Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

Togdatabasen
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Togdatabasen

Velg banestrekning ved å peke og klikke på kartet. Banestrekningens navn vises en kort stund når du peker på den med musa.

Hovedbanen Gardermobanen Østfoldbanen Østre Linje Kongsvingerbanen Vestmarkalinjen Solørbanen Aurskog-Hølandsbanen Hedmarksbanen Gudbrandsdalsbanen Dovrebanen Størenbanen Raumabanen Rørosbanen Hamar-Tynset Rørosbanen Tynset-Støren Meråkerbanen Hell-Sunnanbanen Sunnan-Grong Nordlandsbanen Namsosbanen Ofotbanen Nordlandsbanen Gjøvikbanen Røykenviklinjen Skreiabanen Valdresbanen Roa-Hønefoss Bergensbanen Vossebanen Nesstun-Tunestveit Hardangerbana Flåmsbana Drammenbanen Asker-Lier-Brakerøya Randsfjordbanen Randsfjordbanen Krøderbanen Sperillbanen Vestfoldbanen Bratsbergbanen Hortenlinjen Brevikbanen Numedalsbanen Hokksund-Kongsberg Kongsberg-Lunde Kongsberg-Lunde Sørlandsbanen øst Setesdalsbanen Sørlandsbanen vest Flekkefjordbanen Jærbanen Kragerøbanen Grimstadbanen Arendal-Treungenbanen Ganddal-Ålgård Lierbanen Vestfold privatbaner Lillesand-Flaksvannbanen Rjukanbanen Nesttun-Osbanen Thamshavnbanen Sulitjelmabanen Sulitjelmabanen
Vis baneoversikt som tekst i stedet Da noen strekninger ikke kommer fram på kartet, brukes tekstutgaven for komplett oversikt.

Fotografier fra Raumabanen eller deler av Raumabanen.

Inntil 96 bilder funnet på valgte banestrekning

I praksis vises færre bilder da det kreves en viss kvalitet av bildet for å bli vist. Er du ikke pålogget, vises dessuten kun tre bilder per stasjon

3401 Bottheim
632632
OBAS Di3.632 med langskinnetoget på Bottheim kl0604 på morgenen på veg til Dombås.
21. apr. 2005
Bottheim
Foto: leif johnny olestad

Bottheim-Lesja
7. juni 1986
vest for Bottheim
Foto: Svein Sando

Dobbelheading over Jora bru på vei til Åndalsnes. Bakre lok antas å være 620 eller 621.
25. juni 1994
øst for Bottheim
Foto: R. G. Nilsson
3402 Lesja
41.02 <span style= 1959 , 642 2. juli 1960 " border=1>41.02  1959 , 642 2. juli 1960 
Di 3.642 i Ht 354.
9. feb. 1983
Lesja
Foto: Svein Sando
622622
Di 3.622 i nattog 355.
 juni 1983
Lesja
Foto: Svein Sando

KL. 0430
Tog nr. 355
8. juli 1983
Lesja
Foto: Svein Sando
3404 Lesjaverk
612612
Di 3.612
16. aug. 1963
Lesjaverk
Foto: Hesselink
612612
Di 3.612
16. aug. 1963
Lesjaverk
Foto: Hesselink
3405 Lesjaskog

Gt 5252
Tog nr. 5252
5. juli 1983
Lesjaskog
Foto: Svein Sando

BM93.06 ved vann i Lesja kommune i Oppland på vei mot bjorli/åndalsnes
Tog nr. 2341
30. apr. 2006
vest for Lesjaskog
Foto: leif johnny olestad
3406 Bjorli
630630
Nattog 355 en tidlig somermorgen.
11. juni 1997
Bjorli
Foto: R. G. Nilsson
27702770
2770 går rundt togstammen
5. aug. 2003
Bjorli
Foto: Svein Sando
27702770
nmt tog med 2770 ankommer bjorli stasjon
17. juli 2004
på stedet Bjorli
Foto: leif j olestad
3406,01 på stedet Stuguflåten
625625
tog 352 trukket av Di3.625 på stuguflåten bru
15. nov. 1997
på stedet Stuguflåten
Foto: leif j olestad
93.0393.03
BM93.03 på veg til Dombås
Tog nr. 2346
7. mai 2005
i nærheten av Stuguflåten
Foto: leif johnny olestad
3407 Verma
2246 <span style= 1954 , 602 1. sep. 1956 " border=1>2246  1954 , 602 1. sep. 1956 
Di3.602 og MZ 1415 passerer Verma Stasjon på veg mot Åndalsnes.
23. apr. 2005
Verma
Foto: leif johnny olestad
271271
30a 271 med nmt vogner på veg inn i kylling v.tunnel rett etter bruen ved samme navn
7. aug. 2005
Verma
Foto: leif johnny olestad
631631
Di3.631 tog 2351 passerer verma stasjon
6. juli 2000
på stedet Verma
Foto: leif j olestad
Bla framover | Raumabanen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 11067 treff på rmdb, og 42125091 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7491 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek