Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB bilde 157241
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

B5

https://pix.njk.no/157/157241-035.jpg

Testtoget Oslo S.-Trondheim - bestående av El 18.2246 og de ni siste av de nyoppussede type 5-vognene.
Tog 1331
24. apr. 2013
sør for Støren
Foto: Hans-Ole Sveia

Tilbake til hovedtypen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 2314 treff på rmdb, og 39542681 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7160 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek