NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Motorvogn(sett), diesel/bensin

Cmb (smalspor)Cmb (smalspor)
Eo type 1 nr.2
  
Foto: Svein Erlandsen
Type 1Type 1
nr.
Co-m type 1, muligens nr. 18201
ca  1925
Cmbo (smalspor)Cmbo (smalspor)
Cmbo type 1 nr.2672
På Grovane: Skjønnheten og Udyret. Førstnevnte var ikke tilstede. Bensinmotorvogn 2672 nyoppusset og blank i lakken.
29. mai 1976
Grovane
Type 2Type 2
C-m type 2 nr.18204
ca  1925
Trondheim
Type 3Type 3
C-m type 3 nr.18205
 1924?
Vestmarkabanen
Type 4Type 4
C-m type 4 nr.18211
  
Type 13Type 13
C-m type 13 nr.18215
Cm-13 18215
 1929
Marienborg verksted
Foto: A. Schrøder
Type 14Type 14
C-m type 14 nr.18231
 1932?
Oslo S
Foto: Anders B. Wilse
Type 15Type 15
Cmd 15a nr.
 1934?
antagelig Trondheim
Foto: A. Schrøder
Type 16Type 16
Cmb 16b nr.
Ved levering fra Skabo
9. des. 1938
sidespor ved Skøyen
Type 17Type 17
V.B. nr.109
VB C-m 109, antagelig på Strømmens Verksted
 1935?
sidespor ved Skøyen
Type 1 (Cmo)Type 1 (Cmo)
nr.
 1923?
Type 3 / 83Type 3 / 83
Co-m type 3 nr.18237
Antagelig leveransefoto av Co-m type 3 nr. 18237
 1932?
Type 6 / 86Type 6 / 86
BM 86F nr.86.28
86.28 og 86.76 fra Nordisk Jernbaneklubb. NJK medlemstur 19. oktober 2003
19. okt. 2003
Odnes
Foto: Amund Garthus
Type 7 / 87Type 7 / 87
BM 87 nr.87.01
I Hirtshals.
3. mai 1985
Foto: Erik Borgersen
Type 8 / 88Type 8 / 88
BFmdo type 88b nr.88.13
88.13 utenfor Lyntoghallen
20. mai 1970
Lodalen
Foto: Svein Sando
Type 9 (VT137 BC4vT) Type 9 (VT137 BC4vT)
Cmdo type 9a nr.18293
1. juni 1954
Foto: Meulman
Type 10 (VT137 BC4ivT)Type 10 (VT137 BC4ivT)
Xco nr.18296
XCo 18296 klar for hugging
16. juli 1984
Burud
Foto: Tor Erik Lillehagen
Type 11 / 91Type 11 / 91
BM 91 nr.91.02
91.02 på endestasjonen etter en utflukt på Rørosbanen.
11. mai 1972
Hamar
Foto: Bjørn Næss
type 89 (Y7)type 89 (Y7)
nr.
 1981
Flekkefjord
Foto: Svein Sando
type 92type 92
BM 92 nr.92.02
Nyleverte BM 92.02
1985-1986
Elverum
Foto: Bjørn Næss
Y1Y1
XR-YF1 nr.1325
Berging og Beredskaps hendige, rullende verksted.
17. feb. 2012
Nykirke
Foto: Hans Morten Tamnes
type 93type 93
BCM 93 nr.93.57
BCM 93.57 + BCM 93.07.
4. juli 2005
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
Skinnebiler Imb<span class=romslig>Skinnebiler Imb</span>
nr.
Armstrong Whitworth-bilen fra 1911, som NSB kjøpte i 1924 for ombygging til skinnebil. I dag står den på Norsk Jernbanemuseum.
16. mai 2000
Foto: Thor Bjerke, NJM
SolbergfossbanenSolbergfossbanen
«Gamla»
I forbindelse med NJK's overtagelse av vognen
10. aug. 1969
Solbergfoss
Foto: Ulf Berntsen
SUBA SulitelmaSUBA Sulitelma
SUBA Sulitelma Sulitelma
Setesdalsbanens Cmdo Sulitema ute for egen maskin for første gang etter reparasjon.
14. apr. 2006
Grovane
Foto: Tor Haugen

Typer/litra som omfatter mange ulike typer er markert med denne fargen. NB! Denne markeringen er ennå ikke oppdatert for alle.

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 6852 treff på rmdb, og 103623202 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15580 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek