Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

type 73

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
type 7373-01NSB Adtranz     22. okt. 1999      
type 7373-02NSB Adtranz     29. okt. 1999      
type 7373-03NSB Adtranz     27. okt. 1999      
type 7373-04NSB Adtranz     4. nov. 1999      
type 7373-05NSB Adtranz     20. nov. 1999      
type 7373-06NSB Adtranz     3. des. 1999      
type 7373-07NSB Adtranz     11. des. 1999      
type 7373-08NSB Adtranz     11. feb. 2000      
type 7373-09NSB Adtranz     12. apr. 2000      
type 7373-10NSB Adtranz     12. apr. 2000      
type 7373-11NSB Adtranz     31. mai 2000      
type 7373-12NSB Adtranz     14. juni 2000      
type 7373-13NSB Adtranz     1. aug. 2000      
type 7373-14NSB Adtranz     4. juli 2001      
type 7373-15NSB Adtranz     15. feb. 2001      
type 7373-16NSB Adtranz     20. des. 2001      
type 73B73-41NSB Adtranz     29. okt. 2001      
type 73B73-42NSB Adtranz     7. nov. 2001      
type 73B73-43NSB Adtranz     7. des. 2001      
type 73B73-44NSB Adtranz     26. nov. 2001      
type 73B73-45NSB Adtranz     30. nov. 2001      
type 73B73-46NSB Adtranz     14. des. 2001      
BM 7373.001NSB Adtranz     22. okt. 1999      
BM 7373.002NSB Adtranz     29. okt. 1999      
BM 7373.003NSB Adtranz     27. okt. 1999      
BM 7373.004NSB Adtranz     4. nov. 1999      
BM 7373.005NSB Adtranz     20. nov. 1999      
BM 7373.006NSB Adtranz     3. des. 1999      
BM 7373.007NSB Adtranz     11. des. 1999      
BM 7373.008NSB Adtranz     11. feb. 2000      
BM 7373.009NSB Adtranz     12. apr. 2000      
BM 7373.010NSB Adtranz     12. apr. 200016. juni 2011    
BM 7373.011NSB Adtranz     31. mai 2000      
BM 7373.012NSB Adtranz     14. juni 2000      
BM 7373.013NSB Adtranz     1. aug. 200016. juni 2011    
BM 7373.014NSB Adtranz     4. juli 2001      
BM 7373.015NSB Adtranz     15. feb. 2001      
BM 7373.016NSB Adtranz     20. des. 2001      
BM 73B73.041NSB Bombardier     29. okt. 2001      
BM 73B73.042NSB Bombardier     7. nov. 2001      
BM 73B73.043NSB Bombardier     7. des. 2001      
BM 73B73.044NSB Bombardier     26. nov. 2001      
BM 73B73.045NSB Bombardier     30. nov. 2001      
BM 73B73.046NSB Bombardier     14. des. 2001      
BFM 7373.101NSB Adtranz     22. okt. 1999      
BFM 7373.102NSB Adtranz     29. okt. 1999      
BFM 7373.103NSB Adtranz     27. okt. 1999      
BFM 7373.104NSB Adtranz     4. nov. 1999      
BFM 7373.105NSB Adtranz     20. nov. 1999      
BFM 7373.106NSB Adtranz     3. des. 1999      
BFM 7373.107NSB Adtranz     11. des. 1999      
BFM 7373.108NSB Adtranz     11. feb. 2000      
BFM 7373.109NSB Adtranz     12. apr. 2000      
BFM 7373.110NSB Adtranz     12. apr. 200016. juni 2011    
BFM 7373.111NSB Adtranz     31. mai 2000      
BFM 7373.112NSB Adtranz     14. juni 2000      
BFM 7373.113NSB Adtranz     1. aug. 200016. juni 2011    
BFM 7373.114NSB Adtranz     4. juli 2001      
BFM 7373.115NSB Adtranz     15. feb. 2001      
BFM 7373.116NSB Adtranz     20. des. 2001      
BFM 73B73.141NSB Bombardier     29. okt. 2001      
BFM 73B73.142NSB Bombardier     7. nov. 2001      
BFM 73B73.143NSB Bombardier     7. des. 2001      
BFM 73B73.144NSB Bombardier     26. nov. 2001      
BFM 73B73.145NSB Bombardier     30. nov. 2001      
BFM 73B73.146NSB Bombardier     14. des. 2001      
BMU 7373.201NSB Adtranz     22. okt. 1999      
BMU 7373.202NSB Adtranz     29. okt. 1999      
BMU 7373.203NSB Adtranz     27. okt. 1999      
BMU 7373.204NSB Adtranz     4. nov. 1999      
BMU 7373.205NSB Adtranz     20. nov. 1999      
BMU 7373.206NSB Adtranz     3. des. 1999      
BMU 7373.207NSB Adtranz     11. des. 1999      
BMU 7373.208NSB Adtranz     11. feb. 2000      
BMU 7373.209NSB Adtranz     12. apr. 2000      
BMU 7373.210NSB Adtranz     12. apr. 200016. juni 2011    
BMU 7373.211NSB Adtranz     31. mai 2000      
BMU 7373.212NSB Adtranz     14. juni 2000      
BMU 7373.213NSB Adtranz     1. aug. 200016. juni 2011    
BMU 7373.214NSB Adtranz     4. juli 2001      
BMU 7373.215NSB Adtranz     15. feb. 2001      
BMU 7373.216NSB Adtranz     20. des. 2001      
BMU 73B73.241NSB Bombardier     29. okt. 2001      
BMU 73B73.242NSB Bombardier     7. nov. 2001      
BMU 73B73.243NSB Bombardier     7. des. 2001      
BMU 73B73.244NSB Bombardier     26. nov. 2001      
BMU 73B73.245NSB Bombardier     30. nov. 2001      
BMU 73B73.246NSB Bombardier     14. des. 2001      
BFR 7373.801NSB Adtranz     22. okt. 1999      
BFR 7373.802NSB Adtranz     29. okt. 1999      
BFR 7373.803NSB Adtranz     27. okt. 1999      
BFR 7373.804NSB Adtranz     4. nov. 1999      
BFR 7373.805NSB Adtranz     20. nov. 1999      
BFR 7373.806NSB Adtranz     3. des. 1999      
BFR 7373.807NSB Adtranz     11. des. 1999      
BFR 7373.808NSB Adtranz     11. feb. 2000      
BFR 7373.809NSB Adtranz     12. apr. 2000      
BFR 7373.810NSB Adtranz     12. apr. 200016. juni 2011    
BFR 7373.811NSB Adtranz     31. mai 2000      
BFR 7373.812NSB Adtranz     14. juni 2000      
BFR 7373.813NSB Adtranz     1. aug. 200016. juni 2011    
BFR 7373.814NSB Adtranz     4. juli 2001      
BFR 7373.815NSB Adtranz     15. feb. 2001      
BFR 7373.816NSB Adtranz     20. des. 2001      
B 73B73.841NSB Bombardier     29. okt. 2001