Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

Togdatabasen
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Togdatabasen

Velg banestrekning ved å peke og klikke på kartet. Banestrekningens navn vises en kort stund når du peker på den med musa.

Hovedbanen Gardermobanen Østfoldbanen Østre Linje Kongsvingerbanen Vestmarkalinjen Solørbanen Aurskog-Hølandsbanen Hedmarksbanen Gudbrandsdalsbanen Dovrebanen Størenbanen Raumabanen Rørosbanen Hamar-Tynset Rørosbanen Tynset-Støren Meråkerbanen Hell-Sunnanbanen Sunnan-Grong Nordlandsbanen Namsosbanen Ofotbanen Nordlandsbanen Gjøvikbanen Røykenviklinjen Skreiabanen Valdresbanen Roa-Hønefoss Bergensbanen Vossebanen Nesstun-Tunestveit Hardangerbana Flåmsbana Drammenbanen Asker-Lier-Brakerøya Randsfjordbanen Randsfjordbanen Krøderbanen Sperillbanen Vestfoldbanen Bratsbergbanen Hortenlinjen Brevikbanen Numedalsbanen Hokksund-Kongsberg Kongsberg-Lunde Kongsberg-Lunde Sørlandsbanen øst Setesdalsbanen Sørlandsbanen vest Flekkefjordbanen Jærbanen Kragerøbanen Grimstadbanen Arendal-Treungenbanen Ganddal-Ålgård Lierbanen Vestfold privatbaner Lillesand-Flaksvannbanen Rjukanbanen Nesttun-Osbanen Thamshavnbanen Sulitjelmabanen Sulitjelmabanen
Vis baneoversikt som tekst i stedet Da noen strekninger ikke kommer fram på kartet, brukes tekstutgaven for komplett oversikt.

Fotografier fra Kristiansand-Sira eller deler av Kristiansand-Sira.

Inntil 14 bilder funnet på valgte banestrekning

I praksis vises færre bilder da det kreves en viss kvalitet av bildet for å bli vist. Er du ikke pålogget, vises dessuten kun tre bilder per stasjon

7601,1 vest for Suldal

Fra Grotjønn sett ned mot Suldalen og Nordre Tilsving.
  
vest for Suldal
Foto: Kurt E. Håland

Toget til Stavanger har forlatt fellestraseen med Oslolinja og har begynt på opptrekket over Kjerrane.
18. juli 2008
vest for Suldal
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
7602 Nodeland

Klokken 1705 en fredag på Nodeland er det spennende, kommer pappa med toget fra Stavanger?
12. juni 2009
Nodeland
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen

Tog 5804 på minuttet etter rutetabellen ved Nodeland gartneri rett før Nodeheia tunnel, snaue 2 km øst av stasjonen.
Tog nr. 5804
30. apr. 2008
sør for Nodeland
Foto: Kurt E. Håland
7603 Breland

Tog 779 kl. 20.05 passerer Breland, en av de fem stasjonene JBV har foreslått nedlagt, men hvor NSB og distriktene har et annet syn
Tog nr. 779
5. juli 2010
Breland
Foto: Kurt E. Håland
7605 vest for Marnardal

Espeland – tog 782 kl.16.20 på vei mot Kristiansand og kryssing nede på Marnardal.
Tog nr. 782
5. juli 2010
vest for Marnardal
Foto: Kurt E. Håland

Espeland – tog 777 kl. 16.56 passerer mot Stavanger
Tog nr. 777
5. juli 2010
vest for Marnardal
Foto: Kurt E. Håland

Tog 784 kl 18.48 mot Kristiansand på vei ut over broen over Mandalselva.
Tog nr. 784
5. juli 2010
øst for Marnardal
Foto: Kurt E. Håland
7606 Leivoll

Fotokjøring nær Leivoll tidligere stasjon/stoppested. Vi er omtrent på det høyeste punktet mellom Kristiansand og Stavanger, ca. 236 meter over havet. NJK-toget hadde deltatt i NSB's jubileumsfeiring på Jærbanen, og var nå på vei hjemover.
11. mar. 1978
Leivoll
Foto: Ulf Berntsen
7607 sør for Audnedal

Tog 782 ved inngangen Eikeskaret tunnel kl. 16.29. Det går lett opp kleivene mot Espeland og platået mellom Audnedal og Marnadal.
Tog nr. 782
2. feb. 2007
sør for Audnedal
Foto: Kurt E. Håland

Tog 775 kl 14.57 på vei til Stavanger passerer broen over Audnaelva.
Tog nr. 775
1. juli 2010
vest for Audnedal
Foto: Kurt E. Håland
7608,01 Kvineshei

27. juli 1989
Kvineshei
Foto: Ulf Berntsen
7610 Storekvina

Samme sted som bilde to nummer ovenfor, nå pyntet litt for jul, tog 725 ankommer fra Kristiansand 18.12.06 kl 15.33, litt forsinket.
Tog nr. 725
18. des. 2006
Storekvina
Foto: Kurt E. Håland
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7700 treff på rmdb, og 39822067 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7195 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek