Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

Togdatabasen
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Togdatabasen

Velg banestrekning ved å peke og klikke på kartet. Banestrekningens navn vises en kort stund når du peker på den med musa.

Hovedbanen Gardermobanen Østfoldbanen Østre Linje Kongsvingerbanen Vestmarkalinjen Solørbanen Aurskog-Hølandsbanen Hedmarksbanen Gudbrandsdalsbanen Dovrebanen Størenbanen Raumabanen Rørosbanen Hamar-Tynset Rørosbanen Tynset-Støren Meråkerbanen Hell-Sunnanbanen Sunnan-Grong Nordlandsbanen Namsosbanen Ofotbanen Nordlandsbanen Gjøvikbanen Røykenviklinjen Skreiabanen Valdresbanen Roa-Hønefoss Bergensbanen Vossebanen Nesstun-Tunestveit Hardangerbana Flåmsbana Drammenbanen Asker-Lier-Brakerøya Randsfjordbanen Randsfjordbanen Krøderbanen Sperillbanen Vestfoldbanen Bratsbergbanen Hortenlinjen Brevikbanen Numedalsbanen Hokksund-Kongsberg Kongsberg-Lunde Kongsberg-Lunde Sørlandsbanen øst Setesdalsbanen Sørlandsbanen vest Flekkefjordbanen Jærbanen Kragerøbanen Grimstadbanen Arendal-Treungenbanen Ganddal-Ålgård Lierbanen Vestfold privatbaner Lillesand-Flaksvannbanen Rjukanbanen Nesttun-Osbanen Thamshavnbanen Sulitjelmabanen Sulitjelmabanen
Vis baneoversikt som tekst i stedet Da noen strekninger ikke kommer fram på kartet, brukes tekstutgaven for komplett oversikt.

Fotografier fra Jærbanen eller deler av Jærbanen.

Inntil 9 bilder funnet på valgte banestrekning

I praksis vises færre bilder da det kreves en viss kvalitet av bildet for å bli vist. Er du ikke pålogget, vises dessuten kun tre bilder per stasjon

5101 Stavanger
68.0168.01
68.01
 1965
Stavanger
Foto: NSB Info
5102 Hillevåg
69.02569.025
Tog nr. 3118
18. okt. 1997
Hillevåg
Foto: R. G. Nilsson
5111 sør for Ganddal

Tog 5800 passerer brua over Figgjoelva, vekselen inn til terminalen vil komme straks på andre siden av brua
Tog nr. 5800
 2005
sør for Ganddal
18322 <span style=   , 86.22 3. juni 1956 " border=1>18322    , 86.22 3. juni 1956 
Publikumskjøring på Ålgårdbanen i NJK-regi.
13. sep. 1998
øst for Ganddal
Foto: R. G. Nilsson
5120 på stedet Sirevåg

Tog 778 fotografert fra toppen av "byfjellet" i Sirevåg.
21. mai 2010
på stedet Sirevåg
Foto: Andreas W.
69.63269.632
Ved Sirevåg, lokaltog på Jæren.
17. juli 1992
sør for Sirevåg
Foto: R. G. Nilsson
69.03369.033
Tog 742 til Egersund like nord for Sirevåg hp.
Tog nr. 742
17. juli 1992
nord for Sirevåg
Foto: R. G. Nilsson
5121 Vatnamot

Tog 5804 ved Vatnamot.
4. juni 2009
Vatnamot
Foto: Andreas W.
5124 Egersund
69.63469.634
På Egersund st., den sørligste endestasjonen for lokaltrafikken på Jærbanen.
17. juli 1992
Egersund
Foto: R. G. Nilsson
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 8607 treff på rmdb, og 42243994 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7508 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek