NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

El 16 nr. 2206,

https://pix.njk.no/20/20165-260498-2206-348-Hjn.jpg

Tog 438. Nærmest går AB12 24109 som B5-erstatning.
26. apr. 1998
Hjerkinn
Foto: R. G. Nilsson

Vis full opplastet størrelse

Tilbake til enheten
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 60361 treff på rmdb, og 43743589 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7727 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek