Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB bilde 79499
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

SL79

https://pix.njk.no/79/79499-090608b-13.jpg

Trikkene står i kø for å komme inn på Stortorvet fra Kirkeristen. Holdeplassen rundt hjørnet er flyttet, men køene er ikke borte. Dette fordi man har en pens på torvet (mot Grensen eller Kongens gate) som ikke kan telle lenger enn til 1, dermed må vognen bak vente til vognen foran er igjennom krysset før den kan kjøre inn på torvet. At man for tiden har en bilsperre som må passeres i lav fart (bom med hjul som trikken kan dytte opp) hjelper heller ikke.
9. juni 2008
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen

Tilbake til typen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 1659 treff på rmdb, og 36501994 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6760 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek