Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

type 72

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
type 7272-01NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  18. jan. 2005      
type 7272-02NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-03NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  28. jan. 2005      
type 7272-04NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-05NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-06NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-07NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-08NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-09NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-10NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-11NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-12NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-13NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-14NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-15NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-16NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-17NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-18NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-19NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-20NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-21NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-22NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-23NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-24NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-25NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-26NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-27NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-28NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-29NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-30NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-31NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-32NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-33NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  26. nov. 2004      
type 7272-34NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997          
type 7272-35NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  14. des. 2004      
type 7272-36NSB AnsaldoBreda 26. sep. 1997  27. mar. 2006      
BMa 7272.001NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMa 7272.002NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMa 7272.003NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMa 7272.004NSB AnsaldoBreda     12. juni 2002      
BMa 7272.005NSB AnsaldoBreda     9. aug. 2002      
BMa 7272.006NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2002      
BMa 7272.007NSB AnsaldoBreda     30. aug. 2002      
BMa 7272.008NSB AnsaldoBreda     19. des. 2002      
BMa 7272.009NSB AnsaldoBreda   Antg.  des. 2002        
BMa 7272.010NSB AnsaldoBreda     26. juni 2003      
BMa 7272.011NSB AnsaldoBreda     23. des. 2002      
BMa 7272.012NSB AnsaldoBreda     28. mar. 2003      
BMa 7272.013NSB AnsaldoBreda     10. jan. 2003      
BMa 7272.014NSB AnsaldoBreda     27. mar. 2003      
BMa 7272.015NSB AnsaldoBreda     12. mai 2003      
BMa 7272.016NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BMa 7272.017NSB AnsaldoBreda     15. mai 2003      
BMa 7272.018NSB AnsaldoBreda     28. mai 2003      
BMa 7272.019NSB AnsaldoBreda     18. juni 2003      
BMa 7272.020NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BMa 7272.021NSB AnsaldoBreda     10. juli 2003      
BMa 7272.022NSB AnsaldoBreda     30. juni 2003      
BMa 7272.023NSB AnsaldoBreda     22. juli 2003      
BMa 7272.024NSB AnsaldoBreda     15. aug. 2003      
BMa 7272.025NSB AnsaldoBreda     23. apr. 2004      
BMa 7272.026NSB AnsaldoBreda     5. mai 2004      
BMa 7272.027NSB AnsaldoBreda     14. mai 2004      
BMa 7272.028NSB AnsaldoBreda    aug. 200314. juni 2004      
BMa 7272.029NSB AnsaldoBreda    okt. 200328. juni 2004      
BMa 7272.030NSB AnsaldoBreda    okt. 200322. juli 2004      
BMa 7272.031NSB AnsaldoBreda    nov. 20036. sep. 2004      
BMa 7272.032NSB AnsaldoBreda    nov. 200324. sep. 2004      
BMa 7272.033NSB AnsaldoBreda    des. 200326. nov. 2004      
BMa 7272.034NSB AnsaldoBreda     23. sep. 2004      
BMa 7272.035NSB AnsaldoBreda     14. des. 2004      
BMa 7272.036NSB AnsaldoBreda    2004        
BMb 7272.101NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMb 7272.102NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMb 7272.103NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BMb 7272.104NSB AnsaldoBreda     12. juni 2002      
BMb 7272.105NSB AnsaldoBreda     9. aug. 2002      
BMb 7272.106NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2002      
BMb 7272.107NSB AnsaldoBreda     30. aug. 2002      
BMb 7272.108NSB AnsaldoBreda     19. des. 2002      
BMb 7272.109NSB AnsaldoBreda    2002        
BMb 7272.110NSB AnsaldoBreda     26. juni 2003      
BMb 7272.111NSB AnsaldoBreda     23. des. 2002      
BMb 7272.112NSB AnsaldoBreda     28. mar. 2003      
BMb 7272.113NSB AnsaldoBreda     10. jan. 2003      
BMb 7272.114NSB AnsaldoBreda     27. mar. 2003      
BMb 7272.115NSB AnsaldoBreda     12. mai 2003      
BMb 7272.116NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BMb 7272.117NSB AnsaldoBreda     15. mai 2003      
BMb 7272.118NSB AnsaldoBreda     28. mai 2003      
BMb 7272.119NSB AnsaldoBreda     18. juni 2003      
BMb 7272.120NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BMb 7272.121NSB AnsaldoBreda     10. juli 2003      
BMb 7272.122NSB AnsaldoBreda     30. juni 2003      
BMb 7272.123NSB AnsaldoBreda     22. juli 2003      
BMb 7272.124NSB AnsaldoBreda     15. aug. 2003      
BMb 7272.125NSB AnsaldoBreda   24. mai 200323. apr. 2004      
BMb 7272.126NSB AnsaldoBreda   24. mai 20035. mai 2004      
BMb 7272.127NSB AnsaldoBreda     14. mai 2004      
BMb 7272.128NSB AnsaldoBreda    aug. 200314. juni 2004      
BMb 7272.129NSB AnsaldoBreda   29. okt. 200328. juni 2004      
BMb 7272.130NSB AnsaldoBreda   29. okt. 200322. juli 2004      
BMb 7272.131NSB AnsaldoBreda   5. des. 20036. sep. 2004      
BMb 7272.132NSB AnsaldoBreda   5. des. 200324. sep. 2004      
BMb 7272.133NSB AnsaldoBreda   1. jan. 200426. nov. 2004      
BMb 7272.134NSB AnsaldoBreda     23. sep. 2004      
BMb 7272.135NSB AnsaldoBreda     14. des. 2004      
BMb 7272.136NSB AnsaldoBreda      2004      
BP 7272.701NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BP 7272.702NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BP 7272.703NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BP 7272.704NSB AnsaldoBreda     12. juni 2002      
BP 7272.705NSB AnsaldoBreda     9. aug. 2002      
BP 7272.706NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2002      
BP 7272.707NSB AnsaldoBreda     30. aug. 2002      
BP 7272.708NSB AnsaldoBreda     19. des. 2002      
BP 7272.709NSB AnsaldoBreda    2002        
BP 7272.710NSB AnsaldoBreda     26. juni 2003      
BP 7272.711NSB AnsaldoBreda     23. des. 2002      
BP 7272.712NSB AnsaldoBreda     28. mar. 2003      
BP 7272.713NSB AnsaldoBreda     10. jan. 2003      
BP 7272.714NSB AnsaldoBreda     27. mar. 2003      
BP 7272.715NSB AnsaldoBreda     12. mai 2003      
BP 7272.716NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BP 7272.717NSB AnsaldoBreda     15. mai 2003      
BP 7272.718NSB AnsaldoBreda     28. mai 2003      
BP 7272.719NSB AnsaldoBreda     18. juni 2003      
BP 7272.720NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BP 7272.721NSB AnsaldoBreda     10. juli 2003      
BP 7272.722NSB AnsaldoBreda     30. juni 2003      
BP 7272.723NSB AnsaldoBreda     22. juli 2003      
BP 7272.724NSB AnsaldoBreda     15. aug. 2003      
BP 7272.725NSB AnsaldoBreda   24. mai 200323. apr. 2004      
BP 7272.726NSB AnsaldoBreda   24. mai 20035. mai 2004      
BP 7272.727NSB AnsaldoBreda     14. mai 2004      
BP 7272.728NSB AnsaldoBreda     14. juni 2004      
BP 7272.729NSB AnsaldoBreda     28. juni 2004      
BP 7272.730NSB AnsaldoBreda     22. juli 2004      
BP 7272.731NSB AnsaldoBreda     6. sep. 2004      
BP 7272.732NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2004      
BP 7272.733NSB AnsaldoBreda     26. nov. 2004      
BP 7272.734NSB AnsaldoBreda     23. sep. 2004      
BP 7272.735NSB AnsaldoBreda     14. des. 2004      
BP 7272.736NSB AnsaldoBreda      2004      
BC 7272.801NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BC 7272.802NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BC 7272.803NSB AnsaldoBreda    2001 2002      
BC 7272.804NSB AnsaldoBreda     12. juni 2002      
BC 7272.805NSB AnsaldoBreda     9. aug. 2002      
BC 7272.806NSB AnsaldoBreda     24. sep. 2002      
BC 7272.807NSB AnsaldoBreda     30. aug. 2002      
BC 7272.808NSB AnsaldoBreda     19. des. 2002      
BC 7272.809NSB AnsaldoBreda      2002      
BC 7272.810NSB AnsaldoBreda     26. juni 2003      
BC 7272.811NSB AnsaldoBreda     23. des. 2002      
BC 7272.812NSB AnsaldoBreda     28. mar. 2003      
BC 7272.813NSB AnsaldoBreda     10. jan. 2003      
BC 7272.814NSB AnsaldoBreda     27. mar. 2003      
BC 7272.815NSB AnsaldoBreda     12. mai 2003      
BC 7272.816NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BC 7272.817NSB AnsaldoBreda     15. mai 2003      
BC 7272.818NSB AnsaldoBreda     28. mai 2003      
BC 7272.819NSB AnsaldoBreda     18. juni 2003      
BC 7272.820NSB AnsaldoBreda     13. juli 2004      
BC 7272.821NSB AnsaldoBreda     10. juli 2003      
BC 7272.822NSB AnsaldoBreda     30. juni 2003      
BC 7272.823NSB AnsaldoBreda     22. juli 2003      
BC 7272.824NSB AnsaldoBreda     15. aug. 2003      
BC 7272.825NSB AnsaldoBreda   24. mai 200323. apr. 2004      
BC 7272.826NSB AnsaldoBreda   24. mai 20035. mai 2004      
BC 7272.827NSB AnsaldoBreda     14. mai 2004      
BC 7272.828NSB AnsaldoBreda   29. aug. 200314. juni 2004      
BC 7272.829NSB AnsaldoBreda   29. okt. 200328. juni 2004      
BC 7272.830NSB AnsaldoBreda   29. okt. 200322. juli 2004      
BC 7272.831NSB AnsaldoBreda   5. des. 20036. sep. 2004      
BC 7272.832NSB AnsaldoBreda   5. des. 200324. sep. 2004      
BC 7272.833NSB AnsaldoBreda   1. jan. 200426. nov. 2004      
BC 7272.834NSB AnsaldoBreda     23. sep. 2004      
BC 7272.835NSB AnsaldoBreda     14. des. 2004      
BC 7272.836NSB AnsaldoBreda    2004        
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om type 72

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for type 72
Bilder av type 72 der undertypen ikke er kjent
https://pix.njk.no/42/s42603-IM000018.jpg
nr.
72-sett mellom Mjøndalen og Gulskogen.
18. juli 2006
Drammen-Hokksund
Foto: Stian Henriksen
https://pix.njk.no/61/s61530-LHR-070730-02liten.jpg
nr.
Fotografen har snudd seg 180 grader, og toget har kommet et lite hakk nærmere Oslo.
  
https://pix.njk.no/79/s79075-130508s-550.jpg
nr.
Dobbeltsett til Moss passerer Ulvøybroa
13. mai 2008
nord for Nordstrand
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (el.m.sett, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (el.m.sett, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, NSB AS, Vygruppen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.67 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 5069 treff på rmdb, og 36577212 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6769 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.67 sek