Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Rc

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
1043
Rc2 ÖBB
ELL (Rc2)
01 1. apr. 1985  001-5  2001  001  2002  0001RÖBB
TÅGAB
Banverket
Infranord
 ASEA 1733
Falun 995
Nohab 2844
   1971        
1043
Rc2 ÖBB
ELL (Rc2)
Rc2 ÖBB
02 1. apr. 1985  002-3  2001  002  2002  0002R  2013  002ÖBB
TÅGAB
Banverket
Infranord
 ASEA 1734
Falun 996
Nohab 2845
   1971        
1043
Rc2 ÖBB
ELL (Rc2)
03 1. apr. 1985  003-1  2001  003  2002  0003RÖBB
TÅGAB
Banverket
Infranord
 ASEA 1735
Falun 997
Nohab 2846
   1971        
1043
Rc2 ÖBB
04 1. apr. 1985  004-9  2001  004  2002  410 Apollo  2005  004 ÖBB
TÅGAB
TGOJ
 ASEA 1736
Falun 998
Nohab 2847
   1972   2008   2013
1043
Rc2 ÖBB
06 1. apr. 1985  006-4  2001  006ÖBB
TÅGAB
 ASEA 1748
Hägglund 1040
Nohab 2893
   1973        
1043
Rc2 ÖBB
07 1. apr. 1985  007-2  2001  007  2002  411 Skytten  2005  007 ÖBB
TÅGAB
TGOJ
 ASEA 1749
Hägglund 1041
Nohab 2894
   1973        
1043
Rc2 ÖBB
08 1. apr. 1985  008-0  2001  008  2002  412 Orion  2005  008 ÖBB
TÅGAB
TGOJ
 ASEA 1750
Hägglund 1042
Nohab 2895
   1973        
1043
Rc2 ÖBB
09 1. apr. 1985  009-8  2001  009ÖBB
TÅGAB
 ASEA 1751
Hägglund 1043
Nohab 2896
   1973        
1043
Rc2 ÖBB
10 1. apr. 1985  010-6  2001  010ÖBB
TÅGAB
 ASEA 1752
Hägglund 1044
Nohab 2897
   1973        
Rc5
Rc6
1323  1999  1  2004  1323SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1909    1982        
Rc5
Rc6
1332  1999  10  2004  1332SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1918    1983        
Rc11007SJ
GC
SJVM(mus)
 ASEA 1586
Falun 890
Motala 1227
Nohab 2627
  19. jan. 1967     2014  
Rc11008SJ
GC
 ASEA 1587
Falun 891
Motala 1228
Nohab 2628
  21. feb. 1967   2014    
Rc11009SJ
GC
TÅGAB
 ASEA 1588
Falun 892
Motala 1229
Nohab 2629
  16. mar. 1967     2015  
Rc11010SJ
GC
 ASEA 1589
Falun 893
Motala 1230
Nohab 2630
  29. mar. 1967   2013    
Rc11011SJ
GC
 ASEA 1590
Falun 894
Motala 1231
Nohab 2631
  13. apr. 1967        
Rc11012SJ
GC
 ASEA 1591
Falun 895
Motala 1232
Nohab 2632
  11. mai 1967     2002 2004
Rc11013SJ ASEA 1592
Falun 896
Motala 1233
Nohab 2633
  18. mai 1967  1. okt. 1974   aug. 1977
Rc11014SJ
GC
TÅGAB
 ASEA 1593
Falun 897
Motala 1234
Nohab 2634
  7. juni 1967        
Rc11015SJ
GC
 ASEA 1594
Falun 898
Motala 1235
Nohab 2635
  11. juli 1967   2013   2014
Rc11016SJ
GC
 ASEA 1595
Falun 899
Motala 1236
Nohab 2636
  19. juli 1967   2014    
Rc11017SJ
GC
 ASEA 1596
Falun 900
Motala 1237
Nohab 2637
  28. juli 1967   2013   2014
Rc11018SJ
GC
 ASEA 1597
Falun 901
Motala 1238
Nohab 2638
  7. sep. 1967   2014    
Rc11019SJ
GC
 ASEA 1598
Falun 902
Motala 1239
Nohab 2639
  10. okt. 1967   2013    
Rc11020SJ
GC
 ASEA 1599
Falun 903
Motala 1240
Nohab 2640
  31. okt. 1967   1999 2002 2004
Rc11021SJ
GC
SJVM(mus)
 ASEA 1600
Falun 904
Motala 1241
Nohab 2641
  30. nov. 1967     2014  
Rc11022SJ
GC
 ASEA 1601
Falun 905
Motala 1242
Nohab 2642
  20. des. 1967   2012  2. juli 2014
Rc11023SJ
GC
 ASEA 1602
Falun 906
Motala 1243
Nohab 2643
  31. jan. 1968   2014    
Rc11024SJ
GC
 ASEA 1603
Falun 907
Motala 1244
Nohab 2644
  1. mar. 1968   2011   2012
Rc11025SJ
GC
 ASEA 1604
Falun 908
Motala 1245
Nohab 2645
  10. mai 1968   2013  3. juli 2014
Rc11026SJ
GC
TÅGAB
 ASEA 1605
Falun 909
Motala 1246
Nohab 2646
  13. juni 1968        
Rc2
Rc3
1027SJ
SJ AB
 ASEA 1631
Falun 928
Motala 1247
Nohab 2647
  29. jan. 1969        
Rc2
Rd2
1028SJ
GC
 ASEA 1632
Falun 929
Motala 1248
Nohab 2648
  11. feb. 1969        
Rc21029SJ ASEA 1633
Falun 930
Motala 1249
Nohab 2649
  21. feb. 1969  1. feb. 1973   1973
Rc2
Rd2
1030SJ
GC
 ASEA 1634
Falun 931
Motala 1250
Nohab 2650
  5. mar. 1969        
Rc2
Rd2
1031SJ
GC
 ASEA 1635
Falun 932
Motala 1251
Nohab 2651
  2. apr. 1969        
Rc2
Rd2
1032SJ
GC
 ASEA 1636
Falun 933
Motala 1252
Nohab 2652
  22. apr. 1969        
Rc2
Rd2
1033SJ
GC
 ASEA 1637
Falun 934
Motala 1253
Nohab 2653
  7. mai 1969        
Rc2
Rd2
1034SJ
GC
 ASEA 1638
Falun 935
Motala 1254
Nohab 2654
  29. mai 1969        
Rc2
Rd2
1035SJ
GC
 ASEA 1639
Falun 936
Motala 1255
Nohab 2655
  18. juni 1969        
Rc2
Rd2
1036SJ
GC
 ASEA 1640
Falun 937
Motala 1256
Nohab 2656
  11. juli 1969        
Rc21037SJ
GC
TÅGAB
 ASEA 1641
Falun 938
Motala 1257
Nohab 2657
  24. juli 1969   2002 2008  
Rc2
Rd2
1038SJ
GC
 ASEA 1642
Falun 939
Motala 1258
Nohab 2658
  24. sep. 1969        
Rc2
Rc3
BR 143
1039  2014  143.039 BerserkSJ
SJ AB
Hector
 ASEA 1643
Falun 940
Motala 1259
Nohab 2659
  7. okt. 1969        
Rc2
Rc3
1040SJ
SJ AB
SSRT
 ASEA 1644
Falun 941
Motala 1260
Nohab 2660
  4. nov. 1969        
Rc2
Rc3
1041SJ
SJ AB
SSRT
 ASEA 1645
Falun 942
Motala 1261
Nohab 2661
  20. nov. 1969        
Rc2
Rc3
Rc2
Rd2
1042SJ
GC
 ASEA 1646
Falun 943
Motala 1262
Nohab 2662
  10. des. 1969        
Rc21043SJ ASEA 1647
Falun 944
Motala 1263
Nohab 2663
  17. des. 1969  1. nov. 1973   aug. 1977
Rc2
Rc3
Rd2
1044SJ
GC
 ASEA 1648
Falun 945
Motala 1264
Nohab 2664
  20. jan. 1970        
Rc2
Rc3
Rc2
1045SJ
SJ AB
TÅGAB
 ASEA 1649
Falun 946
Motala 1265
Nohab 2665
  4. feb. 1970        
Rc2
Rc3
BR 143
1046  2014  143.046 Prins AugustSJ
SJ AB
Hector
 ASEA 1650
Falun 947
Motala 1266
Nohab 2666
  25. feb. 1970        
Rc2
Rc3
1047SJ
SJ AB
 ASEA 1651
Falun 948
Motala 1267
Nohab 2667
  11. mar. 1970        
Rc2
Rc3
BR 143
1048  2014  143.048 SagaSJ
SJ AB
Hector
 ASEA 1652
Falun 949
Motala 1268
Nohab 2668
  25. mar. 1970        
Rc2
Rc3
1049SJ
SJ AB
 ASEA 1653
Falun 950
Motala 1269
Nohab 2669
  9. apr. 1970        
Rc2
Rc3
1050SJ
SJ AB
 ASEA 1654
Falun 951
Motala 1270
Nohab 2670
  24. apr. 1970        
Rc2
Rc3
1051SJ
SJ AB
 ASEA 1655
Falun 952
Motala 1271
Nohab 2671
  14. mai 1970        
Rc2
Rc3
Rc2
1052SJ
SJ AB
TÅGAB
 ASEA 1656
Falun 953
Motala 1272
Nohab 2672
  29. mai 1970        
Rc2
Rc3
1053SJ
SJ AB
 ASEA 1657
Falun 954
Motala 1273
Nohab 2673
  17. juni 1970        
Rc2
Rc3
BR 143
1054  2014  143.054 Halfdan SnälleSJ
SJ AB
Hector
 ASEA 1658
Falun 955
Motala 1274
Nohab 2674
  9. juli 1970        
Rc2
Rc3
1055SJ
SJ AB
 ASEA 1659
Falun 956
Motala 1275
Nohab 2675
  2. sep. 1970        
Rc2
Rc3
1056SJ
SJ AB
BRLL
 ASEA 1660
Falun 957
Motala 1276
Nohab 2676
  22. sep. 1970        
Rc3
Rc2
Rc3
1057SJ
SJ AB
 ASEA 1661
Falun 958
Motala 1277
Nohab 2677
  16. okt. 1970        
Rc3
Rc2
Rc3
1058SJ
SJ AB
 ASEA 1662
Falun 959
Motala 1278
Nohab 2678
  19. okt. 1970        
Rc3
Rc2
Rc3
BR 143
1059  2014  143.059 FenrisulfvenSJ
SJ AB
Hector
 ASEA 1663
Falun 960
Motala 1279
Nohab 2679
  5. nov. 1970        
Rc3
BR 143
1060  2014  143.060 JernsidaSJ
SJ AB
Hector
 ASEA 1664
Falun 961
Motala 1280
Nohab 2680
  24. nov. 1970        
Rc3
BR 143
1061  2014  143.061 ValkyrianSJ
SJ AB
Hector
 ASEA 1665
Falun 962
Motala 1281
Nohab 2681
  10. des. 1970        
Rc31062SJ
SJ AB
TÅGAB
 ASEA 1666
Falun 963
Motala 1282
Nohab 2682
  17. des. 1970        
Rc31063SJ
SJ AB
TÅGAB
 ASEA 1667
Falun 964
Motala 1283
Nohab 2683
  20. jan. 1971        
Rc3
Rc2
Rc3
BR 143
1064  2014  143.064 BifrostSJ
SJ AB
Hector
 ASEA 1668
Falun 965
Motala 1284
Nohab 2684
  9. feb. 1971        
Rc3
Rc2
Rc3
Rc2
Rc3
1065SJ
SJ AB
BRLL
 ASEA 1669
Falun 966
Motala 1285
Nohab 2685
  17. mar. 1971        
Rc3
Rc2
Rc3
1066SJ
SJ AB
TÅGAB
 ASEA 1670
Falun 967
Motala 1286
Nohab 2686
  7. apr. 1971        
Rc2
Rc3
1067SJ
SJ AB
BRLL
 ASEA 1678
Falun 975
Nohab 2804
  25. mai 1971        
Rc2
Rc3
Rd2
1068SJ
GC
 ASEA 1679
Falun 976
Nohab 2805
  15. juni 1971        
Rc2
Rd2
1069SJ
GC
 ASEA 1680
Falun 977
Nohab 2806
  2. juli 1971        
Rc2
Rc3
Rc2
Rd2
1070SJ
GC
 ASEA 1681
Falun 978
Nohab 2807
  13. juli 1971        
Rc2
Rd2
1071SJ
GC
 ASEA 1682
Falun 979
Nohab 2808
  1. sep. 1971        
Rc2
Rd2
1072SJ
GC
 ASEA 1683
Falun 980
Nohab 2809
  7. okt. 1971        
Rc2
Rc3
Rc2
Rd2
1073SJ
GC
 ASEA 1684
Falun 981
Nohab 2810
  27. okt. 1971        
Rc2
Rc3
Rd2
1074SJ
GC
 ASEA 1685
Falun 982
Nohab 2811
  10. nov. 1971        
Rc2
Rc3
Rd2
1075SJ
GC
 ASEA 1686
Falun 983
Nohab 2812
  25. nov. 1971        
Rc2
Rd2
1076SJ
GC
 ASEA 1687
Falun 984
Nohab 2813
  9. des. 1971        
Rc2
Rd2
1077SJ
GC
 ASEA 1688
Falun 985
Nohab 2814
  30. des. 1971        
Rc2
Rd2
1078SJ
GC
 ASEA 1689
Falun 986
Nohab 2815
  11. feb. 1972        
Rc2
Rd2
1079SJ
GC
 ASEA 1690
Falun 987
Nohab 2816
   1972        
Rc2
Rd2
1080SJ
GC
 ASEA 1691
Falun 988
Nohab 2817
   1972        
Rc2
Rd2
1081SJ
GC
 ASEA 1692
Falun 989
Nohab 2818
   1972        
Rc2
Rd2
1082SJ
GC
 ASEA 1693
Falun 990
Nohab 2819
   1972        
Rc2
Rd2
1083SJ
GC
 ASEA 1694
Falun 991
Nohab 2820
   1972        
Rc2
Rd2
1084SJ
GC
 ASEA 1695
Falun 992
Nohab 2821
   1972        
Rc2
Rd2
1085SJ
GC
 ASEA 1696
Falun 993
Nohab 2822
   1972        
Rc2
Rd2
1086SJ
GC
 ASEA 1697
Falun 994
Nohab 2823
   1972        
Rc2
Rd2
1087SJ
GC
 ASEA 1703
Falun 999
Nohab 2824
   1972        
Rc2
Rd2
1088SJ
GC
 ASEA 1704
Falun 1000
Nohab 2825
   1972        
Rc2
Rd2
1089SJ
GC
 ASEA 1705
Falun 1001
Nohab 2826
   1972        
Rc2
Rd2
1090SJ
GC
 ASEA 1706
Falun 1002
Nohab 2827
   1972        
Rc2
Rd2
1091SJ
GC
 ASEA 1707
Falun 1003
Nohab 2828
   1972        
Rc2
Rd2
1092SJ
GC
 ASEA 1708
Falun 1004
Nohab 2829
   1972        
Rc2
Rd2
1093SJ
GC
 ASEA 1709
Falun 1005
Nohab 2830
   1972        
Rc2
Rd2
1094SJ
GC
 ASEA 1710
Falun 1006
Nohab 2831
   1972        
Rc2
Rd2
1095SJ
GC
 ASEA 1711
Falun 1007
Nohab 2832
   1972        
Rc2
Rd2
1096SJ
GC
 ASEA 1712
Falun 1008
Nohab 2833
   1972        
Rc2
Rd2
1097SJ
GC
 ASEA 1713
Falun 1009
Nohab 2834
   1972        
Rc2
Rd2
1098SJ
GC
 ASEA 1714
Falun 1010
Nohab 2835
   1972        
Rc2
Rd2
1099SJ
GC
 ASEA 1715
Falun 1011
Nohab 2836
   1972        
Rc5
Rc6
1333  1999  11  2004  1333SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1919    1983        
Rc2
Rd2
1100SJ
GC
 ASEA 1716
Falun 1012
Nohab 2837
   1972        
Rc2
Rd2
1101SJ
GC
 ASEA 1717
Falun 1013
Nohab 2838
   1973        
Rc2
Rd2
1102SJ
GC
 ASEA 1718
Falun 1014
Nohab 2839
   1973        
Rc2
Rd2
1103SJ
GC
 ASEA 1719
Falun 1015
Nohab 2840
   1973        
Rc2
Rd2
1104SJ
GC
 ASEA 1720
Falun 1016
Nohab 2841
   1973        
Rc2
Rd2
1105SJ
GC
 ASEA 1721
Falun 1017
Nohab 2842
   1973        
Rc2
Rd2
1106SJ
GC
 ASEA 1722
Falun 1018
Nohab 2843
   1973        
Rc2
Rd2
1107SJ
GC
 ASEA 1723
Hägglund 1019
Nohab 2848
   1973        
Rc2
Rd2
1108SJ
GC
 ASEA 1724
Hägglund 1020
Nohab 2849
   1973        
Rc21109SJ ASEA 1725
Hägglund 1021
Nohab 2850
   1973  2. juni 1980 1981 1982
Rc2
Rd2
1110SJ
GC
 ASEA 1726
Hägglund 1022
Nohab 2851
   1973        
Rc2
Rd2
1111SJ
GC
 ASEA 1727
Hägglund 1023
Nohab 2852
   1973        
Rc2
Rd2
1112SJ
GC
 ASEA 1728
Hägglund 1024
Nohab 2853
   1973        
Rc2
Rd2
1113  1999  13  2002  1113SJ
TKAB
GC
 ASEA 1729
Hägglund 1025
Nohab 2854
   1973        
Rc2
Rd2
1114SJ
GC
 ASEA 1730
Hägglund 1026
Nohab 2855
   1973        
Rc2
Rd2
1115SJ
GC
 ASEA 1731
Hägglund 1027
Nohab 2856
   1974        
Rc2
Rd2
1116SJ
GC
 ASEA 1732
Hägglund 1028
Nohab 2857
   1974        
Rc2
Rd2
1117  1999  14  2002  1117SJ
TKAB
GC
 ASEA 1737
Hägglund 1029
Nohab 2858
   1974        
Rc2
Rd2
1118SJ
GC
 ASEA 1738
Hägglund 1030
Nohab 2879
   1974        
Rc2
Rd2
1119SJ
GC
 ASEA 1739
Hägglund 1031
Nohab 2880
   1974        
Rc2
Rd2
1120SJ
GC
 ASEA 1740
Hägglund 1032
Nohab 2881
   1974        
Rc2
Rd2
1121SJ
GC
 ASEA 1741
Hägglund 1033
Nohab 2882
   1974        
Rc2
Rd2
1122SJ
GC
 ASEA 1742
Hägglund 1034
Nohab 2883
   1974        
Rc2
Rd2
1123SJ
GC
 ASEA 1743
Hägglund 1035
Nohab 2884
   1974        
Rc2
Rd2
1124SJ
GC
 ASEA 1744
Hägglund 1036
Nohab 2885
   1974        
Rc2
Rd2
1125SJ
GC
 ASEA 1745
Hägglund 1037
Nohab 2886
   1974        
Rc2
Rd2
1126SJ
GC
 ASEA 1746
Hägglund 1038
Nohab 2887
   1974        
Rc2
Rd2
1127SJ
GC
 ASEA 1753
Hägglund 1045
Nohab 2898
   1974        
Rc2
Rd2
1128SJ
GC
 ASEA 1754
Hägglund 1046
Nohab 2899
   1974        
Rc2
Rd2
1129SJ
GC
 ASEA 1755
Hägglund 1047
Nohab 2900
   1974        
Rc2
Rd2
1130SJ
GC
 ASEA 1756
Hägglund 1048
Nohab 2901
   1974        
Rc2
Rd2
1131SJ
GC
 ASEA 1757
Hägglund 1049
Nohab 2902
   1974        
Rc2
Rd2
1132SJ
GC
 ASEA 1758
Hägglund 1050
Nohab 2903
   1974        
Rc2
Rc3
Rd2
1133SJ
GC
 ASEA 1759
Hägglund 1051
Nohab 2904
   1975        
Rc2
Rc3
Rc2
Rd2
1134SJ
GC
 ASEA 1760
Hägglund 1052
Nohab 2905
   1975        
Rc2
Rc3
Rd2
1135SJ
GC
 ASEA 1761
Hägglund 1053
Nohab 2906
   1975        
Rc2
Rc3
Rd2
1136SJ
GC
 ASEA 1762
Hägglund 1054
Nohab 2907
   1975        
Rc41137SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1763
Nohab 2908
   1975        
Rc41138SJ
GC
 ASEA 1764
Nohab 2909
   1975        
Rc41139SJ
GC
 ASEA 1765
Nohab 2910
   1975        
Rc41140SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1766
Nohab 2911
   1975        
Rc41141SJ
GC
 ASEA 1767
Nohab 2912
   1975        
Rc41142SJ
GC
 ASEA 1768
Nohab 2913
   1975        
Rc41143SJ
GC
 ASEA 1769
Nohab 2914
   1975        
Rc41144SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1770
Nohab 2915
   1975        
Rc41145SJ
GC
 ASEA 1771
Nohab 2916
   1975        
Rc41146SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1772
Nohab 2917
   1975        
Rc41147SJ
GC
 ASEA 1773
Nohab 2918
   1975        
Rc41148SJ
GC
 ASEA 1774
Nohab 2919
   1975        
Rc41149SJ
GC
 ASEA 1775
Nohab 2920
   1975        
Rc41150SJ
GC
 ASEA 1776
Nohab 2921
   1976        
Rc41151SJ
GC
 ASEA 1777
Nohab 2922
   1976        
Rc41152SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1778
Nohab 2923
   1976        
Rc41153SJ
GC
 ASEA 1779
Nohab 2924
   1976        
Rc41154SJ
GC
 ASEA 1780
Nohab 2925
   1976        
Rc41155SJ
GC
 ASEA 1781
Nohab 2926
   1976        
Rc41156SJ
GC
STAB
 ASEA 1782
Nohab 2927
   1976        
Rc41157SJ
GC
 ASEA 1783
Nohab 2963
   1976        
Rc41158SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1784
Nohab 2964
   1976        
Rc41159SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1785
Nohab 2965
   1976        
Rc41160SJ
GC
 ASEA 1786
Nohab 2966
   1976        
Rc41161SJ
GC
 ASEA 1787
Nohab 2967
   1976        
Rc41162SJ
GC
 ASEA 1788
Nohab 2968
   1976        
Rc41163SJ
GC
 ASEA 1789
Nohab 2969
   1976        
Rc41164SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1790
Nohab 2970
   1976        
Rc41165SJ
GC
 ASEA 1791
Nohab 2971
   1976        
Rc41166SJ
GC
 ASEA 1792
Nohab 2972
   1976        
Rc41167SJ
GC
 ASEA 1793
Nohab 2973
   1976        
Rc41168SJ
GC
 ASEA 1794
Nohab 2974
   1976        
Rc41169SJ
GC
 ASEA 1795
Nohab 2975
   1976        
Rc41170SJ
GC
 ASEA 1796
Nohab 2976
   1976        
Rc41171SJ
GC
 ASEA 1797
Nohab 2977
   1976        
Rc41172SJ
GC
 ASEA 1798
Nohab 2978
   1976        
Rc41173SJ
GC
 ASEA 1799
Nohab 2979
   1976        
Rc41174SJ
GC
 ASEA 1800
Nohab 2980
   1977        
Rc41175SJ
GC
 ASEA 1801
Nohab 2981
   1977        
Rc41176SJ
GC
 ASEA 1802
Nohab 2982
   1977        
Rc41177SJ
GC
 ASEA 1803
Nohab 2983
   1977        
Rc41178SJ
GC
 ASEA 1804
Nohab 2984
   1977        
Rc41179SJ
GC
 ASEA 1805
Nohab 2985
   1977        
Rc41180SJ
GC
 ASEA 1806
Nohab 2986
   1977        
Rc41181SJ
GC
 ASEA 1807
Nohab 2987
   1977        
Rc41182SJ
GC
 ASEA 1808
Nohab 2988
   1978        
Rc41183SJ
GC
 ASEA 1809
Nohab 2989
   1978        
Rc41184SJ
GC
 ASEA 1810
Nohab 2990
   1978        
Rc41185SJ
GC
 ASEA 1811
Nohab 2991
   1978        
Rc41186SJ
GC
 ASEA 1812
Nohab 2992
   1978        
Rc41187SJ
GC
 ASEA 1813
Nohab 2993
   1978        
Rc41188SJ
GC
 ASEA 1814
Nohab 2994
   1978        
Rc41189SJ
GC
 ASEA 1815
Nohab 2995
   1978        
Rc41190SJ
GC
 ASEA 1816
Nohab 2996
   1978        
Rc41191SJ
GC
 ASEA 1817
Nohab 2997
   1978        
Rc41192SJ
GC
 ASEA 1818
Nohab 2998
   1978        
Rc41193SJ
GC
 ASEA 1819
Nohab 2999
   1978        
Rc41194SJ
GC
 ASEA 1820
Nohab 3000
   1978        
Rc41195SJ
GC
 ASEA 1821
Nohab 3001
   1978        
Rc41196SJ
GC
 ASEA 1822
Nohab 3002
   1978        
Rc41197SJ
GC
 ASEA 1823
Nohab 3003
   1978        
Rc4
Rc3
Rc4
1198SJ
GC
 ASEA 1824
Nohab 3004
   1978        
Rc41199SJ
GC
 ASEA 1825
Nohab 3005
   1978        
Rc5
Rc6
1334  1999  12  2004  1334SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1920    1983        
Rc41200SJ
GC
 ASEA 1826
Nohab 3006
   1978        
Rc41251SJ
GC
 ASEA 1827
Nohab 3007
   1978        
Rc41252SJ
GC
 ASEA 1828
Nohab 3008
   1978        
Rc41253SJ
GC
 ASEA 1829
Nohab 3009
   1978        
Rc41254SJ
GC
 ASEA 1830
Nohab 3010
   1978        
Rc4
Rc3
Rc4
Rc3
Rc4
1255SJ
GC
 ASEA 1831
Nohab 3011
   1978        
Rc41256SJ
GC
 ASEA 1832
Nohab 3012
   1978        
Rc41263SJ
GC
 ASEA 1849    1979        
Rc41264SJ
GC
 ASEA 1850    1979        
Rc41265SJ
GC
 ASEA 1851    1979        
Rc41266SJ
GC
 ASEA 1852    1979        
Rc41267SJ
GC
 ASEA 1853    1979        
Rc41268SJ
GC
 ASEA 1854    1979        
Rc41269SJ
GC
 ASEA 1855    1979        
Rc41270SJ
GC
 ASEA 1856    1979        
Rc41271SJ
GC
 ASEA 1857    1979        
Rc41272SJ
GC
 ASEA 1858    1979        
Rc41273SJ
GC
 ASEA 1859    1979        
Rc41274SJ
GC
 ASEA 1860    1979        
Rc41275SJ
GC
 ASEA 1861    1979        
Rc41276SJ
GC
 ASEA 1862    1979        
Rc41277SJ
GC
 ASEA 1863    1979        
Rc41278SJ
GC
 ASEA 1864    1979        
Rc41279SJ
GC
 ASEA 1865    1979        
Rc41280SJ
GC
 ASEA 1866    1979        
Rc41281SJ
GC
 ASEA 1867    1980        
Rc41282SJ
GC
 ASEA 1868    1980        
Rc41283SJ
GC
 ASEA 1869
Nohab 3054
   1980        
Rc41284SJ
GC
 ASEA 1870
Nohab 3055
   1980        
Rc41285SJ
GC
 ASEA 1871
Nohab 3056
   1980        
Rc41286SJ
GC
 ASEA 1872
Nohab 3057
   1980        
Rc41287SJ
GC
 ASEA 1873
Nohab 3058
   1980        
Rc41288SJ
GC
 ASEA 1874
Nohab 3059
   1980        
Rc41289SJ
GC
 ASEA 1875    1980        
Rc41290SJ
GC
 ASEA 1876
Nohab 3060
   1980        
Rc41291SJ
GC
 ASEA 1877    1980        
Rc41292SJ ASEA 1878    1980     1987 1987
Rc41293SJ
GC
 ASEA 1879    1980        
Rc41294SJ
GC
 ASEA 1880
Nohab 3062
   1980        
Rc41295SJ
GC
 ASEA 1881    1980        
Rc41296SJ
GC
 ASEA 1882
Nohab 3063
   1980        
Rc41297SJ
GC
 ASEA 1883    1981        
Rc41298SJ
GC
 ASEA 1884    1981        
Rc41299SJ
GC
 ASEA 1885    1981        
Rc41300SJ ASEA 1886    1981     1987 1987
Rc41301SJ
GC
 ASEA 1887    1981        
Rc41302SJ
GC
 ASEA 1888    1981        
Rc41303SJ
GC
 ASEA 1889    1981        
Rc41304SJ
GC
 ASEA 1890    1981        
Rc41305SJ
GC
 ASEA 1891    1981        
Rc41306SJ
GC
 ASEA 1892    1981        
Rc41307SJ
GC
 ASEA 1893    1981        
Rc41308SJ
GC
 ASEA 1894    1981        
Rc41309SJ
GC
 ASEA 1895    1981        
Rc41310SJ
GC
 ASEA 1896    1981        
Rc41311SJ
GC
 ASEA 1897    1981        
Rc41312SJ
GC
 ASEA 1898    1981        
Rc41313SJ
GC
 ASEA 1899    1981        
Rc41314SJ
GC
 ASEA 1900    1982        
Rc41315SJ
GC
 ASEA 1901    1982        
Rc41316SJ
GC
 ASEA 1902    1982        
Rc41317SJ
GC
 ASEA 1903    1982        
Rc41318SJ
GC
 ASEA 1904    1982        
Rc41319SJ
GC
 ASEA 1905    1982        
Rc41320SJ
GC
 ASEA 1906    1982        
Rc41321SJ
GC
 ASEA 1907    1982        
Rc41322SJ
GC
 ASEA 1908    1982        
Rc5
Rc6
1324  1999  2  2004  1324SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1910    1982        
Rc5
Rc6
1325  1999  3  2004  1325SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1911    1982        
Rc5
Rc6
1326  1999  4  2004  1326SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1912    1982        
Rc5
Rc6
1327  1999  5  2004  1327SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1913    1983        
Rc5
Rc6
1328  1999  6  2004  1328SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1914    1983        
Rc5
Rc6
1329  1999  7  2004  1329SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1915    1983        
Rc5
Rc6
1330  1999  8  2004  1330SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1916    1983        
Rc5
Rc6
1331  1999  9  2004  1331SJ
TKAB
SSRT
 ASEA 1917    1983        
Rc5
Rc6
1335  2002  16  2004  1335SJ
SJ AB
TKAB
SSRT
 ASEA 1921    1983        
Rc5
Rc6
1336  2002  17  2004  1336SJ
SJ AB
TKAB
SSRT
 ASEA 1922    1983        
Rc5
Rc6
1337  2002  18  2004  1337SJ
SJ AB
TKAB
 ASEA 1923    1983        
Rc5
Rc6
1338SJ
SJ AB
 ASEA 1924    1983        
Rc5
Rc6
1339SJ
SJ AB
 ASEA 1925    1983        
Rc5
Rc6
1340SJ
SJ AB
 ASEA 1926    1983        
Rc5
Rc6
1341SJ
SJ AB
 ASEA 1927    1983        
Rc5
Rc6
1342SJ
SJ AB
 ASEA 1928    1983        
Rc5
Rc6
1343SJ
SJ AB
 ASEA 1937    1983        
Rc5
Rc6
1344SJ
SJ AB
 ASEA 1938    1983        
Rc5
Rc6
1345SJ
SJ AB
 ASEA 1939    1983        
Rc5
Rc6
1346SJ
SJ AB
 ASEA 1940    1983        
Rc5
Rc6
1347SJ
SJ AB
 ASEA 1941    1983        
Rc5
Rc6
1348SJ
SJ AB
 ASEA 1942    1983        
Rc5
Rc6
1349SJ
SJ AB
 ASEA 1943    1983        
Rc5
Rc6
1350SJ
SJ AB
 ASEA 1944    1984        
Rc5
Rc6
1351SJ
SJ AB
 ASEA 1945    1984        
Rc5
Rc6
1352SJ
SJ AB
 ASEA 1946    1984        
Rc5
Rc6
1353SJ
SJ AB
 ASEA 1947    1984        
Rc5
Rc6
1354SJ
SJ AB
 ASEA 1948    1984        
Rc5
Rc6
1355SJ
SJ AB
 ASEA 1949    1984        
Rc5
Rc6
1356SJ
SJ AB
 ASEA 1950    1984        
Rc5
Rc6
1357SJ
SJ AB
 ASEA 1951    1984        
Rc5
Rc6
1358SJ
SJ AB
 ASEA 1952    1984        
Rc5
Rc6
1359SJ
SJ AB
 ASEA 1953    1984        
Rc5
Rc6
1360SJ
SJ AB
 ASEA 1954    1984        
Rc5
Rc6
1361SJ
SJ AB
 ASEA 1955    1984        
Rc5
Rc6
1362SJ
SJ AB
 ASEA 1956    1984        
Rc5
Rc6
1363SJ
SJ AB
 ASEA 1957    1984        
Rc5
Rc6
1364SJ
SJ AB
 ASEA 1958    1984        
Rc5
Rc6
1365SJ
SJ AB
 ASEA 1959    1984        
Rc5
Rc6
1366SJ
SJ AB
 ASEA 1960    1984        
Rc5
Rc6
1367SJ
SJ AB
 ASEA 1961    1984        
Rc5
Rc6
1368SJ
SJ AB
 ASEA 1962    1985        
Rc5
Rc6
1369SJ
SJ AB
 ASEA 1963    1985        
Rc5
Rc6
1370SJ
SJ AB
 ASEA 1964    1985        
Rc5
Rc6
1371SJ
SJ AB
 ASEA 1965    1985        
Rc5
Rc6
1372SJ
SJ AB
 ASEA 1966    1985        
Rc5
Rc6
1373SJ
SJ AB
 ASEA 1967    1985        
Rc5
Rc6
1374SJ
SJ AB
 ASEA 1968    1985        
Rc5
Rc6
1375SJ
SJ AB
 ASEA 1969    1985        
Rc5
Rc6
1376SJ
SJ AB
 ASEA 1970    1985        
Rc5
Rc6
1377SJ
SJ AB
 ASEA 1971    1985        
Rc5
Rc6
1378SJ
SJ AB
 ASEA 1972    1985        
Rc5
Rc6
1379SJ
SJ AB
 ASEA 1973    1985        
Rc5
Rc6
1380SJ
SJ AB
 ASEA 1974    1985        
Rc5
Rc6
1381SJ
SJ AB
 ASEA 1975    1985        
Rc5
Rc6
1382SJ
SJ AB
 ASEA 1976    1985        
Rc61383SJ
SJ AB
 ASEA 1977    1985        
Rc61384SJ
SJ AB
 ASEA 1978    1985        
Rc61385SJ
SJ AB
 ASEA 1979    1986        
Rc61386SJ
SJ AB
 ASEA 1980    1986        
Rc61387SJ
SJ AB
 ASEA 1981    1986        
Rc61388SJ
SJ AB
 ASEA 1982    1986        
Rc61389SJ
SJ AB
 ASEA 1983    1986        
Rc61390SJ
SJ AB
 ASEA 1984    1986        
Rc61391SJ
SJ AB
 ASEA 1985    1986        
Rc61392SJ
SJ AB
 ASEA 1986    1986        
Rc61393SJ
SJ AB
 ASEA 1987    1986        
Rc61394SJ
SJ AB
 ASEA 1988    1986        
Rc61395SJ
SJ AB
 ASEA 1989    1986        
Rc61396SJ
SJ AB
 ASEA 1990    1986        
Rc61397SJ
SJ AB
 ASEA 1991    1986        
Rc61398SJ
SJ AB
 ASEA 1992    1986        
Rc61399SJ
SJ AB
 ASEA 1993    1986        
Rc61400SJ
SJ AB
 ASEA 1994    1986        
Rc61401SJ
SJ AB
 ASEA 1995    1986        
Rc61402SJ
SJ AB
 ASEA 1996    1986        
Rc61403SJ
SJ AB
 ASEA 1997    1987        
Rc61404SJ
SJ AB
 ASEA 1998    1987        
Rc61405SJ
SJ AB
 ASEA 1999    1987        
Rc61406SJ
SJ AB
 ASEA 2000    1987        
Rc61407SJ
SJ AB
 ASEA 2001    1987        
Rc61408SJ
SJ AB
 ASEA 2002    1987        
Rc61409SJ
SJ AB
 ASEA 2003    1987        
Rc61410SJ
SJ AB
 ASEA 2004    1987        
Rc61411SJ
SJ AB
 ASEA 2005    1987        
Rc61412SJ
SJ AB
 ASEA 2006    1987        
Rc61413SJ
SJ AB
 ASEA 2007    1987        
Rc61414SJ
SJ AB
 ASEA 2008    1987        
Rc61415SJ
SJ AB
 ASEA 2009    1987        
Rc61416SJ
SJ AB
 ASEA 2010    1987        
Rc61417SJ
SJ AB
 ASEA 2011    1987        
Rc61418SJ
SJ AB
 ASEA 2012    1987        
Rc61419SJ
SJ AB
 ASEA 2013    1987        
Rc61420SJ
SJ AB
 ASEA 2014    1988        
Rc6
Rc7
Rc6
1421SJ
SJ AB
 ASEA 2015    1988        
Rc6
Rc7
Rc6
1422SJ
SJ AB
 ASEA 2016    1988        
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om Rc

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for Rc
Bilder av Rc der undertypen ikke er kjent
https://pix.njk.no/30/s30609-foererhytte.jpg
nr.
Førerhytte
 2005
Halden
Foto: Kristoffer W. Svendsen
https://pix.njk.no/161/s161989-248B.jpg
nr.
Tog 10093 mellom Katterat og Fagerlia.
Tog 10093
27. juni 2013
øst for Katterat
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/130/s130815-klippet.jpg
nr.
Utsikt fra Stasjonsinngang Øst. Tog til Stockholm rangeres ned før avgang. Dette bildet er beskåret.
Tog 53
  
Oslo S
Foto: Herman

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, SL18, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 1.38 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 3305 treff på rmdb, og 39619527 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7170 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 1.38 sek