Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

MDB bilde 66765
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Type 73

https://pix.njk.no/66/66765-Tog46071019-8wsLerli.jpg

Tog 46 sør for Lerli plo
19. okt. 2007
Foto: Jon Rokseth

Tilbake til hovedtypen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 11528 treff på rmdb, og 42343417 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7520 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek