NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Hierarkisk meny Helt hjem : internt materiell : Lastetraktorhenger : Type Robel 53

Robel 53 -

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
Robel 534398  1977  30-37-1004NSB
NJK(mus)
 Kronstad    1960    Ja  
Robel 534480  1977  30-37-1086NSB
NJK(mus)
 Vst Hamar    1965    Ja  
Robel 534405  1977  30-37-1011NSB
NJK(mus)
 Kronstad    1960    Ja  
Robel 534406  1977  30-37-1012NSB
NJK(mus)
 Kronstad    1960    Ja  
Robel 534395  1977  30-37-1001NSB Kronstad    1960        
Robel 534396  1977  30-37-1002NSB Kronstad    1960        
Robel 534397  1977  30-37-1003NSB Kronstad    1960        
Robel 534399  1977  30-37-1005NSB Kronstad    1960        
Robel 534400  1977  30-37-1006NSB Kronstad    1960        
Robel 534401  1977  30-37-1007NSB Kronstad    1960        
Robel 534402  1977  30-37-1008NSB Kronstad    1960        
Robel 534403  1977  30-37-1009NSB Kronstad    1960        
Robel 534404  1977  30-37-1010NSB Kronstad    1960        
Robel 534407  1977  30-37-1013NSB Kronstad    1960        
Robel 534408  1977  30-37-1014NSB Kronstad    1960        
Robel 534409  1977  30-37-1015NSB Kronstad    1960        
Robel 534410  1977  30-37-1016NSB Kronstad    1960        
Robel 534411  1977  30-37-1017NSB Kronstad    1960        
Robel 534412  1977  30-37-1018NSB Kronstad    1960        
Robel 534413  1977  30-37-1019NSB Kronstad    1960        
Robel 534414  1977  30-37-1020NSB Kronstad    1960        
Robel 534415  1977  30-37-1021NSB Kronstad    1960        
Robel 534416  1977  30-37-1022NSB Kronstad    1960        
Robel 534417  1977  30-37-1023NSB Kronstad    1960        
Robel 534418  1977  30-37-1024NSB Kronstad    1960        
Robel 534419  1977  30-37-1025NSB Kronstad    1960        
Robel 534420  1977  30-37-1026NSB Kronstad    1960        
Robel 534421  1977  30-37-1027NSB Kronstad    1960        
Robel 534422  1977  30-37-1028NSB Kronstad    1960        
Robel 534423  1977  30-37-1029NSB Kronstad    1960        
Robel 534424  1977  30-37-1030NSB Kronstad    1960        
Robel 534425  1977  30-37-1031NSB Kronstad    1960        
Robel 534426  1977  30-37-1032NSB Kronstad    1960        
Robel 534427  1977  30-37-1033NSB Kronstad    1960        
Robel 534428  1977  30-37-1034NSB Kronstad    1960        
Robel 534429  1977  30-37-1035NSB Kronstad    1960        
Robel 534430  1977  30-37-1036NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534431  1977  30-37-1037NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534432  1977  30-37-1038NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534433  1977  30-37-1039NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534434  1977  30-37-1040NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534435  1977  30-37-1041NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534436  1977  30-37-1042NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534437  1977  30-37-1043NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534438  1977  30-37-1044NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534439  1977  30-37-1045NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534440  1977  30-37-1046NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534441  1977  30-37-1047NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534442  1977  30-37-1048NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534443  1977  30-37-1049NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534444  1977  30-37-1050NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534445  1977  30-37-1051NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534446  1977  30-37-1052NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534447  1977  30-37-1053NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534448  1977  30-37-1054NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534449  1977  30-37-1055NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534450  1977  30-37-1056NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534451  1977  30-37-1057NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534452  1977  30-37-1058NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534453  1977  30-37-1059NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534454  1977  30-37-1060NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534455  1977  30-37-1061NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534456  1977  30-37-1062NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534457  1977  30-37-1063NSB Vst Hamar    1962        
Robel 534458  1977  30-37-1064NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534459  1977  30-37-1065NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534460  1977  30-37-1066NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534461  1977  30-37-1067NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534462  1977  30-37-1068NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534463  1977  30-37-1069NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534464  1977  30-37-1070NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534465  1977  30-37-1071NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534466  1977  30-37-1072NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534467  1977  30-37-1073NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534468  1977  30-37-1074NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534469  1977  30-37-1075NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534470  1977  30-37-1076NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534471  1977  30-37-1077NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534472  1977  30-37-1078NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534473  1977  30-37-1079NSB Vst Hamar    1964        
Robel 534474  1977  30-37-1080NSB Vst Hamar    1965        
Robel 534475  1977  30-37-1081NSB Vst Hamar    1965        
Robel 534476  1977  30-37-1082NSB Vst Hamar    1965        
Robel 534477  1977  30-37-1083NSB Vst Hamar    1965        
Robel 534478  1977  30-37-1084NSB Vst Hamar    1965        
Robel 534479  1977  30-37-1085NSB Vst Hamar    1965        
Robel 534481  1977  30-37-1087NSB Vst Hamar    1967        
Robel 534482  1977  30-37-1088NSB Vst Hamar    1967        
Robel 534483  1977  30-37-1089NSB Vst Hamar    1967        
Robel 534484  1977  30-37-1090NSB Vst Hamar    1967        
Robel 534485  1977  30-37-1091NSB Vst Hamar    1967        
Robel 534486  1977  30-37-1092NSB Vst Hamar    1967        
Robel 534487  1977  30-37-1093NSB Vst Hamar    1967        
Robel 534488  1977  30-37-1094NSB Vst Hamar    1967        
Robel 535766  1977  30-37-1095NSB Vst Hamar    1967        
Robel 535767  1977  30-37-1096NSB Vst Hamar    1967        
Robel 535768  1977  30-37-1097NSB
NJK(mus)
 Vst Hamar    1967    Ja  
Robel 535769  1977  30-37-1098NSB Vst Hamar    1967        
Robel 535770  1977  30-37-1099NSB Vst Hamar    1967        
Robel 535771  1977  30-37-1100NSB Vst Hamar    1967        
Robel 535772  1977  30-37-1101NSB Vst Hamar    1969        
Robel 535773  1977  30-37-1102NSB Vst Hamar    1969        
Robel 535774  1977  30-37-1103NSB Vst Hamar    1969        
Robel 535775  1977  30-37-1104NSB Vst Hamar    1969        
Robel 535776  1977  30-37-1105NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535777  1977  30-37-1106NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535778  1977  30-37-1107NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535779  1977  30-37-1108NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535780  1977  30-37-1109NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535781  1977  30-37-1110NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535782  1977  30-37-1111NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535783  1977  30-37-1112NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535784  1977  30-37-1113NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535785  1977  30-37-1114NSB Vst Hamar    1972        
Robel 535684  1977  30-37-1115NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535685  1977  30-37-1116NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535686  1977  30-37-1117NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535687  1977  30-37-1118NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535688  1977  30-37-1119NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535689  1977  30-37-1120NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535690  1977  30-37-1121NSB
NJK(mus)
 Vst Hamar    1976    Ja  
Robel 535691  1977  30-37-1122NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535692  1977  30-37-1123NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535693  1977  30-37-1124NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535694  1977  30-37-1125NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535695  1977  30-37-1126NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535696  1977  30-37-1127NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535697  1977  30-37-1128NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535698  1977  30-37-1129NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535699  1977  30-37-1130NSB Vst Hamar    1976        
Robel 535700  1977  30-37-1131NSB Vst Hamar    1976        
Robel 53810RjB Vst Hamar    1964        
Robel 53811RjB Vst Hamar    1964        
Robel 53812RjB Vst Hamar    1964        
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om type Robel 53

Vis samtlige bilder av Robel 53

Anmerkning / Remarks

Litra R/X

Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schweizerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6/NHJ C, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A (longboiler), NHJ C-koblet, NHJ B-koblet, NHJ 1'B lang, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, NOB, LFB, TEB, Thamshavnb., LKAB, SJ Q, SUBA 1067mm, SUBA 750mm, UHB ikke-NSB,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

BR 187, D, Da, Dm/Dm3, Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B. Bo/El 6, Rj.B. Bo'Bo' / El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, EuroDual, F, H, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rj.B. Sécheron/Jung, Rm, TRAXX F140 AC2, TRAXX F160 AC3, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8, Vectron AC,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66, CD 312, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, EMD JT42CWR, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1002, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, ME, Motala (LKAB), MX, MY, MZ, Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, T43, T44, T45, T46, T66, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Skb 201/Skd 206, Skb 202, Skb 203, Skb 204, Ska 205, Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210, Skd 211, Skd 212, Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Schöma CFL 40 VR, Z4t, Z65, Z70,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Cmb (smalspor), Cmbo (smalspor), Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 13, Type 14, Type 15, Type 16, Type 17, Type 1 (Cmo), Type 3 / 83, Type 6 / 86, Type 7 / 87, Type 8 / 88, Type 9 (VT137 BC4vT) , Type 10 (VT137 BC4ivT), Type 11 / 91, type 89 (Y7), type 92, Y1, type 93, Skinnebiler Imb, Solbergfossbanen, SUBA Sulitelma,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Type 2 / 102 / 62, Type 4 / 104 / 64, Type 5 / 105 / 65, Type 106 / 66, Type 107 / 67, Type 68, Type 69, type 70, type 71, Type 72, Type 73, Type 74, Type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Kongevogner, Liggevogner, Myk kl. m. salong, Salong/konferansevogn (tre), Sove/sittevogner urtyper, Sovevogner (tre), Ao, ABo, B [karét], Bo, C (karét), Co (karét), Ao1a, Donnerbüchse (C3,B3), C3a, ABFo2a, A1, A2, A3, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BS7, BZo2a, C, C t.2, C1, C2, C3, C30, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F / FV tre, F (smal), F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, R7, RB5, Rco, WL3, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G ex DRG 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gr5, Gtk/Gtl5, Gx, H, L4 (O Halle), L ex DRG, L2, L4, Lo3, Lt, Q, T, T3, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, S (Melkvogn), E (UIC), F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), K (UIC), L (UIC), O (UIC), R (UIC), S (UIC), T (UIC), Z (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Anleggstralle, Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell, Bunntømmingsvogn, Framdriftsmateriell, Internmotorvogn, Kranvogn, Lastetraktor, Lastetraktorhenger, LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn, LT, Robel 54.12, LT, Robel 54.17, LT, Robel 54.17-8, LT3, Robel 54.17-9, LT4, Robel 54.17-11, LT5, Robel 54.22-2, LT6, Robel 54.22-3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, Motortralle, Målevogn, Pakke-/baksemaskin, Redskapsvogn, Revisjonsvogn, Robel Bamowag, Sidetippvogn, Skinneslipemateriell, Skivogn, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Svillebyttemaskin, Togvarmevogn, Transportvogn, Tunnelrenskebukk, Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn,

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Arbeidsvogner Oslo/Bærum, Bærumsbanen A, Bærumsbanen C, Bærumsbanen D, Bærumsbanen T, Ekebergbanen, HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, SS lang, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, SL18, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, Variobahn, Bergen, museumsporvei, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6C,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schweizerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Malmtrafik i Kiruna AB, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Grenland Rail AS, Northrail GmbH, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Norsk Jernbanedrift AS, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Statens Vegvesen, Baneservice AS, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Rjukan Salpeterfabrikker, Foreningen Setesdalsbanen, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Ekebergbanen, Bærumsbanen, Akersbanene, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Norsk Jernbaneklubb: Gamle Vossebanen, Krøderbanen (museumsjernbane), Norsk Jernbanearv, Norsk Museumstog,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.60 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 39996 treff på rmdb, og 79306692 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 12979 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.60 sek