NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Hierarkisk meny Helt hjem :

Norges Statsbaner

Skiftetraktorer, forvaltet av Norges Statsbaner

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Akselrekkefølge Enkeltenheter
Skb 201/Skd 206Sk type 1a (Skb 201)Sk type 1a Skb 201 B11, 12, 13, 14, 15,  
Skb 201/Skd 206Sk type 1b (Skd 206)Sk type 1b Skd 206 B11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, Kristoffer,  
Skb 201/Skd 206Sk type 1c (Skb 201)Sk type 1c Skb 201 B23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, Kristoffer,  
Skb 202Skb 202Skb type 2 Skb 202 B?17, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 46, 47, Litj-Ola,  
Skb 203Skb 203Skb type 3 Skb 203 ?10›1,  
Skb 204Skb 204Skb type 4 Skb 204 B?58,  
Ska 205Ska 205Sk type 5 Ska 205 Bo1, 2,  
Ska 207Ska 207Ska 207 Bo3, 4,  
Ska 208Ska 208Ska 208 C502›5,  
Skb 209Skb 209Skb 209 Skd 209 B59,  
Skd 210Skd 210Skd 210 B60,  
Skd 211Skd 211 Skd 211 B4462›61,  
Skd 212Skd 212Skd 212 B62, 63,  
Skd 213Skd 213Skd 213 B64, 65›24, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,  
Skd 214Skd 214Skd 214 B74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 112,  
Skd 215Skd 215Skd 215 C104, 105,  
Skde 216Skde 216Skde 216 Bo106,  
Skd 217Skd 217Skd 217 B107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,  
Skd R 218Skd 218Skd R 218 Skd X 218 B?1281›30-36-0004, 1350›30-36-0020, 1282›30-36-0005, 1351›30-36-0021, 1283›30-36-0006, 1352›30-36-0022, 1284›30-36-0007, 1354›30-36-0024, 1285›30-36-0008, 1355›30-36-0025, 1286›30-36-0009, 1356›30-36-0026, 1287›30-36-0010, 1341›30-36-0011, 1342›30-36-0012, 1343›30-36-0013, 1344›30-36-0014, 1345›30-36-0015, 1346›30-36-0016, 1347›30-36-0017, 1279›30-36-0002, 1348›30-36-0018, 1349›30-36-0019, 1278›30-36-0001, 1280›30-36-0003, 1353›30-36-0023›23, Robeline,  
Skd R 219Skd 219Skd R 219 Skd X 219 B4601›30-36-1002, 4618›30-36-1019, 4634›30-36-1035, 4602›30-36-1003, 4620›30-36-1021, 4635›30-36-1036, 4603›30-36-1004, 4621›30-36-1022, 4636›30-36-1037, 4604›30-36-1005, 4619›30-36-1020, 4637›30-36-1038, 4605›30-36-1006, 4622›30-36-1023, 4638›30-36-1039, 4606›30-36-1007, 4623›30-36-1024, 4639›30-36-1040, 4607›30-36-1008, 4624›30-36-1025, 4640›30-36-1041, 4608›30-36-1009, 4625›30-36-1026, 4641›30-36-1042, 4610›30-36-1011, 4626›30-36-1027, 4642›30-36-1043, 4611›30-36-1012, 4627›30-36-1028, 4612›30-36-1013, 4628›30-36-1029, 4613›30-36-1014, 4629›30-36-1030, 4614›30-36-1015, 4630›30-36-1031, 4615›30-36-1016, 4631›30-36-1032, 4600›30-36-1001, 4616›30-36-1017, 4632›30-36-1033, 4609›30-36-1010, 4617›30-36-1018, 4633›30-36-1034,  
Skd 220Skd 220aSkd 220a B126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 152, 153, 154, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 165,  
Skd 220Skd 220bSkd 220b B122, 123, 124, 125, 157, 158, 159, 163, 164, 165,  
Skd 220Skd 220cSkd 220c B135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,  
Skd 221Skd 221Skd 221 B146, 147, 148, 149, 150, 151,  
Skd R 222Skd 222Skd R 222 Skd X 222 B4662›30-36-3020›30-36-4003, 4655›30-36-3013, 4643›30-36-3001, 4644›30-36-3002, 4645›30-36-3003, 4646›30-36-3004, 4647›30-36-3005, 4648›30-36-3006, 4649›30-36-3007, 4650›40-36-3008›30-36-3008, 4651›30-36-3009, 4652›30-36-3010, 4653›30-36-3011, 4654›30-36-3012, 4656›30-36-3014, 4657›30-36-3015, 4658›30-36-3016›16, 4659›30-36-3017, 4660›30-36-3018›30-36-4001, 4661›30-36-3019›30-36-4002, Amanda,  
Ska 223Ska 223 Bo401, 402,  
Skd 224Skd 224 B213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220›SKD220A, 221, 222, 223,  
Skd 225Skd 225Skd 225 C854›236,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schweizerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


Skb 201/Skd 206: Sk type 1a (Skb 201), Sk type 1b (Skd 206), Sk type 1c (Skb 201)
Skb 202
Skb 203
Skb 204
Ska 205
Ska 207
Ska 208
Skb 209
Skd 210
Skd 211
Skd 212
Skd 213
Skd 214
Skd 215
Skde 216
Skd 217
Skd R 218
Skd R 219
Skd 220: Skd 220a, Skd 220b, Skd 220c
Skd 221
Skd R 222
Ska 223
Skd 224
Skd 225
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Stiftelsen Rjukanbanen, Norsk Industriarbeidermuseum, Norsk Jernbaneklubb, Ofotbanen AS, Skandinaviska Jernbanor AB, CargoNet AS, NSB Gods, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Baneservice AS, Euro Shuttle, Grenland Rail AS, Statens Järnvägar, Rjukan Salpeterfabrikker, Foreningen Setesdalsbanen, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Banverket, Cargolink AS,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Norsk Jernbaneklubb: Gamle Vossebanen, Krøderbanen (museumsjernbane), Norsk Jernbanearv, Norsk Museumstog,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.11 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 11712 treff på rmdb, og 106038755 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15779 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.11 sek