Ref.nr.6
KildetypeHåndskrift, aktstykke
Forfatter
UtgiverNSB, NHJ
Tittel/beskrivelseSaksmapper vedrørende ansakffelse av enkeltlok
Forkortet tittelAnskaffelsessaken
Datert1890-
URL
AnmerkningDet vil framgå hvilken sak det dreier seg om ut fra hvilken enhet kilden brukes ved
Hvor finnes kilden?NJM, JBV arkiv, noen muligens flyttet til Riksarkivet

Alle registrerte kilder.

Klikk på tekst i kolonnen "Kort beskrivelse" for å se på detaljene ved en kilde.
Listen kan sorteres etter hvilken kolonneoverskrift du klikker på.
Ref. Forfatter/innsamler Utgiver Kort beskrivelse Datert
1000!Uklare kilder. Se anm.!
1NSB Had: VerkstedkontoretVst.prot.damplok1923-1971
2NSB Had: VerkstedkontoretKjelprotokoll1941-1962
3Styrelsen for StatsbaneneNOS-Jb1879-1960
4NSBLokfortegnelser1900-2000
5Cole, DUnion Publication, LondonCole SLN1965
6NSB, NHJAnskaffelsessaken1890-
7NSB Maskinavd.Lokomotivdata1945-
8NSB Maskinavd.Tenderdata1945-
9NSB Maskinavd.Kjeldata1943-
10Bjerke, ThorprivatDamplok Hmr 58-701980, ca
11NSBLokfort. 19111911
12NSBLokfort. 19181918
13NSBLokfort. 19321932
14NSBTrykk 750a1948-
15Fabrikant av rullende materiellFabr.skilt
16NSBNHJ-materiell1927
17NSB Hst/HadUtrangeringssaken1934-
18NSB Hst/HadUtr.liste 23-341934?
19NSB Hamar distriktLok.rep.prot. Hmr
20NSB Md, NHJBestillingsprotokoll1895-1950
21NSB Stavanger distr.Kjelprot. Stv. 80-221880-1922
22NHJNHJ lokrev.19051905
23NSB Hamar distriktKjelprot. Hmr. 94-291894-1929
24NSBKjelutskrifter
25NSB Hamar distriktKjelprot. Hmr. 29-441929-1944
26NSB Had driftsavd.Distr.ford. 40-651940-1965
27Sando, SveinprivatÅrlig lokfordeling1942-1970
28Sando, SveinprivatLokforflytning1940-1970
29NSB Drammen distriktLokprot. Drm.distr.1874-1900
1012Rasten, ErlandprivatER2005
1010Nordby, Knut, Tore Strangstad og Tore SvendsenNorsk JernbaneklubbNLM 821982
1011Olsen, RoarprivatRO
202M.ing. 1.distriktM.ing.1.d.1925-1950
1001Norsk JernbaneklubbPS1969-
1013Sveia, Hans-OleprivatHOS
1501Knut SerigstadMANTENAMantena
1014Bjerke, ThorNorsk JernbaneklubbSulitjelmabanen1983
1015Hellerud, J.E., Lyshaug, H-P., Nilsson, R.G., Rasten, E. & Svendsen, T.Norsk JernbaneklubbNLM 20012001
1016Andersen, BjørnNorske sporvogner2001?
205NSBVognliste 19451945-07-01
1017v100.dev100.de-Teamv100.delastet ned 4.3.12
1018Norsk JernbaneklubbNJK-Forum2009-
1019Norsk JernbaneklubbNJK-Gammelforum2001-2009
1020Rødland, Jan ArneprivatJAR
1500e-postse særskilt
1021railcolor.netrailcolor.net
1022mainlinediesels.netmainlinediesels.net
1023rangierdiesel.derangierdiesel.de
1024loks-aus-kiel.deloks-aus-kiel.de
1025DifiOEP
1026Halvorsen, D.C. (red.), Rasten, E., Sveia, H.-O.Norsk JernbaneklubbNLM 20172017
1027Sando, SveinprivatSES-notater rull.matr.Des. 1970 -
1028NSBNSBGodsvognfortg. 19361936-07-01
1029Bjerke, Thor; Haugen, Tore; Holom, Finn & Tovås, OveNJK og NJMBD 20132013
1030-Norsk Hoved-JernbaneNHJ 50 år1904
204Maskiningeniøren 4. distriktMing 4.Ming 4.