NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Togdatabasen

Velg banestrekning ved å peke og klikke på kartet. Banestrekningens navn vises en kort stund når du peker på den med musa.

Hovedbanen Gardermobanen Østfoldbanen Østre Linje Kongsvingerbanen Vestmarkalinjen Solørbanen Aurskog-Hølandsbanen Hedmarksbanen Gudbrandsdalsbanen Dovrebanen Størenbanen Raumabanen Rørosbanen Hamar-Tynset Rørosbanen Tynset-Støren Meråkerbanen Hell-Sunnanbanen Sunnan-Grong Nordlandsbanen Namsosbanen Ofotbanen Nordlandsbanen Gjøvikbanen Røykenviklinjen Skreiabanen Valdresbanen Roa-Hønefoss Bergensbanen Vossebanen Nesstun-Tunestveit Hardangerbana Flåmsbana Drammenbanen Asker-Lier-Brakerøya Randsfjordbanen Randsfjordbanen Krøderbanen Sperillbanen Vestfoldbanen Bratsbergbanen Hortenlinjen Brevikbanen Numedalsbanen Hokksund-Kongsberg Kongsberg-Lunde Kongsberg-Lunde Sørlandsbanen øst Setesdalsbanen Sørlandsbanen vest Flekkefjordbanen Jærbanen Kragerøbanen Grimstadbanen Arendal-Treungenbanen Ganddal-Ålgård Lierbanen Vestfold privatbaner Lillesand-Flaksvannbanen Rjukanbanen Nesttun-Osbanen Thamshavnbanen Sulitjelmabanen Sulitjelmabanen
Vis baneoversikt som tekst i stedet Da noen strekninger ikke kommer fram på kartet, brukes tekstutgaven for komplett oversikt.

Fotografier fra Vestfoldbanen eller deler av Vestfoldbanen.

Inntil 112 bilder funnet på valgte banestrekning

I praksis vises færre bilder da det kreves en viss kvalitet av bildet for å bli vist. Er du ikke pålogget, vises dessuten kun tre bilder per stasjon

2300,000001

To 74-sett i gamle farger, med 74-22 først, kort tid etter passering av Danvik tidligere holdeplass mellom Drammen og Kobbervik på Vestfoldbanen. Tracéen får snart avløsning.
12. mai 2021
Foto: Hans-Ole Sveia
2301,000001
21592159
Tog 811 ved Skoger.
17. mai 1995
Foto: R. G. Nilsson
2302,000001
21632163
Tog 815. Vestfoldbanen er her under utretting og omlegging til dobbeltspor.
15. apr. 1994
Foto: R. G. Nilsson
2303,000001

Sporombyggingstoget har nettopp vært her. Et strekk av Vestfoldbanen har fått nye sviller. Godstoget med 2102 i front lusker seg forsiktig forbi på et spor som verken er fylt opp med pukk eller justert. Og det er lenge siden: I dag er linja lagt om akkurat her, og både El 11 og godstog er historie på Vestfoldbanen.
26. mai 1987
Foto: Andreas W.

Persontog med godsvogn med overgang til øvrige vogner.
 apr. 1989
Foto: Hans Morten Tamnes

66- + 68-sett i Pt 808 (6663, 6632, 6604, 6871, 6841, 6813)
Tog nr. 808
21. mai 1977
på stedet
Foto: Thor Bjerke
2304 Sande
2203 <span style=21. des. 1977 , 21  mar. 2003 , 2203  apr. 2007 " border=1>2203 21. des. 1977 , 21  mar. 2003 , 2203  apr. 2007 
Tog 801.
Tog nr. 801
26. mai 1997
Sande
Foto: R. G. Nilsson
2306,000001

Fra den tiden hvor El 17 og type 7 var et fast innslag på Vestfoldbanen, gjerne med G-vogn på slep.
 1989
Foto: Hans Morten Tamnes

Steilt er det under fjellet med gamle E18 innerst, her ved Sjøskogen langs Sandebukta. Hadde en ikke visst bedre, skulle en tro det var Vestlandet.
5. sep. 2007
Foto: Kurt E. Håland

På sensommeren eller tidlig på høsten i 2016 vil det ikke lenger være mulig å oppleve eller fotografere FLIRT-sett i sjøkanten nord for Holmestrand. Fra da av vil togene rase forbi noen meter lenger vest, på innsiden av fjellet.
26. mai 2014
Foto: Hans Morten Tamnes
Bla framover | Vestfoldbanen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 31337 treff på rmdb, og 85807192 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13783 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek