Svein Sando
27<span class=black>27</span>
27a 218 ved Sydbanens lokstall
XXVII nr. 218
Kristiania Ø (1101)
 1910?
28<span class=black>28</span> 29<span class=black>29</span>
39a 166 på Ål stasjon. (NJK po...
NSB Brg.: 39a nr. 166
Ål (6318)
12. juni 1957
foto: J.J.H. Meulman
30<span class=black>30</span>
30a 271 på Oslo S før El 11 21...
NJK(mus): 30a nr. 271
Oslo S (1101)
5. sep. 2004
foto: Ragnar Andenæs
31<span class=black>31</span>
31a 320 på vei til hugging
NSB Brg.: 31a nr. 320
Lodalen (1101,001)
26. mai 1970
foto: Svein Sando
32<span class=black>32</span>
32a 191
XXXII nr. 291
 1914
foto: NSB Maskinavdelingen
33<span class=black>33</span> 34<span class=black>34</span> 35<span class=black>35</span>
36<span class=black>36</span>
Lok 410 antagelig ved Narvik D
NSB Nrv.: 36a nr. 410
antagelig Narvik Havn (8101)
ca  1925
37

No pictures uploaded so far.

38<span class=black>38</span>
RjB nr. 3
RjB: 38a nr. 3
ca  1908
39<span class=black>39</span>
39a 166 på Ål stasjon. (NJK po...
NSB Brg.: 39a nr. 166
Ål (6318)
12. juni 1957
foto: J.J.H. Meulman
40<span class=black>40</span>
462 skifter på Lillestrøm, et ...
NSB Oslo: 40a nr. 462
Lillestrøm (1109)
19. mai 1959
foto: Sigmund Sunde
41<span class=black>41</span>
41a 93
NHJ: G nr. 93
Christiania Ø (1101)
 sep. 1904?
foto: NSB Maskinavdelingen
42<span class=black>42</span>
42a 90
NHJ: E nr. 90
Christiania Ø (1101)
ca  1905
foto: NSB Maskinavdelingen
43<span class=black>43</span>
43a 95 ca 1905
NHJ: F nr. 95
Christiania Ø (1101)
ca  1905
foto: ukjent
44<span class=black>44</span> 45<span class=black>45</span>
NHJ A 3
A nr. 3
 1911?
46<span class=black>46</span>
46a 15
A1 nr. 15
Philadelphia, US
 1919
foto: Baldwin
47<span class=black>47</span>
Fabrikkfoto nr.96
H nr. 96
 1910?
48<span class=black>48</span>
Fabrikkfoto hos Baldwin
NHJ: C nr. 99
Philadelphia, US
 1917
foto: Baldwin L.W.
49 (Dovregubber)<span class=black>49 (Dovregubber)</span>
49a 463 med sørgående tog gjør...
NSB Thm.: 49a nr. 463 Dovregubben
Opdal (4708)
 1935
50<span class=black>50</span>
VB nr.2 "Land"
VB: VB 1'C1' T n2v (50) nr. 2 Land
ca  1905
51<span class=black>51</span>
Fabrikkfoto
VB: 51b nr. 6
 1913
52<span class=black>52</span>
Fabrikkfoto
VB: 52a nr. 7
 1926
53<span class=black>53</span>
Befaring på Dunderlandsbanen
55a
 1941
54<span class=black>54</span>
Fabrikkfoto av lok A4, bygget ...
DIOC: 54a nr. A4
54a

 1902
55<span class=black>55</span>
Lok A6, bygget hos Barclays (i...
DIOC: 55a nr. A6
 1905
56<span class=black>56</span>
B-type lok, bygget hos Hamar/T...
DIOC: 56a nr. B4
 1905?
61 (Gammeltysker)<span class=black>61 (Gammeltysker)</span>
3334 som DR-lok. Antagelig fab...
DR: BR 5710 nr. 3334
ca  1923
63 (stortysker)<span class=black>63 (stortysker)</span>
Tog til Grorud er klar til avg...
NJK(mus): 63a nr. 2770
Åndalsnes (3411)
 1999
foto: Erik Borgersen
Vis sammlet oversikt over enhetene i NSB/Norske Tog lok 1918 - idag i nummerrekkefølge

Vis sammlet oversikt over tekniske data for NSB/Norske Tog lok 1918 - idag Kan være litt tidkrevende å laste ned, og kan kreve stor bredde på skjermen.

Betegnelsessystemene for denne arten

Hver hovedart (her: steam engine) er organisert i databasen etter hva slags systemer hver loktype, vognlitra o.l. (=klasser) har fått betegnelsen etter. Så langt det er mulig følger vi de historiske betegnelsessystemene som har vært benyttet. Noen ganger har vi delvis konstruert systemene selv for å lete framfinningen, for eksempel ved å samle alt materiell med svensk litra i en egen gruppe. Andre ganger brukes fabrikantenes egne betegnelser. Det gjelder særlig for intern- og industrimateriell.
Du får bare se materiellet innen ett betegnelsessystem om gangen. Nedenfor finner du en tabell der de aktuelle systemene for steam engine. Vi har forvalgt ett av systemene, gjerne det nyeste der det finnes historiske systemer for den største gruppen materiell. Det systemet er markert med gul bunn i tabellen. Hvis du ønsker å se materiellet ut fra et av de andre betegnelsessystemene må du velge det fra tabellen nedenfor.

NB! Samme hovedtype kan vises i flere betegnelsessystemer på én gang.

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
Urform lokLoktyper før offisielle systemer NHJ el. NSB11Loktyper som ikke eksisterte så lenge at de fikk NHJ litra eller NSB typebetegnelse. - Classes before 1900 that did not exist long enough to get a class number/letter in NSB or NHJ.
1900 L NHJNHJ lok 1900-2311Skjematisk lokoversikt NHJ 1900Offisielt system i den forstand at litra på konkret loknummre er funnet på et dokument fra NHJ datert 1900.
1923 L NHJNHJ lok 1923-2711Skjematisk lokoversikt NHJ 1923Offisielt system i den forstand at litra på konkret loknummre er funnet på et dokument fra NHJ datert 1923. Vi regner at dette systemet varte til NSB innrullerte NHJ-materiellet i sitt system publisert i en egen illustrert fortegelse over materiell overtatt fra NHJ datert 1.7.1927. NHJ ble formelt overtatt av NSB i mars 1926.
1898 LnNSB lok norm. 1898-19006Skjematisk lokoversikt NSB 1898. Den eldste kjente systematiske lokklassifikasjon hos NSB som omfattet hele lokparken. Hver loktype klassifisert med et romertall.
1900 LnNSB lok norm. 1900-1851Skjematisk lokoversikt NSB des. 1900Hele lokoversikten er på 4 sider, for begge sporvidder.
1918 LnNSB/Norske Tog lok 1918 - idag103NSB ill. lokfortg. 1918, 1927 (ex NHJ), 1932. Trykk 750Typeangivelser med arabiske tall. Elektriske ledningslok prefiks El., elektriske akkumunalotrlok Ea., diesellok Di.
Med "NSB" menes også etterfølgeren Norske tog AS.
1898 LsNSB lok smal 1898-190021Skjematisk lokoversikt NSB 1898Første kjente loksystematisering for alle loktyper hos NSB
1900 LsNSB lok smal 1900-40Skjematisk lokoversikt NSB des. 1900Det ordinære systemet for NSBs smalsporlok
UtenlandskUtenlandsk litra/type5
SvenskSvensk litra/type3
KonstruertKonstruert24Klasse/type/litra er laget av MDB for å kunne finne fram, men gjenspeiler ikke formelle eller offisiell betegnelser. Privatbanetyper kan finnes her.
Velg fra disse kolonnene

Dokumenter i tilknytning til steam engine

Dokumenter knyttet til steam engine

Id.FilnavnTypeOpplasterBeskrivelse
1Schichau.xlsgedo1Om 63a-lokene bygget hos Schichau
161925-Personvogner_normalt_spor.pdfgedo7
45Loktype99-22fraTyskland.pdfgedo7Brev vedr. lok 99 221 og 99 223 på Thamshavnbanen - kilde: IKA Trøndelag boks Ea L0116
46Loktype99-22fraTysklandavhending.pdfgedo7Brev vedr. lok 99 221 og 99 223 på Thamshavnbanen, avhending - kilde: IKA Trøndelag boks Ea L0096

 

Search in database
Search number on vehicle: Wildcard % will match any number of characters (also 0).
Wildcard _ will match just one character.
Search on classes / types:


Main topics in MDB (Rolling stock database)
About the database | Start page with pictures | Train database | Factories | Articles | Document archive

Important concepts in MDB

The rolling stock is grouped in the following way (Norwegian concepts in parenthesis):

Classification system (Betegnelsessystem) keep together those classes that have been used in a specific span of time. A single unit may have experienced several classification systems during its life. In most cases, one have to choose a classification system in order to proceed in the database.


NJK Reseach Dept., - Requests about MDB, use e-mail mdbreplace this image with at-signnjk.no

Norwegian Rollingstock Database (MDB) version 4 - © NJK 2005-2021

I dag 25066 treff på rmdb, og 80395456 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13115 treff · Statistikk Siste måned