NJK NJK MDB
ON THE DATABASE  | NJK RESEARCH DEPT.  | FORUM "STASJONEN"  | STATIONS  | NEWS  | På norsk  | LOG IN 
This (NRSdb) is a database on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. NRSdb is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.

Skd 214

https://pix.njk.no/19/19063-Skd_214_(ukjent-tel).jpg

Skd 214 - ukjent nr. Traktoren har frontvinduer som sterkt skiller seg fra øvrige av typen.
  
Foto: ukjent

Vis full opplastet størrelse

Tilbake til typen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 57849 treff på rmdb, og 43801905 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7736 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek