Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

Togdatabasen
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Togdatabasen

Velg banestrekning ved å peke og klikke på kartet. Banestrekningens navn vises en kort stund når du peker på den med musa.

Hovedbanen Gardermobanen Østfoldbanen Østre Linje Kongsvingerbanen Vestmarkalinjen Solørbanen Aurskog-Hølandsbanen Hedmarksbanen Gudbrandsdalsbanen Dovrebanen Størenbanen Raumabanen Rørosbanen Hamar-Tynset Rørosbanen Tynset-Støren Meråkerbanen Hell-Sunnanbanen Sunnan-Grong Nordlandsbanen Namsosbanen Ofotbanen Nordlandsbanen Gjøvikbanen Røykenviklinjen Skreiabanen Valdresbanen Roa-Hønefoss Bergensbanen Vossebanen Nesstun-Tunestveit Hardangerbana Flåmsbana Drammenbanen Asker-Lier-Brakerøya Randsfjordbanen Randsfjordbanen Krøderbanen Sperillbanen Vestfoldbanen Bratsbergbanen Hortenlinjen Brevikbanen Numedalsbanen Hokksund-Kongsberg Kongsberg-Lunde Kongsberg-Lunde Sørlandsbanen øst Setesdalsbanen Sørlandsbanen vest Flekkefjordbanen Jærbanen Kragerøbanen Grimstadbanen Arendal-Treungenbanen Ganddal-Ålgård Lierbanen Vestfold privatbaner Lillesand-Flaksvannbanen Rjukanbanen Nesttun-Osbanen Thamshavnbanen Sulitjelmabanen Sulitjelmabanen
Vis baneoversikt som tekst i stedet Da noen strekninger ikke kommer fram på kartet, brukes tekstutgaven for komplett oversikt.

Fotografier fra Krøderbanen eller deler av Krøderbanen.

Inntil 15 bilder funnet på valgte banestrekning

I praksis vises færre bilder da det kreves en viss kvalitet av bildet for å bli vist. Er du ikke pålogget, vises dessuten kun tre bilder per stasjon

2130,01 Grøtterud
236236
På vei oppover Hærebakkene på Krøderbanen - utsikt forover fra førerplassen
26. aug. 1990
Grøtterud
Foto: H. Lindholm
2132 Snarum
236236
236 og 225 på vei til Vikersund.
 1980
Snarum
Foto: Bjørn Næss
236236
236 ankommer med tog mot Vikersund.
 aug. 2004
Snarum
Foto: Bjørn Næss
2134 Kløftefoss
252252
Skifting på Kløftefoss
24. mai 1976
Kløftefoss
Foto: H. Lindholm
18337 <span style=   , 91.09 3. juni 1956 " border=1>18337    , 91.09 3. juni 1956 
91.09
11. aug. 2003
Kløftefoss
Foto: Morten Håland
236236
236 på vei opp bakkene mellom Krøderen og Kløftefoss.
 aug. 2004
i nærheten av Kløftefoss
Foto: Bjørn Næss
2135 Krøderen
225225
225 drar ut med blandet tog på Krøderbanen.
  
Krøderen
Foto: Bjørn Næss
252252
Lok 252 med "Olderdalsekspressen" under innspilling av filmen Bør Børson II
25. mai 1976
Krøderen
Foto: H. Lindholm

Gamla i drift på Krøderbanen.
 1990
Krøderen
Foto: Bjørn Næss
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7926 treff på rmdb, og 39822293 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7195 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek