Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

Materielldatabasen - om den
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Om materielldatabasen

Dette er NJK Forskningavdelingens database over rullende jernbanebanemateriell tilhørende først og fremst norske operatører i nåtid og fortid. I likehet med Stasjonsdatabasen som ble etablert i 2002, er dette ment å være et dugnadsprosjekt der medlemmer bidrar med fotografier og opplysninger.

Inn i databasen: NJK-medlemmer | Andre Se også inn- og utlogging i toppmenyen.
NJK-medlemmer registrerer seg først på diskusjonsforumets registreringsskjema for å kunne bruke pålogging som NJK-medlem.

Et par eksempler på kvalitetsbilder i databasen:

Et tilfeldig typebildeEt tilfeldig drifts-/togbilde
https://pix.njk.no/20/s20114-11-2108_02.jpg
El 11 nr.2108
11.2108
19. mai 1993
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/24/s24645-vengetind.jpg
BM 93 nr.93.12
tog fra hamar mellom åk tunnel og åkershagen mot åndalsnes
29. juni 2005
vest for Sogge
Foto: leif johnny olestad
Klikk på bildene for å se dem i fullt format

Driftsmelding

8.1.06 startet arbeidet med å legge inn NSBs personvogner. Inntil dette arbeidet er fullført, vil det være en del vogntyper som er oppført som man ikke finner de enkelt vogner under. Dette er midlertidig. 8.1.06 ble stålvognene lagt inn, mens trevognene mangler. På den enkelte vogn vil også datene ofte være mangelfullt satt opp, men det meste framgår av anmerkningsrubrikken.

Mer om databasen

Databasen er slik den legges ut nå ganske utfullkommen. Listene over enheter må derfor ikke påregnes å være komplette eller ajourførte uten at så uttrykkelig er angitt. Men nettopp fordi dette er ment som et dugnadsprosjekt, må databasen være ufullstendig i det den gjøres tilgjengelig. Etter hvert håper vi at opplysningene vil bli mer og mer komplette.

Som et ledd i å gi våre medlemmer visse medlemsfordeler, har denne databasen to bruksnivåer. Det første nivået er åpent for alle og enhver. Der får man tilgang til opplysinger over samtlige enheter som er registrert, men det gis en liten begrensning i antall opplysinger om hver enhet, samt at det vises et begrenset antall bilder. Medlemmer av Norsk Jernbaneklubb gis fulle rettigheter til å se alle opplysningene, samt selv å kunne bidra med opplysinger og bilder. Dette er en forsøksordning som vil bli evaluert etter hvert.

Vilkår for bidragsytere

De som laster opp bilder på denne databasen gjør det under følgende vilkår:
  1. Ved å laste opp et bilde gir man NJK rett til å publisere bildet på denne databasen vederlagsfritt og rett til å presentere motivet på best mulig måte.
  2. Laster man opp andre bilder enn de man selv har tatt, må de enten være så gamle at de ikke omfattes av Åndsverkloven (50 år etter fotografens død), eller man må ha sikret seg at fotograf ikke har innvendinger mot opplasting på dette sted.
  3. Materielldatabasen skal inneholde et system for påføring av fotografens navn i tilknytning til det opplastede bildet. I dette feltet skal kun oppføres den reelle fotografen, og ikke hvilken samling bildet i dag kommer fra.
  4. NJK har ingen plikt til å publisere et hvert bilde som er lastet opp. Opplastede bilder blir vurdert ut fra teknisk kvalitet, motivmessig kvalitet og om bildet passer i helheten. Det kan bli fjernet om bildet ikke tilfredstiller de kvalitetskrav Forskningsavdelingen setter for bildene. Bilder der materiellet er lite viktig i bildet, vil stå i fare for å bli fjernet. Typisk vil også moderne bilder være underlagt strengere krav enn eldre bilder som har høy dokumentasjonsverdi.
    Alternativet til å fjerne et bilde, er å justere bildet for å forbedre de teknisk mht. fargebalanse, kontrast o.l., samt beskjære dem og rotere dem om nødvendig. Hvis noen motsetter seg slik behandling av opplastede bilder, må det gis uttrykkelig beskjed om det til NJK Forskningsavdelingen.
    Vi forbeholder også også retten til å endre billedtekster slik at de blir mest mulig korrekte.

NJK Forskningsavdelingen, Svein Sando 1.2.06 (ver. 2)

Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdbhttps://lib.njk.no/img/krollalfa9.gifnjk.no

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 27021 treff på rmdb, og 36564759 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6767 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek