Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

Norwegian Rolling Stock
NJK NJK MDB
ON THE DATABASE  | NJK RESEARCH DEPT.  | FORUM "STASJONEN"  | STATIONS  | NEWS  | På norsk  | LOG IN 
This (NRSdb) is a database on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. NRSdb is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.
Under construction! Irregualarities may occur.

Norges Statsbaner

Electric motor units, forvaltet av Norges Statsbaner

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Akselrekkefølge Enkeltenheter
Co-m t. 2 / type 62BDFS 62CDFo4d type 2 BDFo4-4 t.2 BDFS 65 type 2 614›18614, 615›18615,  
Co-m t. 2 / type 62BM 62Co-m type 2 Cmo type 2a Cmeo type 102a Bmeo type 62a BM 62 Bo'2'18223›18501›62.01, 18503›62.03, 18504›62.04, 18224›18502,  
Cmo t. 4 / type 64BM 64Co-m type 4 Cmo type 4 Cmeo type 104 Bmeo type 64 BM 64 Bo'Bo'18505›64.05, 18506›64.06, 18507›64.07,  
Cmo t. 5 / type 65B 65Co4d type 7 Bo4d type 6 B 65 18840›65.61, 18841›65.62, 18842›65.63, 18843›65.64, 18844›65.65, 18845›65.66, 18846›65.67, 18847›65.68, 18848›65.69, 18849›65.70, 18850›65.71, 18851›65.72›26601›21431, 18852›65.73, 18853›65.74, 18854›65.75, 18855›65.76, 18856›65.77,  
Cmo t. 5 / type 65BDFo4-11 t.1CDFo4d type 6 BDFo4-11 type 1 38›18623, 41›18624, 46›18625, 997›18626, 998›18627, 999›18628, 18068›18629, 18069›18630, 18070›18631, 18071›18632, 18072›18633,  
Cmo t. 5 / type 65BDFo4-7 t.3CDFo4d type 3 BDFo4-7 t.3 617›18617, 618›18618, 619›18609, 641›18606, 18111›18611, 18112›18612, 616›18616,  
Cmo t. 5 / type 65BDFo4-7 t.4CDFo4d type 4 BDFo4-7 type 4 613›18613, 642›18610,  
Cmo t. 5 / type 65BDFo4-7 t.5CDFo4d type 5 BDFo4-7 type 5 63›18603, 64›18604, 65›18605›65,  
Cmo t. 5 / type 65BDFS 65 t.1CDFo4d type 1 BDFo4-4 type 1 BDFS 65 type 1 18087›18607, 18088›18608,  
Cmo t. 5 / type 65BDFS 65 t.2CDFo4d type 7 BDFo4-4 type 3 BDFS 65 type 2 619›18609, 18111›18611,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.1CFo4b type 1 BFo4b type 1 BFS 65 type 1 32›18601, 33›18602,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.2CFo4b type 5 BFo4b type 2 BFS 65 type 2 45›18679, 588›18682, 589›18681, 18067›18680,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.3CFo4b type 3 BFo4b type 3 BFS 65 type 3 617›18617, 618›18618, 641›18606, 18112›18612,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.4BFo4b type 5 BFS 65 type 4 38›18623, 41›18624, 46›18625, 997›18626, 998›18627, 999›18628, 18069›18630, 18070›18631, 18071›18632, 18072›18633,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.5BFo4b type 7 BFS 65 type 5 614›18614,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.6CFo4c type 1 BFo4c type 1 BFS 65 type 6 63›18603, 64›18604, 65›18605›65,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.7BFo4d type 1 BFS 65 type 7 642›18610,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 [B23187]CFo4b type 4 BFo4b type 4 BFS 65 18634›65.81›986 5003›115, 18635›65.82›21423, 18636›65.83, 18637›65.84, 18638›65.85, 18639›65.86›21432, 18640›65.87, 18641›65.88, 18642›65.89, 18643›65.90, 18644›65.91, 18645›65.92, 18646›65.93›21424, 18647›65.94, 18648›65.95, 18649›65.96, 18650›65.97,  
Cmo t. 5 / type 65BM 65aCo-m type 5 Cmo type 5a Cmeo type 105a Bmeo type 65a BM 65 Bo'Bo'18511›65.11, 18512›65.12, 18513›65.13, 18508›65.08, 18509›65.09, 18510›65.10, 18514›65.14, 18515›65.15, 18516›65.16, 18517›65.17, 18518›65.18, 18519›65.19, 18520›65.20, 18521›65.21,  
Cmo t. 5 / type 65BM 65bCmeo type 105a Cmeo type 105b Bmeo type 65b BM 65 Bo'Bo'18522, 18523›65.23, 18524›65.24, 18525›65.25, 18526›65.26, 18527›65.27, 18528›65.28, 18529›65.29, 18530›65.30, 18531›65.31, 18532›65.32, 18533›65.33, 18534›65.34,  
Cmo t. 5 / type 65BM 65cCmeo type 105c Bmeo type 65c BM 65 Bo'Bo'18539›65.39, 18540›65.40, 18541›65.41, 18542›65.42, 18543›65.43, 18544›65.44, 18545›65.45, 18546›65.46, 18547›65.47, 18548›65.48, 18549›65.49, 18550›65.50, 18551›65.51, 18552›65.52, 18553›65.53, 18554›65.54, 18555›65.55, 18556›65.56, 18557›65.57, 18558›65.58, 18559›65.59, 18560›65.60,  
Cmo t. 5 / type 65CFo4b t.3CFo type 37 CFo4b type 3 619›18609, 18111›18611, 18112›18612,  
Cmeo t. 106 / type 66B 66Bo3n type 1 B 66 18820›66.32, 18819›66.31, 18822›66.33,  
Cmeo t. 106 / type 66BEo3a t.1BEo3a type 1 CFo3c type 1 18619›66.61,  
Cmeo t. 106 / type 66BFM 66BFmeo type 1 CFmeo type 106 BFmeo type 66 BFM 66 Bo'Bo'18535›66.01, 18536›66.02, 18537›66.03, 18538›66.04,  
Cmeo t. 106 / type 66Bo3e t.1Bo3c type 1 Co3e type 1 Bo3e type 1 18820›66.32, 18819›66.31, 18821, 18822›66.33,  
Cmeo t. 106 / type 66BS 66CEo3c type 1 BEo3b type 1 BS 66 18619›66.61, 18620›66.62, 18621›66.63, 18622›66.64,  
Cmeo t. 106 / type 66CFo3c t.1BEo3a type 1 CFo3c type 1 18620›66.62, 18621›66.63, 18622›66.64,  
Cmeo t. 107 / type 67B 67Co4d type 7 Bo4d type 6 B 67 18857›67.31›21433, 18858›67.32, 18859›67.33, 18860›67.34, 18861›67.35, 18862›67.36›26602, 18863›67.37›26604, 18864›67.38, 18865›67.39, 18866›67.40, 18867›67.41, 18868›67.42, 18869›67.43, 18870›67.44, 18871›67.45, 18872›67.46, 18873›67.47›26603, 18874›67.48,  
Cmeo t. 107 / type 67BFS 67CFo4b type 4 BFo4b type 4 BFS 67 18651›67.61, 18652›67.62, 18653›67.63, 18654›67.64, 18655›67.65, 18656›67.66, 18657›67.67, 18658›67.68, 18659›67.69, 18660›67.70, 18661›67.71, 18662›67.72, 18663›67.73, 18664›67.74, 18665›67.75, 18666›67.76, 18667›67.77, 18668›67.78›21425,  
Cmeo t. 107 / type 67BM 67Cmeo type 107 Bmeo type 67 BM 67 Bo'Bo'18561›67.01, 18564›67.04, 18565›67.05, 18566›67.06, 18567›67.07, 18568›67.08, 18569›67.09, 18570›67.10, 18571›67.11, 18572›67.12, 18573›67.13, 18574›67.14, 18575›67.15, 18576›67.16, 18577›67.17, 18578›67.18, 18562›67.02, 18563›67.03,  
type 68B 68ABo3h type 1 B 68A 18875›68.31, 18876›68.32, 18877›68.33, 18878›68.34, 18879›68.35, 18880›68.36, 18881›68.37, 18882›68.38, 18883›68.39, 18884›68.40, 18885›68.41, 18886›68.42, 18887›68.43, 18888›68.44, 18889›68.45, 18890›68.46, 18891›68.47, 18892›68.48, 18893›68.49, 18894›68.50, 18895›68.51,  
type 68B 68BBo3i type 1 B 68B 18896›68.52, 18897›68.53, 18898›68.54, 18899›68.55, 18900›68.56, 18901›68.57, 18902›68.58, 18903›68.59, 18904›68.60,  
type 68BFS 68ABFo3c type 1 BFS 68A 18669›68.61, 18670›68.62, 18671›68.63, 18672›68.64, 18673›68.65, 18674›68.66, 18675›68.67, 18676›68.68, 18677›68.69, 18678›68.70, 18683›68.71, 18684›68.72, 18685›68.73, 18686›68.74, 18687›68.75, 18688›68.76, 18689›68.77, 18690›68.78, 18691›68.79, 18692›68.80, 18693›68.81,  
type 68BFS 68BBFo3d type 1 BFS 68B 18694›68.82, 18695›68.83, 18696›68.84, 18697›68.85, 18698›68.86, 18699›68.87, 18700›68.88, 18701›68.89, 18702›68.90,  
type 68BM 68ABmeo type 68a BM 68A Bo'Bo'68.01, 68.02, 68.03, 68.04, 68.05, 68.06, 68.07, 68.08, 68.09, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13, 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 68.18, 68.19, 68.20, 68.21,  
type 68BM 68BBmeo type 68b BM 68B Bo'Bo'68.22, 68.23, 68.24, 68.25, 68.26, 68.27, 68.28, 68.29, 68.30,  
type 69B 69BB 69B 69.618›69.824, 69.619›69.825,  
type 69B 69CB 69C 69.654›69.836, 69.838, 69.839, 69.840, 69.841, 69.842, 69.843, 69.844, 69.845, 69.846, 69.847, 69.848, 69.849,  
type 69B 69C2B 69C2 69.868›69.837,  
type 69B 69DB 69D 69.850, 69.851, 69.852, 69.853, 69.854, 69.855, 69.856, 69.857, 69.858, 69.859, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.864, 69.865, 69.866, 69.867, 69.868›69.837, 69.869, 69.870, 69.871, 69.872, 69.873, 69.874, 69.875, 69.876, 69.877, 69.878, 69.879, 69.881, 69.882, 69.883, 69.884, 69.885, 69.886, 69.887, 69.888,  
type 69B 69EB 69E 69.850, 69.851,  
type 69BCS 69EBCS 69E 69.650, 69.651,  
type 69BFM 69EBFM 69E Bo'Bo'69.050, 69.051, Knoll›, Tott›,  
type 69BM 69ABM 69A Bo'Bo'69.01›69.001, 69.02›69.002, 69.03›69.003, 69.04›69.004, 69.05›69.005, 69.06›69.006, 69.07›69.007, 69.08›69.008, 69.09›69.009, 69.10›69.010, 69.11›69.011, 69.12›69.012, 69.13›69.013, 69.14›69.014, 69.15›69.015,  
type 69BM 69BBM 69B Bo'Bo'69.016, 69.017, 69.018, 69.019, 69.020, 69.021, 69.022, 69.023, 69.024, 69.025, 69.026, 69.027, 69.028, 69.029, 69.030, 69.031, 69.032, 69.033, 69.034, 69.035, Eivind, Freke, Hugin›, Idun, Munin, Røskva, Tjalve›,  
type 69BM 69CBM 69C Bo'Bo'69.036, 69.037, 69.038, 69.039, 69.040, 69.041, 69.042, 69.043, 69.044, 69.045, 69.046, 69.047, 69.048, 69.049,  
type 69BM 69DBM 69D Bo'Bo'69.050, 69.051, 69.052, 69.053, 69.054, 69.055, 69.056, 69.057, 69.058, 69.059, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.064, 69.065, 69.066, 69.067, 69.068, 69.069, 69.070, 69.071, 69.072, 69.073, 69.074, 69.075, 69.076, 69.077, 69.078, 69.079, 69.080, 69.081, 69.082, 69.083, 69.084, 69.085, 69.086, 69.087, 69.088, Knoll›, Tott›,  
type 69BS 69ABS 69A 69.61›69.601, 69.62›69.602›69.647, 69.63›69.603, 69.64›69.604, 69.65›69.605, 69.66›69.606, 69.67›69.607, 69.68›69.608, 69.69›69.609, 69.70›69.610, 69.71›69.611, 69.72›69.612, 69.73›69.613, 69.74›69.614, 69.75›69.615,  
type 69BS 69BBS 69B 69.616, 69.617, 69.618›69.824, 69.620, 69.621, 69.622, 69.623, 69.624, 69.625, 69.626, 69.627, 69.628, 69.629, 69.630, 69.631, 69.632, 69.633, 69.634, 69.635, 69.619›69.825, Eivind›, Freke, Hugin›, Idun, Munin, Røskva›, Tjalve›,  
type 69BS 69CBS 69C 69.636, 69.637, 69.638, 69.639, 69.640, 69.641, 69.642, 69.643, 69.644, 69.645, 69.646, 69.647, 69.648, 69.649,  
type 69BS 69DBS 69D 69.650, 69.651, 69.652, 69.653, 69.655, 69.656, 69.657, 69.658, 69.659, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.664, 69.665, 69.666, 69.667, 69.668, 69.669, 69.670, 69.671, 69.672, 69.673, 69.674, 69.675, 69.676, 69.677, 69.678, 69.679, 69.680, 69.681, 69.682, 69.683, 69.684, 69.685, 69.686, 69.687, 69.688, 69.654›69.836,  
type 69type 69A type 69 69-01, 69-02, 69-03, 69-04, 69-05, 69-06, 69-07, 69-08, 69-09, 69-10, 69-11, 69-12, 69-13, 69-14, 69-15,  
type 69type 69B type 69 69-16, 69-32, 69-17, 69-33, 69-18, 69-34, 69-19, 69-35, 69-20, 69-21, 69-22, 69-23, 69-24, 69-25, 69-26, 69-27, 69-28, 69-29, 69-30, 69-31,  
type 69type 69C type 69 69-36, 69-37, 69-38, 69-39, 69-40, 69-41, 69-42, 69-43, 69-44, 69-45, 69-46, 69-47, 69-48, 69-49,  
type 69type 69D type 69 69-50, 69-66, 69-82, 69-51, 69-67, 69-83, 69-52, 69-68, 69-84, 69-53, 69-69, 69-85, 69-54, 69-70, 69-86, 69-55, 69-71, 69-87, 69-56, 69-72, 69-88, 69-57, 69-73, 69-58, 69-74, 69-59, 69-75, 69-60, 69-76, 69-61, 69-77, 69-62, 69-78, 69-63, 69-79, 69-64, 69-80, 69-65, 69-81, Viktoriahavn,  
type 69type 69E type 69 69-50, 69-51,  
type 70ABS 70ABS 70 70.601, 70.602, 70.603, 70.604, 70.605, 70.606, 70.607, 70.608, 70.609, 70.610, 70.611, 70.612, 70.613, 70.614, 70.615, 70.616,  
type 70B 70B 70 70.801, 70.802, 70.803, 70.804, 70.805, 70.806, 70.807, 70.808, 70.809, 70.810, 70.811, 70.812, 70.813, 70.814, 70.815, 70.816, 70.817, 70.818, 70.819, 70.820, 70.821, 70.822, 70.823, 70.824, 70.825, 70.826, 70.827, 70.828, 70.829, 70.830, 70.831, 70.832,  
type 70BFM 70BFM 70 Bo'Bo'70.001, 70.002, 70.003, 70.004, 70.005, 70.006, 70.007, 70.008, 70.009, 70.010, 70.011, 70.012, 70.013, 70.014, 70.015, 70.016,  
type 70type 70 type 70 Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'70-01, 70-02, 70-03, 70-04, 70-05, 70-06, 70-07, 70-08, 70-09, 70-10, 70-11, 70-12, 70-13, 70-14, 70-15, 70-16,  
Main menu
Compact list of classes sort by railways/companies
Affärsverket Statens Järnvägar (El.loco, ) • Angel Trains Cargo (El.loco, ) • Bane NOR SF (freigth, mainten., ) • Baneservice AS (Di.loco, shunt, DMU, mainten., ) • Bantåg Nordic AB (Di.loco, ) • Banverket (El.loco, shunt, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (Di.loco, ) • Bergen Elektriske Sporvei (tram/metro, ) • Bergen Tekniske Museum (Di.loco, ) • Bjørkåsen Gruber AS (ind.eng., ) • BLS Rail AB (Di.loco, ) • Borregaard (Di.loco, ) • Bybanen AS (mainten., tram/metro, ) • Cargolink AS (El.loco, Di.loco, shunt, ) • CargoNet AS (El.loco, Di.loco, shunt, freigth, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (DMU, ) • Danske Statsbaner (Di.loco, pass.car, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (Di.loco, ) • Deutsche Reichsbahn (steam, pass.car, ) • Dunderlandsbanen (steam, ) • Eidanger salpeterfabrikker (steam, Di.loco, ) • Euro Shuttle (shunt, ) • Flytoget AS (EMU, ) • Foreningen Setesdalsbanen (shunt, ) • GB Railfreight Ltd (Di.loco, ) • GM-gruppen (Di.loco, ) • Go-Ahead Norge AS (El.loco, EMU, pass.car, ) • Graakalbanen (tram/metro, ) • Green Cargo AB (El.loco, Di.loco, shunt, ) • Grenland Rail AS (Di.loco, shunt, ) • Grimstad-Frolandbanen (steam, ) • Gråkallbanen (tram/metro, ) • Hector Rail AB (El.loco, Di.loco, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (mainten., ) • Holmenkolbanen (tram/metro, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (steam, ) • Industribaner (ind.eng., ) • Infranord AB (El.loco, mainten., ) • Inlandsbanan AB (Di.loco, ) • Jernbaneverket (Di.loco, freigth, mainten., ) • Jura-Simplon (steam, ) • Kings Bay Kull Compani (ind.eng., ) • Leonhard Weiss GmbH (mainten., ) • Lillesand-Flaksvandbanen (steam, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (steam, El.loco, Di.loco, mainten., ) • Malmtrafik i Kiruna AB (El.loco, Di.loco, ) • Malmtrafikk AS (El.loco, Di.loco, ) • Nederlandse Spoorwegen (Di.loco, ) • Nesttun-Osbanen (steam, ) • Norges Statsbaner (steam, El.loco, Di.loco, shunt, DMU, EMU, pass.car, freigth, mainten., ) • Norsk Hoved-Jernbane (steam, pass.car, freigth, ) • Norsk Hydro (steam, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (steam, ) • Norsk Impregneringskompani (ind.eng., ) • Norsk Industriarbeidermuseum (El.loco, Di.loco, shunt, mainten., ) • Norsk Jernbanedrift AS (Di.loco, pass.car, mainten., ) • Norsk Jernbaneklubb (steam, shunt, pass.car, mainten., ) • Norsk jernbanemuseum (El.loco, Di.loco, mainten., ) • Norsk Jernverk (El.loco, ) • Norsk Transport (El.loco, shunt, EMU, mainten., ) • Northrail GmbH (Di.loco, ) • NRC Maskin AS (mainten., ) • NSB AS (El.loco, EMU, pass.car, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (mainten., ) • NSB Gardermobanen AS (EMU, ) • NSB Gjøvikbanen AS (EMU, ) • NSB Gods (El.loco, shunt, ) • Ofotbanen AS (El.loco, Di.loco, shunt, EMU, ) • Oslo Sporveier (mainten., tram/metro, ) • Peterson Rail AB (El.loco, Di.loco, ) • Railcare AB (Di.loco, ) • Railpool GmbH (El.loco, Di.loco, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (shunt, ) • Rjukanbanen (steam, El.loco, Di.loco, mainten., ) • RushRail AB (El.loco, Di.loco, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (Di.loco, ) • Salangsverket (ind.eng., ) • Schwezerische Bundesbahn (steam, mainten., ) • Setesdalsbanen (mainten., ) • Siemens Dispolok GmbH (Di.loco, ) • SJ AB (El.loco, EMU, ) • SJ Norge AS (El.loco, EMU, pass.car, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (El.loco, shunt, pass.car, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (tram/metro, ) • Solbergfossbanen (DMU, ) • Sperry Rail Service (mainten., ) • Spitzke SE (mainten., ) • Sporveishistorisk Forening (tram/metro, ) • Statens Havnevesen (mainten., ) • Statens Järnvägar (steam, El.loco, Di.loco, shunt, DMU, EMU, pass.car, mainten., ) • Statens Vegvesen (Di.loco, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pass.car, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (shunt, mainten., ) • Storstockholms Lokaltrafik (EMU, ) • Strukton Rail (mainten., ) • Sulitjelmabanen (steam, Di.loco, DMU, ) • Svenska Tågkompaniet AB (EMU, pass.car, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (Di.loco, ) • Sydvaranger (steam, Di.loco, ) • Taraldsvik Maskin AS (DMU, EMU, ) • TGOJ Trafik AB (El.loco, shunt, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (steam, El.loco, Di.loco, EMU, mainten., ) • Three T AB (Di.loco, ) • Transdev Sverige AB (pass.car, ) • Transitio AB (EMU, ) • Trondheim Sporvei (tram/metro, ) • Trondheim Trafikkselskap (tram/metro, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (tram/metro, ) • TX Logistik AB (El.loco, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (El.loco, Di.loco, shunt, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (steam, DMU, ) • Urskog-Hølandsbanen (steam, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (steam, ) • Valdresbanen (steam, DMU, mainten., ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (Di.loco, ) • Vossloh (Di.loco, ) • Vy Gjøvikbanen AS (EMU, ) • Vygruppen AS (El.loco, EMU, pass.car, ) • Österreichische Bundesbahnen (El.loco, ) •
Current railway/line/company is Norges Statsbaner with these classes:

Click on class name to look into subclasses.

Electric motor unit: Subclasses - All sortet by number/name


Co-m t. 2 / type 62: BDFS 62, BM 62
Cmo t. 4 / type 64
Cmo t. 5 / type 65: B 65, BDFo4-11 t.1, BDFo4-7 t.3, BDFo4-7 t.4, BDFo4-7 t.5, BDFS 65 t.1, BDFS 65 t.2, BFS 65 t.1, BFS 65 t.2, BFS 65 t.3, BFS 65 t.4, BFS 65 t.5, BFS 65 t.6, BFS 65 t.7, BFS 65 [B23187], BM 65a, BM 65b, BM 65c, CFo4b t.3
Cmeo t. 106 / type 66: B 66, BEo3a t.1, BFM 66, Bo3e t.1, BS 66, CFo3c t.1
Cmeo t. 107 / type 67: B 67, BFS 67, BM 67
type 68: B 68A, B 68B, BFS 68A, BFS 68B, BM 68A, BM 68B
type 69: B 69B, B 69C, B 69C2, B 69C3, B 69D, B 69E, B 69G, B 69H, BCS 69E, BFM 69E, BM 69A, BM 69B, BM 69C, BM 69D, BM 69G, BM 69H, BS 69A, BS 69B, BS 69C, BS 69D, BS 69G, BS 69H, type 69A, type 69B, type 69C, type 69D, type 69E, type 69G, type 69H
type 70: ABS 70, B 70, BFM 70, type 70
Railways and companies to be choosen among
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Ofotbanen AS, NSB AS, Svenska Tågkompaniet AB, Taraldsvik Maskin AS, Vygruppen AS, NSB Gjøvikbanen AS, Go-Ahead Norge AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, SJ Norge AS, Vy Gjøvikbanen AS, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Statens Järnvägar, SJ AB, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB,
Choose one of them to see classes belonging to this railway/company.

Railways/companies divided into lines, destricts etc.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! This menu is regrettably not complete.

Denne prosessen har tatt 0.19 sek

Rolling stock database main menu
On the database | Start page with pictorial menu | Start page with text menu | Start page with text menu and without recent picture-list | Train database | Articles

Search on number on wheehicle:

NJK Research dept., - to get in touch, send e-mail to mdbreplace this picture with at-signnjk.no


I dag 1323 treff på rmdb, og 38920990 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7078 treff · Statistikk Siste måned