NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Bmdox 86d nr. 86.56,

https://pix.njk.no/18/18809-1969-01024.jpg

86.56 på Kravikfjord, Numedalsbanen
25. jan. 1969
Kravikfjord
Foto: Ulf Berntsen

Vis full opplastet størrelse

Tilbake til enheten
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 5778 treff på rmdb, og 35717029 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6682 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek