NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Hierarkisk meny Helt hjem :

NSB AS

Motorvogn(sett), elektrisk, forvaltet av NSB AS

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Akselrekkefølge Enkeltenheter
Type 69B 69BB 69B 69.618›69.824, 69.619›69.825,  
Type 69B 69CB 69C 69.654›69.836, 69.838, 69.839, 69.840, 69.841, 69.842, 69.843, 69.844, 69.845, 69.846, 69.847, 69.848, 69.849,  
Type 69B 69C2B 69C2 69.868›69.837,  
Type 69B 69C3B 69C3  
Type 69B 69DB 69D 69.850, 69.851, 69.852, 69.853, 69.854, 69.855, 69.856, 69.857, 69.858, 69.859, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.864, 69.865, 69.866, 69.867, 69.868›69.837, 69.869, 69.870, 69.871, 69.872, 69.873, 69.874, 69.875, 69.876, 69.877, 69.878, 69.879, 69.881, 69.882, 69.883, 69.884, 69.885, 69.886, 69.887, 69.888,  
Type 69B 69EB 69E 69.850, 69.851,  
Type 69B 69GB 69G 69.856, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.865, 69.866, 69.867, 69.870,  
Type 69B 69HB 69H 2'2'69.852, 69.853, 69.855, 69.858, 69.859, 69.864, 69.869, 69.872, 69.873, 69.874,  
Type 69BCS 69EBCS 69E 69.650, 69.651,  
Type 69BFM 69EBFM 69E Bo'Bo'69.050, 69.051, Knoll›, Tott›,  
Type 69BM 69ABM 69A Bo'Bo'69.01›69.001, 69.02›69.002, 69.03›69.003, 69.04›69.004, 69.05›69.005, 69.06›69.006, 69.07›69.007, 69.08›69.008, 69.09›69.009, 69.10›69.010, 69.11›69.011, 69.12›69.012, 69.13›69.013, 69.14›69.014, 69.15›69.015,  
Type 69BM 69BBM 69B Bo'Bo'69.016, 69.017, 69.018, 69.019, 69.020, 69.021, 69.022, 69.023, 69.024, 69.025, 69.026, 69.027, 69.028, 69.029, 69.030, 69.031, 69.032, 69.033, 69.034, 69.035, Eivind, Freke, Hugin›, Idun, Munin, Røskva, Tjalve›,  
Type 69BM 69CBM 69C Bo'Bo'69.036, 69.037, 69.038, 69.039, 69.040, 69.041, 69.042, 69.043, 69.044, 69.045, 69.046, 69.047, 69.048, 69.049,  
Type 69BM 69DBM 69D Bo'Bo'69.050, 69.051, 69.052, 69.053, 69.054, 69.055, 69.056, 69.057, 69.058, 69.059, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.064, 69.065, 69.066, 69.067, 69.068, 69.069, 69.070, 69.071, 69.072, 69.073, 69.074, 69.075, 69.076, 69.077, 69.078, 69.079, 69.080, 69.081, 69.082, 69.083, 69.084, 69.085, 69.086, 69.087, 69.088, Knoll›, Tott›,  
Type 69BM 69GBM 69G Bo'Bo'69.056, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.065, 69.066, 69.067, 69.070,  
Type 69BM 69HBM 69H Bo'Bo'69.052, 69.053, 69.055, 69.058, 69.059, 69.064, 69.069, 69.072, 69.073, 69.074,  
Type 69BS 69ABS 69A 69.61›69.601, 69.62›69.602›69.647, 69.63›69.603, 69.64›69.604, 69.65›69.605, 69.66›69.606, 69.67›69.607, 69.68›69.608, 69.69›69.609, 69.70›69.610, 69.71›69.611, 69.72›69.612, 69.73›69.613, 69.74›69.614, 69.75›69.615,  
Type 69BS 69BBS 69B 69.616, 69.617, 69.618›69.824, 69.620, 69.621, 69.622, 69.623, 69.624, 69.625, 69.626, 69.627, 69.628, 69.629, 69.630, 69.631, 69.632, 69.633, 69.634, 69.635, 69.619›69.825, Eivind›, Freke, Hugin›, Idun, Munin, Røskva›, Tjalve›,  
Type 69BS 69CBS 69C 69.636, 69.637, 69.638, 69.639, 69.640, 69.641, 69.642, 69.643, 69.644, 69.645, 69.646, 69.647, 69.648, 69.649,  
Type 69BS 69DBS 69D 69.650, 69.651, 69.652, 69.653, 69.655, 69.656, 69.657, 69.658, 69.659, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.664, 69.665, 69.666, 69.667, 69.668, 69.669, 69.670, 69.671, 69.672, 69.673, 69.674, 69.675, 69.676, 69.677, 69.678, 69.679, 69.680, 69.681, 69.682, 69.683, 69.684, 69.685, 69.686, 69.687, 69.688, 69.654›69.836,  
Type 69BS 69GBS 69G 69.656, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.665, 69.666, 69.667, 69.670,  
Type 69BS 69HBS 69H 2'2'69.652, 69.653, 69.655, 69.658, 69.659, 69.664, 69.669, 69.672, 69.673, 69.674,  
Type 69type 69A  69-15, 69-01, 69-02, 69-03, 69-04, 69-05, 69-06, 69-07, 69-08, 69-09, 69-10, 69-11, 69-12, 69-13, 69-14,  
Type 69type 69B  69-30, 69-31, 69-16, 69-32, 69-17, 69-33, 69-18, 69-34, 69-19, 69-35, 69-20, 69-21, 69-22, 69-23, 69-24, 69-25, 69-26, 69-27, 69-28, 69-29,  
Type 69type 69C  69-36, 69-37, 69-38, 69-39, 69-40, 69-41, 69-42, 69-43, 69-44, 69-45, 69-46, 69-47, 69-48, 69-49,  
Type 69type 69D  69-64, 69-80, 69-65, 69-81, 69-50, 69-66, 69-82, 69-51, 69-67, 69-83, 69-52, 69-68, 69-84, 69-53, 69-69, 69-85, 69-54, 69-70, 69-86, 69-55, 69-71, 69-87, 69-56, 69-72, 69-88, 69-57, 69-73, 69-58, 69-74, 69-59, 69-75, 69-60, 69-76, 69-61, 69-77, 69-62, 69-78, 69-63, 69-79, Viktoriahavn,  
Type 69type 69E  69-50, 69-51,  
Type 69type 69G  69-56, 69-60, 69-61, 69-62, 69-63, 69-65, 69-66, 69-67, 69-70, Viktoriahavn,  
Type 69type 69H  69-59, 69-69, 69-74, 69-64, 69-55, 69-73, 69-53, 69-52, 69-58, 69-72,  
Type 72BC 72BC 72 72.801, 72.802, 72.803, 72.804, 72.805, 72.806, 72.807, 72.808, 72.809, 72.810, 72.811, 72.812, 72.813, 72.814, 72.815, 72.816, 72.817, 72.818, 72.819, 72.820, 72.821, 72.822, 72.823, 72.824, 72.825, 72.826, 72.827, 72.828, 72.829, 72.830, 72.831, 72.832, 72.833, 72.834, 72.835, 72.836,  
Type 72BMa 72BMa 72 Bo'1'72.001, 72.002, 72.003, 72.004, 72.005, 72.006, 72.007, 72.008, 72.009, 72.010, 72.011, 72.012, 72.013, 72.014, 72.015, 72.016, 72.017, 72.018, 72.019, 72.020, 72.021, 72.022, 72.023, 72.024, 72.025, 72.026, 72.027, 72.028, 72.029, 72.030, 72.031, 72.032, 72.033, 72.034, 72.035, 72.036,  
Type 72BMb 72BMb 72 Bo'1'72.101, 72.102, 72.103, 72.104, 72.105, 72.106, 72.107, 72.108, 72.109, 72.110, 72.111, 72.112, 72.113, 72.114, 72.115, 72.116, 72.117, 72.118, 72.119, 72.120, 72.121, 72.122, 72.123, 72.124, 72.125, 72.126, 72.127, 72.128, 72.129, 72.130, 72.131, 72.132, 72.133, 72.134, 72.135, 72.136,  
Type 72BP 72BP 72 72.701, 72.702, 72.703, 72.704, 72.705, 72.706, 72.707, 72.708, 72.709, 72.710, 72.711, 72.712, 72.713, 72.714, 72.715, 72.716, 72.717, 72.718, 72.719, 72.720, 72.721, 72.722, 72.723, 72.724, 72.725, 72.726, 72.727, 72.728, 72.729, 72.730, 72.731, 72.732, 72.733, 72.734, 72.735, 72.736,  
Type 72type 72  Bo'(1+1)(1+1)(1+1)Bo'72-15, 72-31, 72-16, 72-32, 72-01, 72-17, 72-33, 72-02, 72-18, 72-34, 72-03, 72-19, 72-35, 72-04, 72-20, 72-36, 72-05, 72-21, 72-06, 72-22, 72-07, 72-23, 72-08, 72-24, 72-09, 72-25, 72-10, 72-26, 72-11, 72-27, 72-12, 72-28, 72-13, 72-29, 72-14, 72-30,  
Type 73B 73BB 73B 2'2'73.841, 73.842, 73.843, 73.844, 73.845, 73.846,  
Type 73BFM 73BFM 73 Bo'273.101, 73.102, 73.103, 73.104, 73.105, 73.106, 73.107, 73.108, 73.109, 73.110, 73.111, 73.112, 73.113, 73.114, 73.115, 73.116,  
Type 73BFM 73BBFM 73B Bo'2'73.141, 73.142, 73.143, 73.144, 73.145, 73.146,  
Type 73BFR 73BFR 73 2'2'73.801, 73.802, 73.803, 73.804, 73.805, 73.806, 73.807, 73.808, 73.809, 73.810, 73.811, 73.812, 73.813, 73.814, 73.815, 73.816,  
Type 73BM 73BM 73 Bo'2'73.001, 73.002, 73.003, 73.004, 73.005, 73.006, 73.007, 73.008, 73.009, 73.010, 73.011, 73.012, 73.013, 73.014, 73.015, 73.016,  
Type 73BM 73BBM 73B Bo'2'73.041, 73.042, 73.043, 73.044, 73.045, 73.046,  
Type 73BMU 73BMU 73 Bo'2'73.201, 73.202, 73.203, 73.204, 73.205, 73.206, 73.207, 73.208, 73.209, 73.210, 73.211, 73.212, 73.213, 73.214, 73.215, 73.216,  
Type 73BMU 73BBMU 73B Bo'2'73.241, 73.242, 73.243, 73.244, 73.245, 73.246,  
Type 73type 73  Bo'2'+2'2'+2'Bo'+2'Bo'73-15, 73-16, 73-01, 73-41, 73-02, 73-42, 73-03, 73-43, 73-04, 73-44, 73-05, 73-45, 73-06, 73-46, 73-07, 73-08, 73-09, 73-10, 73-11, 73-12, 73-13, 73-14,  
Type 74BCMU 74BCMU 74 Bo'2'74.301, 74.302, 74.303, 74.304, 74.305, 74.306, 74.307, 74.308, 74.309, 74.310, 74.311, 74.312, 74.313, 74.314, 74.315, 74.316, 74.317, 74.318, 74.319, 74.320, 74.321, 74.322, 74.323, 74.324, 74.325, 74.326, 74.327, 74.328, 74.329, 74.330, 74.331, 74.332, 74.333, 74.334, 74.335, 74.336, 74.337, 74.338, 74.339, 74.340, 74.341, 74.342, 74.343, 74.344, 74.345, 74.346, 74.347, 74.348, 74.349, 74.350, 74.351, 74.352, 74.353, 74.354,  
Type 74BMa 74BMa 74 Bo'2'74.101, 74.102, 74.103, 74.104, 74.105, 74.106, 74.107, 74.108, 74.109, 74.110, 74.111, 74.112, 74.113, 74.114, 74.115, 74.116, 74.117, 74.118, 74.119, 74.120, 74.121, 74.122, 74.123, 74.124, 74.125, 74.126, 74.127, 74.128, 74.129, 74.130, 74.131, 74.132, 74.133, 74.134, 74.135, 74.136, 74.137, 74.138, 74.139, 74.140, 74.141, 74.142, 74.143, 74.144, 74.145, 74.146, 74.147, 74.148, 74.149, 74.150, 74.151, 74.152, 74.153, 74.154,  
Type 74BMb 74BMb 74 Bo'2'74.501, 74.502, 74.503, 74.504, 74.505, 74.506, 74.507, 74.508, 74.509, 74.510, 74.511, 74.512, 74.513, 74.514, 74.515, 74.516, 74.517, 74.518, 74.519, 74.520, 74.521, 74.522, 74.523, 74.524, 74.525, 74.526, 74.527, 74.528, 74.529, 74.530, 74.531, 74.532, 74.533, 74.534, 74.535, 74.536, 74.537, 74.538, 74.539, 74.540, 74.541, 74.542, 74.543, 74.544, 74.545, 74.546, 74.547, 74.548, 74.549, 74.550, 74.551, 74.552, 74.553, 74.554,  
Type 74BPa 74BPa 74 74.201, 74.202, 74.203, 74.204, 74.205, 74.206, 74.207, 74.208, 74.209, 74.210, 74.211, 74.212, 74.213, 74.214, 74.215, 74.216, 74.217, 74.218, 74.219, 74.220, 74.221, 74.222, 74.223, 74.224, 74.225, 74.226, 74.227, 74.228, 74.229, 74.230, 74.231, 74.232, 74.233, 74.234, 74.235, 74.236, 74.237, 74.238, 74.239, 74.240, 74.241, 74.242, 74.243, 74.244, 74.245, 74.246, 74.247, 74.248, 74.249, 74.250, 74.251, 74.252, 74.253, 74.254,  
Type 74BPb 74BPb 74 74.401, 74.402, 74.403, 74.404, 74.405, 74.406, 74.407, 74.408, 74.409, 74.410, 74.411, 74.412, 74.413, 74.414, 74.415, 74.416, 74.417, 74.418, 74.419, 74.420, 74.421, 74.422, 74.423, 74.424, 74.425, 74.426, 74.427, 74.428, 74.429, 74.430, 74.431, 74.432, 74.433, 74.434, 74.435, 74.436, 74.437, 74.438, 74.439, 74.440, 74.441, 74.442, 74.443, 74.444, 74.445, 74.446, 74.447, 74.448, 74.449, 74.450, 74.451, 74.452, 74.453, 74.454,  
Type 74type 74  Bo'2'2'+Bo'2'2'Bo'74-02, 74-16, 74-47, 74-03, 74-17, 74-48, 74-29, 74-04, 74-18, 74-49, 74-30, 74-05, 74-19, 74-50, 74-31, 74-06, 74-20, 74-51, 74-32, 74-07, 74-21, 74-52, 74-33, 74-08, 74-22, 74-53, 74-34, 74-09, 74-38, 74-54, 74-35, 74-10, 74-39, 74-36, 74-11, 74-40, 74-37, 74-24, 74-41, 74-25, 74-23, 74-42, 74-26, 74-12, 74-43, 74-27, 74-13, 74-44, 74-28, 74-14, 74-45, 74-01, 74-15, 74-46,  
Type 75BCMU 75BCMU 75 Bo'2'75.301, 75.302, 75.303, 75.304, 75.305, 75.306, 75.307, 75.308, 75.309, 75.310, 75.311, 75.312, 75.313, 75.314, 75.315, 75.316, 75.317, 75.318, 75.319, 75.320, 75.321, 75.322, 75.323, 75.324, 75.325, 75.326, 75.327, 75.328, 75.329, 75.330, 75.331, 75.332, 75.333, 75.334, 75.335, 75.336, 75.337, 75.338, 75.339, 75.340, 75.341, 75.342, 75.343, 75.344, 75.345, 75.346, 75.347, 75.348, 75.349, 75.350, 75.351, 75.352, 75.353, 75.354, 75.355, 75.356, 75.357, 75.358, 75.359, 75.360, 75.361, 75.362, 75.363, 75.364, 75.365, 75.366, 75.367, 75.368, 75.369, 75.370, 75.371, 75.372, 75.373, 75.374, 75.375, 75.376, 75.377, 75.378, 75.379, 75.380, 75.381, 75.382, 75.383,  
Type 75BMa 75BMa 75 Bo'275.101, 75.102, 75.103, 75.104, 75.105, 75.106, 75.107, 75.108, 75.109, 75.110, 75.111, 75.112, 75.113, 75.114, 75.115, 75.116, 75.117, 75.118, 75.119, 75.120, 75.121, 75.122, 75.123, 75.124, 75.125, 75.126, 75.127, 75.128, 75.129, 75.130, 75.131, 75.132, 75.133, 75.134, 75.135, 75.136, 75.137, 75.138, 75.139, 75.140, 75.141, 75.142, 75.143, 75.144, 75.145, 75.146, 75.147, 75.148, 75.149, 75.150, 75.151, 75.152, 75.153, 75.154, 75.155, 75.156, 75.157, 75.158, 75.159, 75.160, 75.161, 75.162, 75.163, 75.164, 75.165, 75.166, 75.167, 75.168, 75.169, 75.170, 75.171, 75.172, 75.173, 75.174, 75.175, 75.176, 75.177, 75.178, 75.179, 75.180, 75.181, 75.182, 75.183,  
Type 75BMb 75BMb 75 Bo'2'75.501, 75.502, 75.503, 75.504, 75.505, 75.506, 75.507, 75.508, 75.509, 75.510, 75.511, 75.512, 75.513, 75.514, 75.515, 75.516, 75.517, 75.518, 75.519, 75.520, 75.521, 75.522, 75.523, 75.524, 75.525, 75.526, 75.527, 75.528, 75.529, 75.530, 75.531, 75.532, 75.533, 75.534, 75.535, 75.536, 75.537, 75.538, 75.539, 75.540, 75.541, 75.542, 75.543, 75.544, 75.545, 75.546, 75.547, 75.548, 75.549, 75.550, 75.551, 75.552, 75.553, 75.554, 75.555, 75.556, 75.557, 75.558, 75.559, 75.560, 75.561, 75.562, 75.563, 75.564, 75.565, 75.566, 75.567, 75.568, 75.569, 75.570, 75.571, 75.572, 75.573, 75.574, 75.575, 75.576, 75.577, 75.578, 75.579, 75.580, 75.581, 75.582, 75.583,  
Type 75BPa 75BPa 75 75.201, 75.202, 75.203, 75.204, 75.205, 75.206, 75.207, 75.208, 75.209, 75.210, 75.211, 75.212, 75.213, 75.214, 75.215, 75.216, 75.217, 75.218, 75.219, 75.220, 75.221, 75.222, 75.223, 75.224, 75.225, 75.226, 75.227, 75.228, 75.229, 75.230, 75.231, 75.232, 75.233, 75.234, 75.235, 75.236, 75.237, 75.238, 75.239, 75.240, 75.241, 75.242, 75.243, 75.244, 75.245, 75.246, 75.247, 75.248, 75.249, 75.250, 75.251, 75.252, 75.253, 75.254, 75.255, 75.256, 75.257, 75.258, 75.259, 75.260, 75.261, 75.262, 75.263, 75.264, 75.265, 75.266, 75.267, 75.268, 75.269, 75.270, 75.271, 75.272, 75.273, 75.274, 75.275, 75.276, 75.277, 75.278, 75.279, 75.280, 75.281, 75.282, 75.283,  
Type 75BPb 75BPb 75 75.401, 75.402, 75.403, 75.404, 75.405, 75.406, 75.407, 75.408, 75.409, 75.410, 75.411, 75.412, 75.413, 75.414, 75.415, 75.416, 75.417, 75.418, 75.419, 75.420, 75.421, 75.422, 75.423, 75.424, 75.425, 75.426, 75.427, 75.428, 75.429, 75.430, 75.431, 75.432, 75.433, 75.434, 75.435, 75.436, 75.437, 75.438, 75.439, 75.440, 75.441, 75.442, 75.443, 75.444, 75.445, 75.446, 75.447, 75.448, 75.449, 75.450, 75.451, 75.452, 75.453, 75.454, 75.455, 75.456, 75.457, 75.458, 75.459, 75.460, 75.461, 75.462, 75.463, 75.464, 75.465, 75.466, 75.467, 75.468, 75.469, 75.470, 75.471, 75.472, 75.473, 75.474, 75.475, 75.476, 75.477, 75.478, 75.479, 75.480, 75.481, 75.482, 75.483,  
Type 75type 75  Bo'2'2'+Bo'2'2'Bo'75-33, 75-07, 75-23, 75-63, 75-79, 75-34, 75-08, 75-24, 75-64, 75-80, 75-44, 75-40, 75-09, 75-25, 75-65, 75-81, 75-45, 75-35, 75-10, 75-26, 75-66, 75-82, 75-46, 75-36, 75-11, 75-27, 75-67, 75-83, 75-47, 75-37, 75-12, 75-52, 75-68, 75-48, 75-41, 75-13, 75-53, 75-69, 75-49, 75-42, 75-14, 75-54, 75-70, 75-50, 75-43, 75-15, 75-55, 75-71, 75-51, 75-38, 75-16, 75-56, 75-72, 75-39, 75-01, 75-17, 75-57, 75-73, 75-28, 75-02, 75-18, 75-58, 75-74, 75-29, 75-03, 75-19, 75-59, 75-75, 75-30, 75-04, 75-20, 75-60, 75-76, 75-31, 75-05, 75-21, 75-61, 75-77, 75-32, 75-06, 75-22, 75-62, 75-78,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schweizerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er NSB AS med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


Type 69: B 69B, B 69C, B 69C2, B 69C3, B 69D, B 69E, B 69G, B 69H, BCS 69E, BFM 69E, BM 69A, BM 69B, BM 69C, BM 69D, BM 69G, BM 69H, BS 69A, BS 69B, BS 69C, BS 69D, BS 69G, BS 69H, type 69A, type 69B, type 69C, type 69D, type 69E, type 69G, type 69H
Type 72: BC 72, BMa 72, BMb 72, BP 72, type 72
Type 73: B 73B, BFM 73, BFM 73B, BFR 73, BM 73, BM 73B, BMU 73, BMU 73B, type 73
Type 74: BCMU 74, BMa 74, BMb 74, BPa 74, BPb 74, type 74
Type 75: BCMU 75, BMa 75, BMb 75, BPa 75, BPb 75, type 75
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Ofotbanen AS, NSB AS, Svenska Tågkompaniet AB, Taraldsvik Maskin AS, Vygruppen AS, NSB Gjøvikbanen AS, Go-Ahead Norge AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, SJ Norge AS, Vy Gjøvikbanen AS, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Statens Järnvägar, SJ AB, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.28 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 47990 treff på rmdb, og 52822492 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 9147 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.28 sek