Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

Motorvogn(sett), elektrisk, forvaltet av Norges Statsbaner

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Akselrekkefølge Enkeltenheter
Co-m t. 2 / type 62BDFS 62CDFo4d type 2 BDFo4-4 t.2 BDFS 65 type 2 614›18614, 615›18615,  
Co-m t. 2 / type 62BM 62Co-m type 2 Cmo type 2a Cmeo type 102a Bmeo type 62a BM 62 Bo'2'18223›18501›62.01, 18503›62.03, 18504›62.04, 18224›18502,  
Cmo t. 4 / type 64BM 64Co-m type 4 Cmo type 4 Cmeo type 104 Bmeo type 64 BM 64 Bo'Bo'18505›64.05, 18506›64.06, 18507›64.07,  
Cmo t. 5 / type 65B 65Co4d type 7 Bo4d type 6 B 65 18840›65.61, 18841›65.62, 18842›65.63, 18843›65.64, 18844›65.65, 18845›65.66, 18846›65.67, 18847›65.68, 18848›65.69, 18849›65.70, 18850›65.71, 18851›65.72›26601›21431, 18852›65.73, 18853›65.74, 18854›65.75, 18855›65.76, 18856›65.77,  
Cmo t. 5 / type 65BDFo4-11 t.1CDFo4d type 6 BDFo4-11 type 1 38›18623, 41›18624, 46›18625, 997›18626, 998›18627, 999›18628, 18068›18629, 18069›18630, 18070›18631, 18071›18632, 18072›18633,  
Cmo t. 5 / type 65BDFo4-7 t.3CDFo4d type 3 BDFo4-7 t.3 617›18617, 618›18618, 619›18609, 641›18606, 18111›18611, 18112›18612, 616›18616,  
Cmo t. 5 / type 65BDFo4-7 t.4CDFo4d type 4 BDFo4-7 type 4 613›18613, 642›18610,  
Cmo t. 5 / type 65BDFo4-7 t.5CDFo4d type 5 BDFo4-7 type 5 63›18603, 64›18604, 65›18605›65,  
Cmo t. 5 / type 65BDFS 65 t.1CDFo4d type 1 BDFo4-4 type 1 BDFS 65 type 1 18087›18607, 18088›18608,  
Cmo t. 5 / type 65BDFS 65 t.2CDFo4d type 7 BDFo4-4 type 3 BDFS 65 type 2 619›18609, 18111›18611,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.1CFo4b type 1 BFo4b type 1 BFS 65 type 1 32›18601, 33›18602,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.2CFo4b type 5 BFo4b type 2 BFS 65 type 2 45›18679, 588›18682, 589›18681, 18067›18680,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.3CFo4b type 3 BFo4b type 3 BFS 65 type 3 617›18617, 618›18618, 641›18606, 18112›18612,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.4BFo4b type 5 BFS 65 type 4 38›18623, 41›18624, 46›18625, 997›18626, 998›18627, 999›18628, 18069›18630, 18070›18631, 18071›18632, 18072›18633,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.5BFo4b type 7 BFS 65 type 5 614›18614,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.6CFo4c type 1 BFo4c type 1 BFS 65 type 6 63›18603, 64›18604, 65›18605›65,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 t.7BFo4d type 1 BFS 65 type 7 642›18610,  
Cmo t. 5 / type 65BFS 65 [B23187]CFo4b type 4 BFo4b type 4 BFS 65 18634›65.81›986 5003›115, 18635›65.82›21423, 18636›65.83, 18637›65.84, 18638›65.85, 18639›65.86›21432, 18640›65.87, 18641›65.88, 18642›65.89, 18643›65.90, 18644›65.91, 18645›65.92, 18646›65.93›21424, 18647›65.94, 18648›65.95, 18649›65.96, 18650›65.97,  
Cmo t. 5 / type 65BM 65aCo-m type 5 Cmo type 5a Cmeo type 105a Bmeo type 65a BM 65 Bo'Bo'18511›65.11, 18512›65.12, 18513›65.13, 18508›65.08, 18509›65.09, 18510›65.10, 18514›65.14, 18515›65.15, 18516›65.16, 18517›65.17, 18518›65.18, 18519›65.19, 18520›65.20, 18521›65.21,  
Cmo t. 5 / type 65BM 65bCmeo type 105a Cmeo type 105b Bmeo type 65b BM 65 Bo'Bo'18522, 18523›65.23, 18524›65.24, 18525›65.25, 18526›65.26, 18527›65.27, 18528›65.28, 18529›65.29, 18530›65.30, 18531›65.31, 18532›65.32, 18533›65.33, 18534›65.34,  
Cmo t. 5 / type 65BM 65cCmeo type 105c Bmeo type 65c BM 65 Bo'Bo'18539›65.39, 18540›65.40, 18541›65.41, 18542›65.42, 18543›65.43, 18544›65.44, 18545›65.45, 18546›65.46, 18547›65.47, 18548›65.48, 18549›65.49, 18550›65.50, 18551›65.51, 18552›65.52, 18553›65.53, 18554›65.54, 18555›65.55, 18556›65.56, 18557›65.57, 18558›65.58, 18559›65.59, 18560›65.60,  
Cmo t. 5 / type 65CFo4b t.3CFo type 37 CFo4b type 3 619›18609, 18111›18611, 18112›18612,  
Cmeo t. 106 / type 66B 66Bo3n type 1 B 66 18820›66.32, 18819›66.31, 18822›66.33,  
Cmeo t. 106 / type 66BEo3a t.1BEo3a type 1 CFo3c type 1 18619›66.61,  
Cmeo t. 106 / type 66BFM 66BFmeo type 1 CFmeo type 106 BFmeo type 66 BFM 66 Bo'Bo'18535›66.01, 18536›66.02, 18537›66.03, 18538›66.04,  
Cmeo t. 106 / type 66Bo3e t.1Bo3c type 1 Co3e type 1 Bo3e type 1 18820›66.32, 18819›66.31, 18821, 18822›66.33,  
Cmeo t. 106 / type 66BS 66CEo3c type 1 BEo3b type 1 BS 66 18619›66.61, 18620›66.62, 18621›66.63, 18622›66.64,  
Cmeo t. 106 / type 66CFo3c t.1BEo3a type 1 CFo3c type 1 18620›66.62, 18621›66.63, 18622›66.64,  
Cmeo t. 107 / type 67B 67Co4d type 7 Bo4d type 6 B 67 18857›67.31›21433, 18858›67.32, 18859›67.33, 18860›67.34, 18861›67.35, 18862›67.36›26602, 18863›67.37›26604, 18864›67.38, 18865›67.39, 18866›67.40, 18867›67.41, 18868›67.42, 18869›67.43, 18870›67.44, 18871›67.45, 18872›67.46, 18873›67.47›26603, 18874›67.48,  
Cmeo t. 107 / type 67BFS 67CFo4b type 4 BFo4b type 4 BFS 67 18651›67.61, 18652›67.62, 18653›67.63, 18654›67.64, 18655›67.65, 18656›67.66, 18657›67.67, 18658›67.68, 18659›67.69, 18660›67.70, 18661›67.71, 18662›67.72, 18663›67.73, 18664›67.74, 18665›67.75, 18666›67.76, 18667›67.77, 18668›67.78›21425,  
Cmeo t. 107 / type 67BM 67Cmeo type 107 Bmeo type 67 BM 67 Bo'Bo'18561›67.01, 18564›67.04, 18565›67.05, 18566›67.06, 18567›67.07, 18568›67.08, 18569›67.09, 18570›67.10, 18571›67.11, 18572›67.12, 18573›67.13, 18574›67.14, 18575›67.15, 18576›67.16, 18577›67.17, 18578›67.18, 18562›67.02, 18563›67.03,  
type 68B 68ABo3h type 1 B 68A 18875›68.31, 18876›68.32, 18877›68.33, 18878›68.34, 18879›68.35, 18880›68.36, 18881›68.37, 18882›68.38, 18883›68.39, 18884›68.40, 18885›68.41, 18886›68.42, 18887›68.43, 18888›68.44, 18889›68.45, 18890›68.46, 18891›68.47, 18892›68.48, 18893›68.49, 18894›68.50, 18895›68.51,  
type 68B 68BBo3i type 1 B 68B 18896›68.52, 18897›68.53, 18898›68.54, 18899›68.55, 18900›68.56, 18901›68.57, 18902›68.58, 18903›68.59, 18904›68.60,  
type 68BFS 68ABFo3c type 1 BFS 68A 18669›68.61, 18670›68.62, 18671›68.63, 18672›68.64, 18673›68.65, 18674›68.66, 18675›68.67, 18676›68.68, 18677›68.69, 18678›68.70, 18683›68.71, 18684›68.72, 18685›68.73, 18686›68.74, 18687›68.75, 18688›68.76, 18689›68.77, 18690›68.78, 18691›68.79, 18692›68.80, 18693›68.81,  
type 68BFS 68BBFo3d type 1 BFS 68B 18694›68.82, 18695›68.83, 18696›68.84, 18697›68.85, 18698›68.86, 18699›68.87, 18700›68.88, 18701›68.89, 18702›68.90,  
type 68BM 68ABmeo type 68a BM 68A Bo'Bo'68.01, 68.02, 68.03, 68.04, 68.05, 68.06, 68.07, 68.08, 68.09, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13, 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 68.18, 68.19, 68.20, 68.21,  
type 68BM 68BBmeo type 68b BM 68B Bo'Bo'68.22, 68.23, 68.24, 68.25, 68.26, 68.27, 68.28, 68.29, 68.30,  
type 69B 69BB 69B 69.618›69.824, 69.619›69.825,  
type 69B 69CB 69C 69.654›69.836, 69.838, 69.839, 69.840, 69.841, 69.842, 69.843, 69.844, 69.845, 69.846, 69.847, 69.848, 69.849,  
type 69B 69C2B 69C2 69.868›69.837,  
type 69B 69C3B 69C3  
type 69B 69DB 69D 69.850, 69.851, 69.852, 69.853, 69.854, 69.855, 69.856, 69.857, 69.858, 69.859, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.864, 69.865, 69.866, 69.867, 69.868›69.837, 69.869, 69.870, 69.871, 69.872, 69.873, 69.874, 69.875, 69.876, 69.877, 69.878, 69.879, 69.881, 69.882, 69.883, 69.884, 69.885, 69.886, 69.887, 69.888,  
type 69B 69EB 69E 69.850, 69.851,  
type 69B 69GB 69G 69.856, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.865, 69.866, 69.867, 69.870,  
type 69B 69HB 69H 2'2'69.852, 69.853, 69.855, 69.858, 69.859, 69.864, 69.869, 69.872, 69.873, 69.874,  
type 69BCS 69EBCS 69E 69.650, 69.651,  
type 69BFM 69EBFM 69E Bo'Bo'69.050, 69.051, Knoll›, Tott›,  
type 69BM 69ABM 69A Bo'Bo'69.01›69.001, 69.02›69.002, 69.03›69.003, 69.04›69.004, 69.05›69.005, 69.06›69.006, 69.07›69.007, 69.08›69.008, 69.09›69.009, 69.10›69.010, 69.11›69.011, 69.12›69.012, 69.13›69.013, 69.14›69.014, 69.15›69.015,  
type 69BM 69BBM 69B Bo'Bo'69.016, 69.017, 69.018, 69.019, 69.020, 69.021, 69.022, 69.023, 69.024, 69.025, 69.026, 69.027, 69.028, 69.029, 69.030, 69.031, 69.032, 69.033, 69.034, 69.035, Eivind, Freke, Hugin›, Idun, Munin, Røskva, Tjalve›,  
type 69BM 69CBM 69C Bo'Bo'69.036, 69.037, 69.038, 69.039, 69.040, 69.041, 69.042, 69.043, 69.044, 69.045, 69.046, 69.047, 69.048, 69.049,  
type 69BM 69DBM 69D Bo'Bo'69.050, 69.051, 69.052, 69.053, 69.054, 69.055, 69.056, 69.057, 69.058, 69.059, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.064, 69.065, 69.066, 69.067, 69.068, 69.069, 69.070, 69.071, 69.072, 69.073, 69.074, 69.075, 69.076, 69.077, 69.078, 69.079, 69.080, 69.081, 69.082, 69.083, 69.084, 69.085, 69.086, 69.087, 69.088, Knoll›, Tott›,  
type 69BM 69GBM 69G Bo'Bo'69.056, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.065, 69.066, 69.067, 69.070,  
type 69BM 69HBM 69H Bo'Bo'69.052, 69.053, 69.055, 69.058, 69.059, 69.064, 69.069, 69.072, 69.073, 69.074,  
type 69BS 69ABS 69A 69.61›69.601, 69.62›69.602›69.647, 69.63›69.603, 69.64›69.604, 69.65›69.605, 69.66›69.606, 69.67›69.607, 69.68›69.608, 69.69›69.609, 69.70›69.610, 69.71›69.611, 69.72›69.612, 69.73›69.613, 69.74›69.614, 69.75›69.615,  
type 69BS 69BBS 69B 69.616, 69.617, 69.618›69.824, 69.620, 69.621, 69.622, 69.623, 69.624, 69.625, 69.626, 69.627, 69.628, 69.629, 69.630, 69.631, 69.632, 69.633, 69.634, 69.635, 69.619›69.825, Eivind›, Freke, Hugin›, Idun, Munin, Røskva›, Tjalve›,  
type 69BS 69CBS 69C 69.636, 69.637, 69.638, 69.639, 69.640, 69.641, 69.642, 69.643, 69.644, 69.645, 69.646, 69.647, 69.648, 69.649,  
type 69BS 69DBS 69D 69.650, 69.651, 69.652, 69.653, 69.655, 69.656, 69.657, 69.658, 69.659, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.664, 69.665, 69.666, 69.667, 69.668, 69.669, 69.670, 69.671, 69.672, 69.673, 69.674, 69.675, 69.676, 69.677, 69.678, 69.679, 69.680, 69.681, 69.682, 69.683, 69.684, 69.685, 69.686, 69.687, 69.688, 69.654›69.836,  
type 69BS 69GBS 69G 69.656, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.665, 69.666, 69.667, 69.670,  
type 69BS 69HBS 69H 2'2'69.652, 69.653, 69.655, 69.658, 69.659, 69.664, 69.669, 69.672, 69.673, 69.674,  
type 69type 69 type 69 69-01, 69-17, 69-33, 69-49, 69-65, 69-81, 69-02, 69-18, 69-34, 69-50, 69-66, 69-82, 69-03, 69-19, 69-35, 69-51, 69-67, 69-83, 69-04, 69-20, 69-36, 69-52, 69-68, 69-84, 69-05, 69-21, 69-37, 69-53, 69-69, 69-85, 69-06, 69-22, 69-38, 69-54, 69-70, 69-86, 69-07, 69-23, 69-39, 69-55, 69-71, 69-87, 69-08, 69-24, 69-40, 69-56, 69-72, 69-88, 69-09, 69-25, 69-41, 69-57, 69-73, 69-10, 69-26, 69-42, 69-58, 69-74, 69-11, 69-27, 69-43, 69-59, 69-75, 69-12, 69-28, 69-44, 69-60, 69-76, 69-13, 69-29, 69-45, 69-61, 69-77, 69-14, 69-30, 69-46, 69-62, 69-78, 69-15, 69-31, 69-47, 69-63, 69-79, 69-16, 69-32, 69-48, 69-64, 69-80, Viktoriahavn,  
type 70ABS 70ABS 70 70.601, 70.602, 70.603, 70.604, 70.605, 70.606, 70.607, 70.608, 70.609, 70.610, 70.611, 70.612, 70.613, 70.614, 70.615, 70.616,  
type 70B 70B 70 70.801, 70.802, 70.803, 70.804, 70.805, 70.806, 70.807, 70.808, 70.809, 70.810, 70.811, 70.812, 70.813, 70.814, 70.815, 70.816, 70.817, 70.818, 70.819, 70.820, 70.821, 70.822, 70.823, 70.824, 70.825, 70.826, 70.827, 70.828, 70.829, 70.830, 70.831, 70.832,  
type 70BFM 70BFM 70 Bo'Bo'70.001, 70.002, 70.003, 70.004, 70.005, 70.006, 70.007, 70.008, 70.009, 70.010, 70.011, 70.012, 70.013, 70.014, 70.015, 70.016,  
type 70type 70 type 70 Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'70-01, 70-02, 70-03, 70-04, 70-05, 70-06, 70-07, 70-08, 70-09, 70-10, 70-11, 70-12, 70-13, 70-14, 70-15, 70-16,  
type 72BC 72BC 72 72.801, 72.802, 72.803, 72.804, 72.805, 72.806, 72.807, 72.808, 72.809, 72.810, 72.811, 72.812, 72.813, 72.814, 72.815, 72.816, 72.817, 72.818, 72.819, 72.820, 72.821, 72.822, 72.823, 72.824, 72.825, 72.826, 72.827, 72.828, 72.829, 72.830, 72.831, 72.832, 72.833, 72.834, 72.835, 72.836,  
type 72BMa 72BMa 72 Bo'1'72.001, 72.002, 72.003, 72.004, 72.005, 72.006, 72.007, 72.008, 72.009, 72.010, 72.011, 72.012, 72.013, 72.014, 72.015, 72.016, 72.017, 72.018, 72.019, 72.020, 72.021, 72.022, 72.023, 72.024, 72.025, 72.026, 72.027, 72.028, 72.029, 72.030, 72.031, 72.032, 72.033, 72.034, 72.035, 72.036,  
type 72BMb 72BMb 72 Bo'1'72.101, 72.102, 72.103, 72.104, 72.105, 72.106, 72.107, 72.108, 72.109, 72.110, 72.111, 72.112, 72.113, 72.114, 72.115, 72.116, 72.117, 72.118, 72.119, 72.120, 72.121, 72.122, 72.123, 72.124, 72.125, 72.126, 72.127, 72.128, 72.129, 72.130, 72.131, 72.132, 72.133, 72.134, 72.135, 72.136,  
type 72BP 72BP 72 72.701, 72.702, 72.703, 72.704, 72.705, 72.706, 72.707, 72.708, 72.709, 72.710, 72.711, 72.712, 72.713, 72.714, 72.715, 72.716, 72.717, 72.718, 72.719, 72.720, 72.721, 72.722, 72.723, 72.724, 72.725, 72.726, 72.727, 72.728, 72.729, 72.730, 72.731, 72.732, 72.733, 72.734, 72.735, 72.736,  
type 72type 72 type 72 Bo'(1+1)(1+1)(1+1)Bo'72-01, 72-17, 72-33, 72-02, 72-18, 72-34, 72-03, 72-19, 72-35, 72-04, 72-20, 72-36, 72-05, 72-21, 72-06, 72-22, 72-07, 72-23, 72-08, 72-24, 72-09, 72-25, 72-10, 72-26, 72-11, 72-27, 72-12, 72-28, 72-13, 72-29, 72-14, 72-30, 72-15, 72-31, 72-16, 72-32,  
type 73B 73BB 73B 2'2'73.841, 73.842, 73.843, 73.844, 73.845, 73.846,  
type 73BFM 73BFM 73 Bo'273.101, 73.102, 73.103, 73.104, 73.105, 73.106, 73.107, 73.108, 73.109, 73.110, 73.111, 73.112, 73.113, 73.114, 73.115, 73.116,  
type 73BFM 73BBFM 73B Bo'2'73.141, 73.142, 73.143, 73.144, 73.145, 73.146,  
type 73BFR 73BFR 73 2'2'73.801, 73.802, 73.803, 73.804, 73.805, 73.806, 73.807, 73.808, 73.809, 73.810, 73.811, 73.812, 73.813, 73.814, 73.815, 73.816,  
type 73BM 73BM 73 Bo'2'73.001, 73.002, 73.003, 73.004, 73.005, 73.006, 73.007, 73.008, 73.009, 73.010, 73.011, 73.012, 73.013, 73.014, 73.015, 73.016,  
type 73BM 73BBM 73B Bo'2'73.041, 73.042, 73.043, 73.044, 73.045, 73.046,  
type 73BMU 73BMU 73 Bo'2'73.201, 73.202, 73.203, 73.204, 73.205, 73.206, 73.207, 73.208, 73.209, 73.210, 73.211, 73.212, 73.213, 73.214, 73.215, 73.216,  
type 73BMU 73BBMU 73B Bo'2'73.241, 73.242, 73.243, 73.244, 73.245, 73.246,  
type 73type 73 type 73 Bo'2'+2'2'+2'Bo'+2'Bo'73-01, 73-41, 73-02, 73-42, 73-03, 73-43, 73-04, 73-44, 73-05, 73-45, 73-06, 73-46, 73-07, 73-08, 73-09, 73-10, 73-11, 73-12, 73-13, 73-14, 73-15, 73-16,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (el.m.sett, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (el.m.sett, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


Co-m t. 2 / type 62: BDFS 62, BM 62
Cmo t. 4 / type 64
Cmo t. 5 / type 65: B 65, BDFo4-11 t.1, BDFo4-7 t.3, BDFo4-7 t.4, BDFo4-7 t.5, BDFS 65 t.1, BDFS 65 t.2, BFS 65 t.1, BFS 65 t.2, BFS 65 t.3, BFS 65 t.4, BFS 65 t.5, BFS 65 t.6, BFS 65 t.7, BFS 65 [B23187], BM 65a, BM 65b, BM 65c, CFo4b t.3
Cmeo t. 106 / type 66: B 66, BEo3a t.1, BFM 66, Bo3e t.1, BS 66, CFo3c t.1
Cmeo t. 107 / type 67: B 67, BFS 67, BM 67
type 68: B 68A, B 68B, BFS 68A, BFS 68B, BM 68A, BM 68B
type 69: B 69B, B 69C, B 69C2, B 69C3, B 69D, B 69E, B 69G, B 69H, BCS 69E, BFM 69E, BM 69A, BM 69B, BM 69C, BM 69D, BM 69G, BM 69H, BS 69A, BS 69B, BS 69C, BS 69D, BS 69G, BS 69H, type 69
type 70: ABS 70, B 70, BFM 70, type 70
type 72: BC 72, BMa 72, BMb 72, BP 72, type 72
type 73: B 73B, BFM 73, BFM 73B, BFR 73, BM 73, BM 73B, BMU 73, BMU 73B, type 73
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Ofotbanen AS, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, NSB AS, Vygruppen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Statens Järnvägar, SJ AB, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.23 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 10323 treff på rmdb, og 36147266 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6728 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.23 sek