Ref.nr.1001
KildetypeTidsskrift, trykt
Forfatter
UtgiverNorsk Jernbaneklubb
Tittel/beskrivelsePå Sporet
Forkortet tittelPS
Datert1969-
URL
Anmerkning
Hvor finnes kilden?

Alle registrerte kilder.

Klikk på tekst i kolonnen "Kort beskrivelse" for å se på detaljene ved en kilde.
Listen kan sorteres etter hvilken kolonneoverskrift du klikker på.
Ref. Forfatter/innsamler Utgiver Kort beskrivelse Datert
1000!Uklare kilder. Se anm.!
1NSB Had: VerkstedkontoretVst.prot.damplok1923-1971
2NSB Had: VerkstedkontoretKjelprotokoll1941-1962
3Styrelsen for StatsbaneneNOS-Jb1879-1960
4NSBLokfortegnelser1900-2000
5Cole, DUnion Publication, LondonCole SLN1965
6NSB, NHJAnskaffelsessaken1890-
7NSB Maskinavd.Lokomotivdata1945-
8NSB Maskinavd.Tenderdata1945-
9NSB Maskinavd.Kjeldata1943-
10Bjerke, ThorprivatDamplok Hmr 58-701980, ca
11NSBLokfort. 19111911
12NSBLokfort. 19181918
13NSBLokfort. 19321932
14NSBTrykk 750a1948-
15Fabrikant av rullende materiellFabr.skilt
16NSBNHJ-materiell1927
17NSB Hst/HadUtrangeringssaken1934-
18NSB Hst/HadUtr.liste 23-341934?
19NSB Hamar distriktLok.rep.prot. Hmr
20NSB Md, NHJBestillingsprotokoll1895-1950
21NSB Stavanger distr.Kjelprot. Stv. 80-221880-1922
22NHJNHJ lokrev.19051905
23NSB Hamar distriktKjelprot. Hmr. 94-291894-1929
24NSBKjelutskrifter
25NSB Hamar distriktKjelprot. Hmr. 29-441929-1944
26NSB Had driftsavd.Distr.ford. 40-651940-1965
27Sando, SveinprivatÅrlig lokfordeling1942-1970
28Sando, SveinprivatLokforflytning1940-1970
29NSB Drammen distriktLokprot. Drm.distr.1874-1900
1012Rasten, ErlandprivatER2005
1010Nordby, Knut, Tore Strangstad og Tore SvendsenNorsk JernbaneklubbNLM 821982
1011Olsen, RoarprivatRO
202M.ing. 1.distriktM.ing.1.d.1925-1950
1001Norsk JernbaneklubbPS1969-
1013Sveia, Hans-OleprivatHOS
1501Knut SerigstadMANTENAMantena
1014Bjerke, ThorNorsk JernbaneklubbSulitjelmabanen1983
1015Hellerud, J.E., Lyshaug, H-P., Nilsson, R.G., Rasten, E. & Svendsen, T.Norsk JernbaneklubbNLM 20012001
1016Andersen, BjørnNorske sporvogner2001?
205NSBVognliste 19451945-07-01
1017v100.dev100.de-Teamv100.delastet ned 4.3.12
1018Norsk JernbaneklubbNJK-Forum2009-
1019Norsk JernbaneklubbNJK-Gammelforum2001-2009
1020Rødland, Jan ArneprivatJAR
1500e-postse særskilt
1021railcolor.netrailcolor.net
1022mainlinediesels.netmainlinediesels.net
1023rangierdiesel.derangierdiesel.de
1024loks-aus-kiel.deloks-aus-kiel.de
1025DifiOEP
1026Halvorsen, D.C. (red.), Rasten, E., Sveia, H.-O.Norsk JernbaneklubbNLM 20172017
1027Sando, SveinprivatSES-notater rull.matr.Des. 1970 -
1028NSBNSBGodsvognfortg. 19361936-07-01
1029Bjerke, Thor; Haugen, Tore; Holom, Finn & Tovås, OveNJK og NJMBD 20132013
1030-Norsk Hoved-JernbaneNHJ 50 år1904
204Maskiningeniøren 4. distriktMing 4.Ming 4.
1031Lokaltrafikkhistorisk forening (Oslo) og Sporveishistorisk Selskap (Trondheim)Lokaltrafikk