Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

Motorvogn(sett), diesel/bensin, forvaltet av Norges Statsbaner

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Akselrekkefølge Enkeltenheter
C-m t. 1 (smalspor)CmbC-m type 1 Cmb type 1 1A2670, 2671, 2656, 2658, 2660, 2661, 2664, 2665, 2667, 2668, 2669, 2653, 2654, 2655, 2657, 2662›2, 2663›3, 2666›4, 2676›10,  
C-m t. 1Cmb 1aC-m type 1 Cm type 1a Cmb type 1a B?18201, 18212, 18213,  
C-m t. 1Cmb 1bCmb type 1b B?18212,  
C-m t. 2C-m t. 2C-m type 2 A1?18204,  
C-m t. 3C-m t. 3C-m type 3 A1?18205,  
C-m t. 4C-m t. 4C-m type 4 A1?18211,  
C-m t. 13Bmb 13aC-m type 13 Cm type 13a Cmb type 13a Bmb type 13a 1A18215›20928, 18216›20933, 18217›5, 18218›20829, 18220, 18221, 18222,  
C-m t. 13Bmb 13bC-m type 13 Cm type 13b Cmb type 13b Bmb type 13b 1A18218›20829, 18219, 18225›20931, 18226, 18227,  
C-m t. 14Cm 14cC-m type 14 Cm type 14c B18239›9, 18240, 18241›11,  
C-m t. 14Cmb 14aC-m type 14 Cm type 14a Cmb type 14a B18228›13, 18229, 18230›6, 18231›12, 18232›7, 18233›15,  
C-m t. 14Cmb 14bC-m type 14 B18234›8, 18235,  
C-m t. 14Cmb 14cCmb type 14c B18228›13, 18234›8,  
C-m t. 15Cmd 15a B18242›14,  
C-m t. 15Cmd 15bC-m type 15 Cm type 15 Cmd type 15b B18239›9, 18240, 18241›11,  
C-m t. 15Cmd 15cCmd type 15c B18233›15,  
Cm t. 16Cmb 16aCm type 16a Cmb type 16a B?18246,  
Cm t. 16Cmb 16b B?18248, 18249,  
Cm t. 17 (V.B. 109)Cmb 17aV.B. Cm type 17a Cmb type 17a B'1 ?109›18247,  
ImbImb-255C-m type 5 Cm type 5 Imb type 255 A1?18206›206,  
ImbImb-256C-m type 6 Cm type 6 Imb type 256 A1?18207›207,  
ImbImb-257C-m type 7 Cm type 7 Imb type 257 A1?18208›208,  
ImbImb-258C-m type 8 Cm type 8 Imb type 258 A1?18209›209,  
ImbImb-259C-m type 9 Cm type 9 Imb type 259 A1?18210›210,  
ImbImb-260C-m type 10 Cm type 10 Imb type 260 A1?18214›214,  
Co-m t. 1 (smalspor)CmboCo-m type 1 Cmbo type 1 1A'A1'?2672, 2673, 2674, 2675,  
Co-m t. 1 / type 81Cmo 1aCo-m type 1 Cmo type 1a 1A'A1'?18202, 18203,  
Co-m t. 1 / type 81Cmo 1bCmo type 1b 1A'A1'?18203,  
Co-m t. 3 / type 83Bmdo 83bCmdo type 3b Bmdo type 83b 1A'A1'18236›83.36, 18237›83.37, 18238›83.38,  
Co-m t. 3 / type 83Cmbo 3aCo-m type 3 Cmo type 3a Cmbo type 3a 1A'A1'18236›83.36, 18237›83.37, 18238›83.38,  
Cmo t. 6 / type 86BDFS 86 t.1CDFox4b t.1 BDFox4-7 t.2 BDFS 86 type 1 18755›86.65, 18756›86.66,  
Cmo t. 6 / type 86BDFS 86 t.2CDFox4b t.2 BDFox4-7 t.3 BDFS 86 type 2 18757›86.71, 18758›86.72, 18759›86.73, 18760›86.74, 18761›86.75, 18774›86.90, 18762›86.76,  
Cmo t. 6 / type 86BFS 86 t.1CFox4b t.1 BFox4b t.1 BFS 86 t.1 18751›86.61›86.67, 18752›86.62›86.68, 18753›86.63›86.69, 18754›86.64›86.70,  
Cmo t. 6 / type 86BFS 86 t.2CFox4b t.2 BFox4b t.2 BFS 86 t.2 18763›86.81, 18765›86.83, 18766›86.84, 18767›86.85, 18768›86.86, 18771›86.87, 18772›86.88, 18773›86.89, 18775›86.91, 18776›86.92, 18777›86.93, 18778›86.94, 18779›86.95, 18780›86.96, 18781›86.97, 18769›86.98, 18770›86.99, 18764›86.82,  
Cmo t. 6 / type 86BFS 86 t.3BFox4c t.1 BFS 86 t.3 18757›86.71, 18758›86.72, 18759›86.73, 18760›86.74,  
Cmo t. 6 / type 86BFS 86GBFox3b t.1 BFS 86G 18769›86.98, 18770›86.99,  
Cmo t. 6 / type 86BFS 86KBFS 86K 18315›86.15, 18261›86.61, 18763›86.81, 18767›86.85, 18772›86.88, 18773›86.89,  
Cmo t. 6 / type 86BFS 86LBFS 86L 18774›86.90, 18776›86.92, 18777›86.93, 18778›86.94,  
Cmo t. 6 / type 86BM 86ECmdo type 6e Bmdox type 86e BM 86E A1'1A'18250›86.50, 18251›86.51, 18252›86.52, 18253›86.53, 18254›86.54, 18255›86.55, 18256›86.56, 18257›86.57, 18258›86.58, 18259›86.59›4, 18260›86.60, 18261›86.61, 18262›86.62, 18263›86.63, 18264›86.64,  
Cmo t. 6 / type 86BM 86FCmdo type 6f Bmdox type 86f BM 86F A1'1A'18309›86.09, 18310›86.10, 18311›86.11, 18312›86.12, 18313›86.13, 18314›86.14, 18315›86.15, 18316›86.16, 18317›86.17, 18318›86.18, 18319›86.19, 18320›86.20, 18321›86.21, 18322›86.22, 18323›86.23, 18324›86.24, 18325›86.25, 18326›86.26, 18327›86.27, 18328›86.28›3›86.28, 18253›86.53, 18255›86.55, 18257›86.57, 18259›86.59›4, 18260›86.60, 18261›86.61, 18262›86.62, 18263›86.63, 18264›86.64,  
Cmo t. 6 / type 86BM 86GBmdox type 86g BM 86G A1'1A'18312›86.12, 18313›86.13,  
Cmo t. 6 / type 86BM 86KBM 86K A1'1A'18310›86.10, 18316›86.16, 18318›86.18, 18326›86.26, 18327›86.27, 18258›86.58, 18259›86.59›4, 18263›86.63, 18264›86.64,  
Cmo t. 6 / type 86BM 86LBM 86L A1'1A'18309›86.09, 18311›86.11, 18316›86.16, 18320›86.20, 18321›86.21, 18322›86.22, 18323›86.23, 18324›86.24,  
Cmo t. 6 / type 86BM 86MBM 86M A1'1A'18310›86.10, 18315›86.15, 18320›86.20, 18326›86.26,  
Cmo t. 6 / type 86Bmdox 86aCmo type 6a Cmdo type 6a Bmdox type 86a A1'1A'18243›86.43,  
Cmo t. 6 / type 86Bmdox 86bCmo type 6b Cmdo type 6b Bmdox type 86b A1'1A'18244›86.44, 18245›86.45,  
Cmo t. 6 / type 86Bmdox 86cCmo type 6c Cmdo type 6c Bmdox type 86c A1'1A'18250›86.50, 18251›86.51, 18252›86.52, 18253›86.53,  
Cmo t. 6 / type 86Bmdox 86dCmo type 6d Cmdo type 6d Bmdox type 86d A1'1A'18252›86.52, 18254›86.54, 18255›86.55, 18256›86.56, 18257›86.57, 18258›86.58, 18259›86.59›4,  
Cmo t. 7 / type 87BM 87Cmdo type 7b Bmdo type 87b BM 87 Bo'2'18301›87.01, 18302›87.02, 18303›87.03, 18304›87.04, 18305›87.05, 18306›87.06, 18307›87.07, 18308›87.08,  
Cmo t. 7 / type 87Bmdo 87aCmo type 7a Cmdo type 7a Bmdo type 87a Bo'2'18265›87.65, 18266›87.66, 18267›87.67, 18268›87.68, 18269›87.69, 18270›87.70, 18271›87.71, 18278›87.78, 18279›87.79, 18280›87.80, 18281›87.81, 18272›87.72, 18273›87.73, 18274›87.74, 18275›87.75, 18276›87.76, 18277›87.77,  
Cmdo t. 8 / type 88B 88aBo3n t.2 B 88 18951›88.62, 18952›88.63, 18954›88.64,  
Cmdo t. 8 / type 88B 88bBo3e t.2 B 88 18955›88.65, 18956›88.66,  
Cmdo t. 8 / type 88BEmdo 88aBEmdo type 1a CEmdo type 8a BEmdo type 88a BM 88 Bo'2'18282›88.02, 18283›88.03, 18284›88.04, 18285›88.05,  
Cmdo t. 8 / type 88BEmdo 88bBEmdo type 88b BM 88 B'2'88.10, 88.11,  
Cmdo t. 8 / type 88BFmdo 88aBFmdo type 1a CFmdo type 8a BFmdo type 88a BFM 88 Bo'2'18286›88.06, 18287›88.07, 18288›88.08, 18289›88.09,  
Cmdo t. 8 / type 88BFmdo 88bBFmdo type 88b BFM 88 B'2'88.12, 88.13,  
Cmdo t. 8 / type 88Bo3e t.1Bo3c Co3e type 1 Bo3e type 1 B 88 18953›88.61, 18951›88.62, 18952›88.63, 18954›88.64,  
Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137)Bmdo 9aVT 137 Cmdo type 8a Cmdo type 9a Bmdo type 9a C'2'137041›18290, 137123›18291, 137124›18292, 137134›18293, 137135›18294,  
Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137)Bmdeo 10aVT 137 Cmdeo type 1 Cmdeo type 10a Bmdeo type 10a 2'Bo'137187›18296,  
Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137)Bmdeo 10bVT 137 Cmdeo type 1 Cmdeo type 10b Bmdeo type 10b 2'Bo'137170›18295, 137200›18297, 137201›18298, 137202›18299, 137208›18300,  
Cmdo t. 11 / type 91BDFS 11 91CDFox3a t.1 BDFox3-1 t.1 BDFS11 91 18788›91.71, 18789›91.72›18174, 18790›91.73, 18791›91.74›18175,  
Cmdo t. 11 / type 91BFS 91CFox3a t.1 BFox3a t.1 BFS 91 18782›91.61, 18783›91.62, 18784›91.63, 18785›91.64, 18786›91.65, 18787›91.66,  
Cmdo t. 11 / type 91BM 91Cmdo type 11 Bmdox type 91 BM 91 A1'1A'18329›91.01›2, 18330›91.02, 18331›91.03, 18332›91.04, 18333›91.05, 18334›91.06, 18335›91.07›1, 18336›91.08, 18337›91.09, 18338›91.10,  
type 89 (Y7)BM 89Y7 BM 89 B'2'1136›89.01, 1202›89.02, 1205›89.03, 1166›89.04, 1182›89.05,  
type 92BDFS 92BDFS 92 92.91,  
type 92BFS 92BFS 92 92.81, 92.82, 92.83, 92.84,  
type 92BM 92BM 92 2'Bo'92.01, 92.02, 92.03, 92.04, 92.05, 92.06, 92.07, 92.08, 92.09, 92.10, 92.11, 92.12, 92.13, 92.14, 92.15,  
type 92BS 92BS 92 92.51, 92.52, 92.53, 92.54, 92.55, 92.56, 92.57, 92.58, 92.59, 92.60,  
type 92BS 92 t.3BS 92 type 3 92.91,  
type 92type 92 type 92 2'Bo'+2'2'92-01, 92-02, 92-03, 92-04, 92-05, 92-06, 92-07, 92-08, 92-09, 92-10, 92-11, 92-12, 92-13, 92-14, 92-15,  
type 93BCM 93BCM 93 Bo'2'Bo'93.51, 93.52, 93.53, 93.54, 93.55, 93.56, 93.57, 93.58, 93.59, 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65,  
type 93BM 93BM 93 Bo'2'Bo'93.01, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05, 93.06, 93.07, 93.08, 93.09, 93.10, 93.11, 93.12, 93.13, 93.14, 93.15,  
type 93type 93 type 93 Bo'2'Bo'93-01, 93-02, 93-03, 93-04, 93-05, 93-06, 93-07, 93-08, 93-09, 93-10, 93-11, 93-12, 93-13, 93-14, 93-15,  
Y1Y1Y1 (1A)(A1)1276, 1280, 1292, 1300, 1311, 1331, 1350, 1361, 1363, Carl Petersson›Loke,  
Y1YF1YF1 (1A)(A1)1325, 1331, 1332,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


C-m t. 1 (smalspor)
C-m t. 1: Cmb 1a, Cmb 1b
C-m t. 2
C-m t. 3
C-m t. 4
C-m t. 13: Bmb 13a, Bmb 13b
C-m t. 14: Cm 14c, Cmb 14a, Cmb 14b, Cmb 14c
C-m t. 15: Cmd 15a, Cmd 15b, Cmd 15c
Cm t. 16: (Padda), Cmb 16a, Cmb 16b
Cm t. 17 (V.B. 109)
Imb: Imb-255, Imb-256, Imb-257, Imb-258, Imb-259, Imb-260
Co-m t. 1 (smalspor)
Co-m t. 1 / type 81: Cmo 1a, Cmo 1b
Co-m t. 3 / type 83: Bmdo 83b, Cmbo 3a
Cmo t. 6 / type 86: BDFS 86 t.1, BDFS 86 t.2, BFS 86 t.1, BFS 86 t.2, BFS 86 t.3, BFS 86G, BFS 86K, BFS 86L, BM 86E, BM 86F, BM 86G, BM 86K, BM 86L, BM 86M, Bmdox 86a, Bmdox 86b, Bmdox 86c, Bmdox 86d
Cmo t. 7 / type 87: BM 87, Bmdo 87a
Cmdo t. 8 / type 88: B 88a, B 88b, BEmdo 88a, BEmdo 88b, BFmdo 88a, BFmdo 88b, Bo3e t.1
Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137)
Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137): Bmdeo 10a, Bmdeo 10b
Cmdo t. 11 / type 91: BDFS 11 91, BFS 91, BM 91
type 89 (Y7)
type 92: BDFS 92, BFS 92, BM 92, BS 92, BS 92 t.3, type 92
type 93: BCM 93, BM 93, type 93
Y1: Y1, YF1
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Tønsberg-Eidsfosbanen, Solbergfossbanen, Valdresbanen, Statens Järnvägar, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Sulitjelmabanen, Baneservice AS, Taraldsvik Maskin AS,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.15 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 17013 treff på rmdb, og 39738151 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7185 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.15 sek