Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

MDB bilde 53274
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

El 8 El 8 El 8 nr. 2056,

https://pix.njk.no/53/i53274-197904B0015.jpg

Skiftingen er unnagjort, og loket haster gjennom i spor én for å komme på plass foran i toget før ...
Tog Gt 5333
  
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes

Vis full opplastet størrelse

Tilbake til enheten Tilbake til typen Tilbake til hovedtypen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 13072 treff på rmdb, og 42071132 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7485 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek