NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

El 13 nr. 2121,

https://pix.njk.no/214/214076-13.2121-70079270-700412.jpg

Jeg husker om vi spurte om lov til å vandre i pukken på Asker stasjon, men det er slett ikke utenkelig. Stasjonene var jo stort sett betjent den gangen, så en liten tur innom txp på forhånd var ofte lurt, i stedet for at han (det var bare txp-hanner den gangen) skulle oppdage noen ivrige fotografer ute på vift og så hanke oss inn igjen - eller enda værre: varsle politiet. Man kom langt med en god samtale, og ting var ikke så farlig den gangen, bare vi så oss godt om.

Godstoget 5801 gikk helt til Stavanger, og trekkraften var det eldste El 13-loket.
Tog 5801
12. apr. 1970
Asker
Foto: Svein Sando

Tilbake til enheten
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 44792 treff på rmdb, og 75647958 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 12497 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek