Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

Togdatabasen
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Togdatabasen

Velg banestrekning ved å peke og klikke på kartet. Banestrekningens navn vises en kort stund når du peker på den med musa.

Hovedbanen Gardermobanen Østfoldbanen Østre Linje Kongsvingerbanen Vestmarkalinjen Solørbanen Aurskog-Hølandsbanen Hedmarksbanen Gudbrandsdalsbanen Dovrebanen Størenbanen Raumabanen Rørosbanen Hamar-Tynset Rørosbanen Tynset-Støren Meråkerbanen Hell-Sunnanbanen Sunnan-Grong Nordlandsbanen Namsosbanen Ofotbanen Nordlandsbanen Gjøvikbanen Røykenviklinjen Skreiabanen Valdresbanen Roa-Hønefoss Bergensbanen Vossebanen Nesstun-Tunestveit Hardangerbana Flåmsbana Drammenbanen Asker-Lier-Brakerøya Randsfjordbanen Randsfjordbanen Krøderbanen Sperillbanen Vestfoldbanen Bratsbergbanen Hortenlinjen Brevikbanen Numedalsbanen Hokksund-Kongsberg Kongsberg-Lunde Kongsberg-Lunde Sørlandsbanen øst Setesdalsbanen Sørlandsbanen vest Flekkefjordbanen Jærbanen Kragerøbanen Grimstadbanen Arendal-Treungenbanen Ganddal-Ålgård Lierbanen Vestfold privatbaner Lillesand-Flaksvannbanen Rjukanbanen Nesttun-Osbanen Thamshavnbanen Sulitjelmabanen Sulitjelmabanen
Vis baneoversikt som tekst i stedet Da noen strekninger ikke kommer fram på kartet, brukes tekstutgaven for komplett oversikt.

Fotografier fra Valdresbanen eller deler av Valdresbanen.

Inntil 6 bilder funnet på valgte banestrekning

I praksis vises færre bilder da det kreves en viss kvalitet av bildet for å bli vist. Er du ikke pålogget, vises dessuten kun tre bilder per stasjon

1703 på stedet Fall
18762 <span style= 1952 , 86.76 31.5.1970 " border=1>18762  1952 , 86.76 31.5.1970 
BDFS 86.76 og BM 86.28
11. okt. 2003
på stedet Fall
Foto: Trond Lindahl
1706 sør for Fluberg
18328 <span style=   , 86.28 3. juni 1956 , 3  1986 , 86.28  1989 " border=1>18328    , 86.28 3. juni 1956 , 3  1986 , 86.28  1989 
86.28 og 86.76 fra Nordisk Jernbaneklubb.
19. okt. 2003
sør for Fluberg
Foto: Leif-Harald Ruud
1708 Dokka
195195
I påsketog (NJK postkort TK11)
27. mar. 1967
Dokka
Foto: Ole Mjelva

Søndagstoget på Valdresbanen kjøres med BFS 91.11 72 og 74, trukket av en Di 2.
 1970
Dokka
Foto: Thor K. Haatveit

Skd 206.13 med T3-vogn på Dokka.
17. aug. 1973
Dokka
Foto: Thor Bjerke
1714 i nærheten av Leira

Flytog ved Leira bru
15. mai 2015
i nærheten av Leira
Foto: CF Salicath
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7206 treff på rmdb, og 39821573 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7195 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek