Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

MDB bilde 22444
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Type 8 / 88

https://pix.njk.no/22/22444-20422-88b.jpg

88b-sett opp Brynsbakken i tog 301
Tog 301
10. mai 1970
øst for Oslo S
Foto: Svein Sando

Tilbake til hovedtypen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 16778 treff på rmdb, og 42090748 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7487 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek