NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Togdatabasen

Velg banestrekning ved å peke og klikke på kartet. Banestrekningens navn vises en kort stund når du peker på den med musa.

Hovedbanen Gardermobanen Østfoldbanen Østre Linje Kongsvingerbanen Vestmarkalinjen Solørbanen Aurskog-Hølandsbanen Hedmarksbanen Gudbrandsdalsbanen Dovrebanen Størenbanen Raumabanen Rørosbanen Hamar-Tynset Rørosbanen Tynset-Støren Meråkerbanen Hell-Sunnanbanen Sunnan-Grong Nordlandsbanen Namsosbanen Ofotbanen Nordlandsbanen Gjøvikbanen Røykenviklinjen Skreiabanen Valdresbanen Roa-Hønefoss Bergensbanen Vossebanen Nesstun-Tunestveit Hardangerbana Flåmsbana Drammenbanen Asker-Lier-Brakerøya Randsfjordbanen Randsfjordbanen Krøderbanen Sperillbanen Vestfoldbanen Bratsbergbanen Hortenlinjen Brevikbanen Numedalsbanen Hokksund-Kongsberg Kongsberg-Lunde Kongsberg-Lunde Sørlandsbanen øst Setesdalsbanen Sørlandsbanen vest Flekkefjordbanen Jærbanen Kragerøbanen Grimstadbanen Arendal-Treungenbanen Ganddal-Ålgård Lierbanen Vestfold privatbaner Lillesand-Flaksvannbanen Rjukanbanen Nesttun-Osbanen Thamshavnbanen Sulitjelmabanen Sulitjelmabanen
Vis baneoversikt som tekst i stedet Da noen strekninger ikke kommer fram på kartet, brukes tekstutgaven for komplett oversikt.

Fotografier fra Nordlandsbanen eller deler av Nordlandsbanen.

Inntil 40 bilder funnet på valgte banestrekning

I praksis vises færre bilder da det kreves en viss kvalitet av bildet for å bli vist. Er du ikke pålogget, vises dessuten kun tre bilder per stasjon

4902 Harran
654654
Di 4.654 i tog 461.
Tog nr. 461
22. juni 2004
Harran
Foto: Hans-Ole Sveia
4904 Lassemoen
654654
D654 med dagtog 471 ved Lassemoen st.
  
Lassemoen
Foto: Thomas Markovic
652652
Di 4.652 i pt.478
Tog nr. 478
5. des. 2003
Lassemoen
Foto: Mona Samdahl
4914 nord for Trofors

Trolldalen viadukt med godstog 5792
Tog nr. 5792
25. juni 1982
nord for Trofors
Foto: Thor Bjerke
4915 sør for Laksfors

Di 3.610 med godstog 5792 på Trolldalen viadukt.
Tog nr. 5792
25. juni 1982
sør for Laksfors
Foto: Thor Bjerke
4916 Eiterstraum
32623262
Lokaltog på Eiterstraum.
30. juli 1985
Eiterstraum
Foto: Ulf Berntsen
18259 <span style=   , 86.59 3. juni 1956 , 4  1986 " border=1>18259    , 86.59 3. juni 1956 , 4  1986 
86.59 som lokaltog Majavatn - Mo i Rana
30. juli 1985
Eiterstraum
Foto: Ulf Berntsen
4917,005

Ht 451 krysset på denne tiden med sørgående Ht 452 i Drevja stasjon, første nord for Mosjøen den gang. Her har tog 452 kommet seg 12 sør for Mosjøen og passerer Kvalfors bru over Vefsna, km 394,948 og 175,2 m lang. Brua ble montert i 1936, den 26.mars 1982 førte kraftig isgang i Vefsna til at brua ble påført store skader. Det ble et langvarig reparasjonsarbeide, og her på bildet over 2 år senere ser vi at brupilarene er påstøpt i høyden. Nye brubjelker ble senere montert til erstatning for de orginale, med en større avstand ned til elva og dermed større sikkerhet mot nye skader ved framtidige isganger i Vefsna.
Tog nr. 451
31. mar. 1984
Foto: Tom Vidar Pedersen
4918 Mosjøen
608608
Di 3.608
11. juni 1961
Mosjøen
Foto: Hesselink
607607
Mosjøen, sommeren 1982.
 juli 1982
Mosjøen
Foto: R. G. Nilsson
655655
Med nattog 475.
27. juni 2003
Mosjøen
Foto: R. G. Nilsson
4929 i nærheten av Dalselv

To Di 3 med nattog 455.
Tog nr. 455
17. aug. 1979
i nærheten av Dalselv
Foto: Thor Bjerke

14. juli 2009
i nærheten av Dalselv
Foto: Bjørn-Terje Nilssen
4930 Mo i Rana
632632
3.632 i skiftebevegelse for å hente spisevogn for nattoget til Bodø.
Tog nr. 455
14. aug. 1970
Mo i Rana
Foto: Svein Sando
632632
Spisevogn er skiftet inn i nattoget 455 av 3.632
Tog nr. 455
14. aug. 1970
Mo i Rana
Foto: Svein Sando

Her er spisevogna koblet til toget. Det er ikke utenkelig at det er Eo 119. Den gikk der i hvert fall våren etter. Bjørn og jeg inntok spisevogna, og det var vel omtrent den største luksus jeg unnet meg på turen: bacon og speilegg oppover Dunderlandsdalen i teak spisevogn. Man var nøktern i de dager. - Lagerfrakken er også på plass, som vi ser.
Tog nr. 455
14. aug. 1970
Mo i Rana
Foto: Svein Sando
Bla framover | Nordlandsbanen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 22797 treff på rmdb, og 86228491 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13835 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek