Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Det arbeides med en ny materielldatabase parallelt med at den herværende versjonen beholdes inntil nåværende form inntil ny trygg versjon er ferdig. Feil på denne utgaven av databasen feilrettes bare dersom feilen anses som stor.

Hierarkisk meny Helt hjem : elektrisk lok : Rc : Type Rc2

Green Cargo AB

Rc2 - Bo'Bo'

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
Rc2
Rd2
1028SJ
GC
 ASEA 1632
Falun 929
Motala 1248
Nohab 2648
  11. feb. 1969        
Rc2
Rd2
1030SJ
GC
 ASEA 1634
Falun 931
Motala 1250
Nohab 2650
  5. mar. 1969        
Rc2
Rd2
1031SJ
GC
 ASEA 1635
Falun 932
Motala 1251
Nohab 2651
  2. apr. 1969        
Rc2
Rd2
1032SJ
GC
 ASEA 1636
Falun 933
Motala 1252
Nohab 2652
  22. apr. 1969        
Rc2
Rd2
1033SJ
GC
 ASEA 1637
Falun 934
Motala 1253
Nohab 2653
  7. mai 1969        
Rc2
Rd2
1034SJ
GC
 ASEA 1638
Falun 935
Motala 1254
Nohab 2654
  29. mai 1969        
Rc2
Rd2
1035SJ
GC
 ASEA 1639
Falun 936
Motala 1255
Nohab 2655
  18. juni 1969        
Rc2
Rd2
1036SJ
GC
 ASEA 1640
Falun 937
Motala 1256
Nohab 2656
  11. juli 1969        
Rc21037SJ
GC
TÅGAB
 ASEA 1641
Falun 938
Motala 1257
Nohab 2657
  24. juli 1969   2002 2008  
Rc2
Rd2
1038SJ
GC
 ASEA 1642
Falun 939
Motala 1258
Nohab 2658
  24. sep. 1969        
Rc2
Rc3
Rc2
Rd2
1042SJ
GC
 ASEA 1646
Falun 943
Motala 1262
Nohab 2662
  10. des. 1969        
Rc2
Rc3
Rd2
1044SJ
GC
 ASEA 1648
Falun 945
Motala 1264
Nohab 2664
  20. jan. 1970        
Rc2
Rc3
Rd2
1068SJ
GC
 ASEA 1679
Falun 976
Nohab 2805
  15. juni 1971        
Rc2
Rd2
1069SJ
GC
 ASEA 1680
Falun 977
Nohab 2806
  2. juli 1971        
Rc2
Rc3
Rc2
Rd2
1070SJ
GC
 ASEA 1681
Falun 978
Nohab 2807
  13. juli 1971        
Rc2
Rd2
1071SJ
GC
 ASEA 1682
Falun 979
Nohab 2808
  1. sep. 1971        
Rc2
Rd2
1072SJ
GC
 ASEA 1683
Falun 980
Nohab 2809
  7. okt. 1971        
Rc2
Rc3
Rc2
Rd2
1073SJ
GC
 ASEA 1684
Falun 981
Nohab 2810
  27. okt. 1971        
Rc2
Rc3
Rd2
1074SJ
GC
 ASEA 1685
Falun 982
Nohab 2811
  10. nov. 1971        
Rc2
Rc3
Rd2
1075SJ
GC
 ASEA 1686
Falun 983
Nohab 2812
  25. nov. 1971        
Rc2
Rd2
1076SJ
GC
 ASEA 1687
Falun 984
Nohab 2813
  9. des. 1971        
Rc2
Rd2
1077SJ
GC
 ASEA 1688
Falun 985
Nohab 2814
  30. des. 1971        
Rc2
Rd2
1078SJ
GC
 ASEA 1689
Falun 986
Nohab 2815
  11. feb. 1972        
Rc2
Rd2
1079SJ
GC
 ASEA 1690
Falun 987
Nohab 2816
   1972        
Rc2
Rd2
1080SJ
GC
 ASEA 1691
Falun 988
Nohab 2817
   1972        
Rc2
Rd2
1081SJ
GC
 ASEA 1692
Falun 989
Nohab 2818
   1972        
Rc2
Rd2
1082SJ
GC
 ASEA 1693
Falun 990
Nohab 2819
   1972        
Rc2
Rd2
1083SJ
GC
 ASEA 1694
Falun 991
Nohab 2820
   1972        
Rc2
Rd2
1084SJ
GC
 ASEA 1695
Falun 992
Nohab 2821
   1972        
Rc2
Rd2
1085SJ
GC
 ASEA 1696
Falun 993
Nohab 2822
   1972        
Rc2
Rd2
1086SJ
GC
 ASEA 1697
Falun 994
Nohab 2823
   1972        
Rc2
Rd2
1087SJ
GC
 ASEA 1703
Falun 999
Nohab 2824
   1972        
Rc2
Rd2
1088SJ
GC
 ASEA 1704
Falun 1000
Nohab 2825
   1972        
Rc2
Rd2
1089SJ
GC
 ASEA 1705
Falun 1001
Nohab 2826
   1972        
Rc2
Rd2
1090SJ
GC
 ASEA 1706
Falun 1002
Nohab 2827
   1972        
Rc2
Rd2
1091SJ
GC
 ASEA 1707
Falun 1003
Nohab 2828
   1972        
Rc2
Rd2
1092SJ
GC
 ASEA 1708
Falun 1004
Nohab 2829
   1972        
Rc2
Rd2
1093SJ
GC
 ASEA 1709
Falun 1005
Nohab 2830
   1972        
Rc2
Rd2
1094SJ
GC
 ASEA 1710
Falun 1006
Nohab 2831
   1972        
Rc2
Rd2
1095SJ
GC
 ASEA 1711
Falun 1007
Nohab 2832
   1972        
Rc2
Rd2
1096SJ
GC
 ASEA 1712
Falun 1008
Nohab 2833
   1972        
Rc2
Rd2
1097SJ
GC
 ASEA 1713
Falun 1009
Nohab 2834
   1972        
Rc2
Rd2
1098SJ
GC
 ASEA 1714
Falun 1010
Nohab 2835
   1972        
Rc2
Rd2
1099SJ
GC
 ASEA 1715
Falun 1011
Nohab 2836
   1972        
Rc2
Rd2
1100SJ
GC
 ASEA 1716
Falun 1012
Nohab 2837
   1972        
Rc2
Rd2
1101SJ
GC
 ASEA 1717
Falun 1013
Nohab 2838
   1973        
Rc2
Rd2
1102SJ
GC
 ASEA 1718
Falun 1014
Nohab 2839
   1973        
Rc2
Rd2
1103SJ
GC
 ASEA 1719
Falun 1015
Nohab 2840
   1973        
Rc2
Rd2
1104SJ
GC
 ASEA 1720
Falun 1016
Nohab 2841
   1973        
Rc2
Rd2
1105SJ
GC
 ASEA 1721
Falun 1017
Nohab 2842
   1973        
Rc2
Rd2
1106SJ
GC
 ASEA 1722
Falun 1018
Nohab 2843
   1973        
Rc2
Rd2
1107SJ
GC
 ASEA 1723
Hägglund 1019
Nohab 2848
   1973        
Rc2
Rd2
1108SJ
GC
 ASEA 1724
Hägglund 1020
Nohab 2849
   1973        
Rc2
Rd2
1110SJ
GC
 ASEA 1726
Hägglund 1022
Nohab 2851
   1973        
Rc2
Rd2
1111SJ
GC
 ASEA 1727
Hägglund 1023
Nohab 2852
   1973        
Rc2
Rd2
1112SJ
GC
 ASEA 1728
Hägglund 1024
Nohab 2853
   1973        
Rc2
Rd2
1113  1999  13  2002  1113SJ
TKAB
GC
 ASEA 1729
Hägglund 1025
Nohab 2854
   1973        
Rc2
Rd2
1114SJ
GC
 ASEA 1730
Hägglund 1026
Nohab 2855
   1973        
Rc2
Rd2
1115SJ
GC
 ASEA 1731
Hägglund 1027
Nohab 2856
   1974        
Rc2
Rd2
1116SJ
GC
 ASEA 1732
Hägglund 1028
Nohab 2857
   1974        
Rc2
Rd2
1117  1999  14  2002  1117SJ
TKAB
GC
 ASEA 1737
Hägglund 1029
Nohab 2858
   1974        
Rc2
Rd2
1118SJ
GC
 ASEA 1738
Hägglund 1030
Nohab 2879
   1974        
Rc2
Rd2
1119SJ
GC
 ASEA 1739
Hägglund 1031
Nohab 2880
   1974        
Rc2
Rd2
1120SJ
GC
 ASEA 1740
Hägglund 1032
Nohab 2881
   1974        
Rc2
Rd2
1121SJ
GC
 ASEA 1741
Hägglund 1033
Nohab 2882
   1974        
Rc2
Rd2
1122SJ
GC
 ASEA 1742
Hägglund 1034
Nohab 2883
   1974        
Rc2
Rd2
1123SJ
GC
 ASEA 1743
Hägglund 1035
Nohab 2884
   1974        
Rc2
Rd2
1124SJ
GC
 ASEA 1744
Hägglund 1036
Nohab 2885
   1974        
Rc2
Rd2
1125SJ
GC
 ASEA 1745
Hägglund 1037
Nohab 2886
   1974        
Rc2
Rd2
1126SJ
GC
 ASEA 1746
Hägglund 1038
Nohab 2887
   1974        
Rc2
Rd2
1127SJ
GC
 ASEA 1753
Hägglund 1045
Nohab 2898
   1974        
Rc2
Rd2
1128SJ
GC
 ASEA 1754
Hägglund 1046
Nohab 2899
   1974        
Rc2
Rd2
1129SJ
GC
 ASEA 1755
Hägglund 1047
Nohab 2900
   1974        
Rc2
Rd2
1130SJ
GC
 ASEA 1756
Hägglund 1048
Nohab 2901
   1974        
Rc2
Rd2
1131SJ
GC
 ASEA 1757
Hägglund 1049
Nohab 2902
   1974        
Rc2
Rd2
1132SJ
GC
 ASEA 1758
Hägglund 1050
Nohab 2903
   1974        
Rc2
Rc3
Rd2
1133SJ
GC
 ASEA 1759
Hägglund 1051
Nohab 2904
   1975        
Rc2
Rc3
Rc2
Rd2
1134SJ
GC
 ASEA 1760
Hägglund 1052
Nohab 2905
   1975        
Rc2
Rc3
Rd2
1135SJ
GC
 ASEA 1761
Hägglund 1053
Nohab 2906
   1975        
Rc2
Rc3
Rd2
1136SJ
GC
 ASEA 1762
Hägglund 1054
Nohab 2907
   1975        
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om type Rc2

Vis samtlige bilder av Rc2

Anmerkning / Remarks

Opprinnelig nummerliste: 1027–1056, 1067–1136

Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Green Cargo AB med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Rc, Re,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

T44,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Z70,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Grenland Rail AS, Northrail GmbH, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Norsk Jernbanedrift AS, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Ekebergbanen, Bærumsbanen, Akersbanene, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 3.05 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 64125 treff på rmdb, og 42178149 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7500 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 3.05 sek