NJK NJK MDB
ON THE DATABASE  | NJK RESEARCH DEPT.  | FORUM "STASJONEN"  | STATIONS  | NEWS  | På norsk  | LOG IN 
This (NRSdb) is a database on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. NRSdb is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.

Type 106 / 66 BFM 66

https://pix.njk.no/201/201303-Drammenbanen-Skarpsno-Ht810fraSkien-type66og86-1968_1280.jpg

Hurtigtog fra Skien over Vestfoldbanen. Sluttlysplatene er allerede på plass for rask retur - ankom Oslo V 09.50 og skulle avgå 10.10.
Tog 810
 1968
Foto: Erik W. Johansson

Tilbake til typen Tilbake til hovedtypen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7726 treff på rmdb, og 43751782 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7729 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek