Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.
Hierarkisk meny Helt hjem : godsvogn

Type G1

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
G1 t.1
Rl
262  1906  540  1909  15188  1954  8NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1966  
G1 t.1251  1903  529  1909  15152NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Atlas
Skabo
Strømmen
  1877-1879     1949  
G1 t.1252  1903  530  1909  15153NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Atlas
Skabo
Strømmen
  1877-1879     1952  
G1 t.1253  1903  531  1909  15154NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Atlas
Skabo
Strømmen
  1877-1879     1949Ja
G1 t.1254  1903  532  1909  15155NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Atlas
Skabo
Strømmen
  1877-1879    Ja  
G1 t.1255  1903  533  1909  15156NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Atlas
Skabo
Strømmen
  1877-1879     1952  
G1 t.1256  1903  534  1909  15157NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1934  
G1 t.1
Rl
257  1906  535  1909  15183NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1966  
G1 t.1258  1906  536  1909  15184NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1954  
G1 t.1259  1906  537  1909  15185NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1931  
G1 t.1
Rl
260  1906  538  1909  15186NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879        
G1 t.1261  1906  539  1909  15187NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1934  
G1 t.1263  1906  541  1909  15189NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1933  
G1 t.1264  1906  542  1909  15190NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1948  
G1 t.1265  1906  543  1909  15191NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1952  
G1 t.1266  1906  544  1909  15192NSBMB
GAaB
DRB
Drm.
Skabo   1877-1879     1934  
G t.91029NSB NHJ Oslogt.3    1871    senest  1934Ja
G t.91030NSB NHJ Oslogt.3    1871    senest  1934Ja
G1 t.41031NHJ
NSB
Oslo   1887     1934Ja
G1 t.41032NHJ
NSB
Oslo   1887     1934Ja
G1 t.41033NHJ
NSB
Oslo   1887     1934Ja
G1 t.41034NHJ
NSB
Oslo   1889     1952Ja
G1 t.41035NHJ
NSB
Oslo   1889     1939Ja
G1 t.4
Rl
1036NHJ
NSB
Oslo   1889    JaJa
G1 t.41037NHJ
NSB
Oslo   1889     1936Ja
G1 t.41038NHJ
NSB
Oslo   1889     1939Ja
G1 t.41039NHJ
NSB
Oslo   1889     1934Ja
G1 t.41040NHJ
NSB
Oslo   1881    1927-1931Ja
G1 t.41041NHJ
NSB
Oslo   1889     1934Ja
G1 t.41042NHJ
NSB
Oslo   1889     1934Ja
G1 t.41043NHJ
NSB
Oslo   1880     1934Ja
G1 t.41044NHJ
NSB
Oslo   1879     1934Ja
G1 t.41045NHJ
NSB
Oslo   1879     1934Ja
G1 t.41046NHJ
NSB
Oslo   1879     1934Ja
G1 t.41047NHJ   ca  1879    før  1927Ja
G1 t.41048NHJ
NSB
Oslo   1878     1934Ja
G1 t.41049NHJ
NSB
Oslo   1878     1934Ja
G1 t.41050NHJ
NSB
Oslo   1878     1934  
G1 t.41051NHJ   ca  1878    før  1927  
G1 t.4
Rl
1052NHJ
NSB
Oslo   1878    JaJa
G1 t.41053NHJ
NSB
Oslo   1878     1934  
G1 t.41054NHJ
NSB
Oslo   1878     1934  
G1 t.41055NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41056NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41057NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41058NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41059NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41060NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41061NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41062NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41063NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41064NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41065NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41066NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41067NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41068NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41069NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41070NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41071NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41072NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41073NHJ     ca  1878  før  1927  
G1 t.41074NHJ
NSB
Oslo    ca  1878  før  1927  
G1 t.41075NHJ
NSB
Oslo   1877     1936  
G1 t.41076NHJ
NSB
Oslo   1877     1934  
G1 t.41077NHJ
NSB
Oslo   1877     1934  
G1 t.41078NHJ   Antg.  1978    før  1927  
G1 t.41079NHJ
NSB
Oslo   1878     1934  
G1 t.41080NHJ
NSB
Oslo   1887     1936  
G1 t.41081NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1940  
G1 t.41082NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1936  
G1 t.41083NHJ
NSB
OsloSkabo    1889    1927-1931  
G1 t.41084NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1946  
G1 t.41085NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1948  
G1 t.41086NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1936Ja
G1 t.41087NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1936Ja
G1 t.41088NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1935  
G1 t.41089NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1939Ja
G1 t.41090NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1936  
G1 t.41091NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1940  
G1 t.41092NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1952  
G1 t.41093NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1938  
G1 t.41094NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1936  
G1 t.41095NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1938  
G1 t.41096NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1933  
G1 t.41097NHJ
NSB
NJK(mus)
NJM(mus)
 Skabo    1889     1939  
G1 t.41098NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1937  
G1 t.41099NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1937  
G1 t.41100NHJ
NSB
OsloSkabo    1889     1934  
G1 t.21101NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21102NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1940  
G1 t.21103NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21104NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1950  
G1 t.21105NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21106NHJ
NSB
NJK(mus)
OsloSkabo    1892     1956  
G1 t.21107NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1940  
G1 t.21108NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1939  
G1 t.21109NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1940  
G1 t.21110NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1954  
G1 t.21111NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1940  
G1 t.21112NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21113NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1956  
G1 t.21114NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1949  
G1 t.21115NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1937  
G1 t.21116NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1949  
G1 t.21117NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.2
Rc
1118NHJ
NSB
OsloSkabo    1892    Ja  
G1 t.21119NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21120NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1949  
G1 t.21121NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.2
Rc
1122NHJ
NSB
OsloSkabo    1892    Ja  
G1 t.21123NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1950  
G1 t.21124NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1939  
G1 t.21125NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21126NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1937  
G1 t.21127NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21128NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1954  
G1 t.2
Rc
1129NHJ
NSB
OsloSkabo    1892    Ja  
G1 t.21130NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1949  
G1 t.21131NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1954  
G1 t.21132NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1937  
G1 t.21133NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1937  
G1 t.21134NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1936  
G1 t.21135NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21136NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1950  
G1 t.21137NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1950  
G1 t.21138NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21139NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1946  
G1 t.21140NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1939  
G1 t.21141NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1940  
G1 t.21142NHJ
NSB
OsloSkabo    1892      ?  
G1 t.21143NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1954  
G1 t.21144NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21145NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1939  
G1 t.21146NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1940  
G1 t.21147NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1956  
G1 t.21148NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1940  
G1 t.21149NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1952  
G1 t.21150NHJ
NSB
OsloSkabo    1892     1934  
G1 t.21151NHJ
NSB
OsloStrømmen   1895/96     1939  
G1 t.21152NHJ
NSB
OsloStrømmen   1895/96     1950  
G1 t.21153NHJ
NSB
OsloStrømmen   1895/96     1952  
G1 t.21154NHJ
NSB
OsloStrømmen   1895/96        
G1 t.21155NHJ
NSB
OsloStrømmen   1895/96     1952  
G1 t.21156NHJ
NSB
OsloStrømmen   1895/96    1927-1931  
G1 t.21157NHJ
NSB
OsloStrømmen   1895/96     1936  
G1 t.2
Rl
1158NHJ
NSB
OsloStrømmen   1895/96     1960  
G1 t.21159NHJ
NSB
OsloSkabo    1897     1952  
G1 t.21160NHJ
NSB
OsloSkabo    1897    før  1956  
G1 t.21161NHJ
NSB
OsloSkabo    1897     1952  
G1 t.21162NHJ
NSB
OsloSkabo    1897     1952  
G1 t.21163NHJ
NSB
OsloSkabo    1897     1952  
G1 t.21164NHJ
NSB
OsloSkabo    1897     1952  
G1 t.21165NHJ
NSB
OsloSkabo    1897     1932  
G1 t.21166NHJ
NSB
OsloSkabo    1897    Ja  
G1 t.21167NHJ
NSB
OsloSkabo    1897     1952  
G1 t.21168NHJ
NSB
OsloSkabo    1897     1937  
G1 t.21169NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1964  
G1 t.2
Ø2 t.1
1170  1951  16733NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1967  
G1 t.21171NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21172NHJ
NSB
OsloSkabo    1898    Ja  
G1 t.21173NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21174NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.2
Rc
1175NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1967  
G1 t.21176NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1937  
G1 t.21177NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21178NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1948  
G1 t.21179NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21180NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1948  
G1 t.21181NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21182NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21183NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21184NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21185NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21186NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21187NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21188NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1952  
G1 t.21189NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1962  
G1 t.2
R
1190NHJ
NSB
OsloSkabo    1898    Ja  
G1 t.21191NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1958  
G1 t.2
L2 t.1
1192NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1960  
G1 t.21193NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1959  
G1 t.21194NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1962  
G1 t.21195NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1963  
G1 t.21196NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1958  
G1 t.21197NHJ
NSB
OsloSkabo    1898     1962  
G1 t.2
Rl
1198NHJ
NSB
OsloSkabo    1898    Ja  
G1 t.21199NHJ
NSB
OsloNHJ Oslogt.3    1908     1960  
G1 t.21200NHJ
NSB
OsloNHJ Oslogt.3    1908     1964  
G1 t.2
Rc
1201NHJ
NSB
OsloNHJ Oslogt.3    1908    Ja  
G1 t.21202NHJ
NSB
OsloNHJ Oslogt.3    1908    Ja  
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om G1

Vis samtlige bilder av G1

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1002, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, T3, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Bærumsbanen A, Bærumsbanen C, Bærumsbanen D, Ekebergbanen 1932, Ekebergbanen B/B, EB S/S, HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, SL18, T, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Grenland Rail AS, Northrail GmbH, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Norsk Jernbanedrift AS, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Bærumsbanen, Akersbanene, Ekebergbanen, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.73 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 20110 treff på rmdb, og 40741415 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7307 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.73 sek